Taryfa domów dla Warszawy 1877

W Warszawie przez długi czas jako adresy obowiązywały numery hipoteczne. Spotyka się je w aktach metrykalnych jako adresy zamieszkania osób zgłaszających oraz świadków. Często są to duże liczby, idące w tysiące. Same w sobie w zasadzie niewiele mówią, chyba, że zna się trochę historię rozwoju Warszawy i samo miasto. Można je rozumieć według generalnej zasady, że im liczba jest mniejsza, tym starsza jest działka – numer jeden ma Zamek Królewski. Niskie numery znajdują się na terenie Starego Miasta, ale ostatecznie wraz z rozwojem miasta małe i duże numery mogą sąsiadować obok siebie. Dziś posługujemy się po prostu numeracją domów, odpowiadającą numeracji ulic. Korzystanie z taryf domów jest potrzebne, by ustalić, choćby w przybliżeniu, gdzie osoby, które występują w dokumentach, mieszkały oraz gdzie się urodziły. Dzisiejsza numeracja ulic nie musi się pokrywać z tą podaną poniżej. Niektóre ulice zmieniły nazwy, czasem w ogóle przestały istnieć. Pojawiły się też nowe. Taryfa domów dla Warszawy z 1877 może okazać się nieco przestarzała na przykład w odniesieniu do dokumentów z początku XX w., ale dla orientacji w terenie wystarczy. Docelowo na pełnej liście znajdzie się kilka tysięcy numerów z Warszawy i paręset numerów z Pragi.

Jak czytać numerację:

# numer hipoteczny / nazwa ulicy i numer policyjny (= numer ulicy)

na niebiesko zaznaczono jako punkty orientacyjne wybrane znane i istniejące do dziś obiekty

ENGLISH: Warsaw property numbers appear by themselves (no street name) in vital (and other) records as street addresses in the 19th century. Property numbers are meaningless until the time when eventually they appear together with street names. Still, property number alone does not say where the house was situated. Below is a list of property numbers with corresponding street numbers and names of some properties and in some instances of the owners – some existing until the present time – for orientation. Property number one in Warsaw is the Royal Castle. The lower the number, the older. There will be several thousand property numbers for Warsaw at the end of this transcription project.
Transcirption for Praga (Warsaw on the right bank of the Vistula river) and Powązki is complete (as of 1877; there are only street names and no numbers for Praga) .

How to read:

# property number / street name and police number (=street number)

for orientation selected known and existing until the present time properties were marked in blue ink

WARSZAWA, NUMERY HIPOTECZNE VERSUS NUMERY ULIC (WARSAW PROPERTY NUMBERS VERSUS STREET NUMBERS) 1877 (AS OF 1877)

Cyrkuł [District] 1/11 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 1 / Krakowskie Przedmieście 66 (Zamek Królewski / Royal Castle) [obecny adres Zamku Królewskiego/today’s street address: Pl. Zamkowy 4]

# 2 / Świętojańska 2

# 3 / Świętojańska 4

# 4 / Świętojańska – (Kośc. Kat. Ś. Jana / St. John’s cathedra and parish church)

# 5 / Świętojańska – (Kośc. NMP Łaskawej / Our Lady of Grace church)

# 6/7 / Świętojańska 6

# 8 / Świętojańska 8

# 9 / Zapiecek –

# 10 / Zapiecek 1

# 11 / Świętojańska 27

# 12 / Świętojańska 25

# 13 / Świętojańska 23

# 14 / Świętojańska 21

# 15 / Świętojańska 19

# 16 / Świętojańska 17

# 17 / Świętojańska 15

# 18 / Świętojańska 13

# 19a / Świętojańska 11

# 19b / Świętojańska –

# 20-21 / Świętojańska 9

# 22 / Świętojańska 7

# 23-24 / Świętojańska 5

# 25 / Świętojańska 3

# 26 / Świętojańska 1

# 27 / Krakowskie [Przedmieście] 113

# 28 / Krakowskie [Przedmieście] 111

# 29 / Krakowskie [Przedmieście] 109

# 30 / Krakowskie [Przedmieście] 107

# 31 / Krakowskie [Przedmieście] 105

# 32 / Krakowskie [Przedmieście] 103

# 33 / Krakowskie [Przedmieście] 101

# 34 / Krakowskie [Przedmieście] – (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 35 / Stare Miasto 1

# 36 / Stare Miasto 3

# 37 / Stare Miasto 5

# 38 / Stare Miasto 7

# 39 / Stare Miasto 9

# 40 / Stare Miasto 11

# 41 / Stare Miasto 13

# 42 / Stare Miasto 15

# 43 / Stare Miasto 17

# 44 / Stare Miasto 19

# 45 / Stare Miasto 21

# 46 / Stare Miasto 23

# 47 / Stare Miasto 25

# 48 / Stare Miasto 27

# 49 / Nowomiejska 2

# 50 / Stare Miasto 40

# 51 / Stare Miasto 38

# 52 / Stare Miasto 36

# 53 / Stare Miasto 34

# 54 / Stare Miasto 32

# 55 / Stare Miasto 30

# 56 / Stare Miasto 28

# 57 / Stare Miasto 26

# 58 / Stare Miasto 24

# 59 / Stare Miasto 22

# 60 / Stare Miasto 20

# 61 / Stare Miasto 18

# 62ab / Stare Miasto 16

# 63 / Stare Miasto 14

# 64 / Stare Miasto 12

# 65 / Stare Miasto 10

# 66 / Stare Miasto 8

# 67 / Stare Miasto 6

# 68 / Stare Miasto 4

# 69 / Stare Miasto 2

# 70 / Stare Miasto –

# 70ab / Jezuicka – (Magistrat M. Warsz. / Warsaw city hall)

# 70/71c / Celna 1

# 71 / Celna 3

# 72 / Jezuicka 4 (Rządowy / government property)

# 73 / Jezuicka 2 (gimnazjum realne /secondary school)

# 74 / Jezuicka 1 (Rządowy / government property)

# 75 / Kanonia 24

# 76 / Kanonia 22

# 77 / Kanonia 20

# 78 / Kanonia 18

# 79 / Kanonia 16

# 80 / Kanonia 14 (Rządowy / government property)

# 81 / Kanonia 12 (Rządowy / government property )

# 82 / Kanonia 10

# 83 / Kanonia 8 (Rządowy / government property)

# 84 / Kanonia 6 (Rządowy / government property)

# 85/86 / Kanonia 4

# 87/86 / Kanonia 2

# 88 / Dziekania 5

# 89 / Dziekania 3 (Kancel. par. św. Jana / St. John’s parish office)

# 90 / Dziekania 1 (Rządowy / government property)

# 91 / Piwna 6

# 92 / Piwna 10

# 93 / Piwna 49

# 94 / Piwna 47

# 95 / Piwna 45

# 96 / Piwna 43

# 97 / Piwna 41

# 98 / Piwna 39

# 99 / Piwna 37

# 100 / Piwna 35

# 101 / Piwna 33

# 102 / Piwna 31

# 103 / Piwna 29

# 104 / Piwna 27

# 105 / Piwna 25

# 106 / Piwna 23

# 107 / Piwna 21

# 108 / Piwna 19

# 109 / Piwna 17

# 110 / Piwna 15

# 111 / Piwna 13

# 112 / Piwna 11

# 113 / Piwna 9

# 114 / Piwna 7

# 115 / Piwna 5

# 116 / Piwna 3

# 117 / Krakowskie Przedmieście 107

# 118 / Krakowskie Przedmieście – (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 119ab / Zapiecek 2

# 120 / Piekarska 2

# 121 / Piekarska 4

# 122 / Piekarska 6

# 123 / Piekarska 8

# 124 / Piekarska 10

# 125 / Piekarska 12

# 126 / Piekarska 14

# 127a / Piekarska 16

# 127b / Piekarska 11

# 128 / Piekarska 9

# 129 / Piekarska 7

# 130 / Piekarska 5

# 131 / Piekarska 3

# 132 / Piekarska 1

# 133 / Dunaj Wąski 2

# 134 / Dunaj Wąski 4

# 135 / Dunaj Wąski 6

# 136 / Dunaj Wąski 8 (Zgromadzenia szewc./shoemakers’ guild)

# 137-141 / Dunaj Szeroki 11-12

# 142/143/ Dunaj Szeroki 9

# 144 / Dunaj Szeroki 7

# 145 / Dunaj Szeroki 5

# 146 / Dunaj Szeroki 3

# 147 / Dunaj Wąski 8

# 148 / Dunaj Wąski 10

# 149 / Dunaj Wąski 12

# 150 / Dunaj Wąski 13

# 151 / Dunaj Wąski 11

# 152 / Dunaj Wąski 9

# 153 / Dunaj Wąski 7

# 154 / Dunaj Wąski 5

# 155 / Dunaj Szeroki 3

# 156 / Nowomiejska 4

# 157 / Nowomiejska 6

# 158 / Nowomiejska 8

# 159 / Nowomiejska 10

# 160 / Nowomiejska 12

# 161 / Nowomiejska 14

# 162 / Nowomiejska 16

# 163 / Nowomiejska 18

# 164 / Nowomiejska 20

# 165 / Nowomiejska 22

# 166 / Nowomiejska 24

# 167 / Nowomiejska 19 [Cyrkuł/district 2/3]

# 168/169/ Podwiśl 17 and 48

# 170/171 / Nowomiejska 17

# 172 / Nowomiejska 15

# 173 / Nowomiejska 13

# 174 / Nowomiejska 11

# 175 / Nowomiejska 9

# 176 / Nowomiejska7

# 177 / Nowomiejska 5

# 178 / Nowomiejska 3

# 179 / Nowowiejska 1

# 180 / Stare Miasto 26

# 181/182 / Krzywe Koło 2

# 183 / Krzywe Koło 4

# 184 / Krzywe Koło 6

# 185 / Krzywe Koło 8

# 186 / Krzywe Koło 10

# 187 / Krzywe Koło 12

# 188 / Krzywe Koło 14

# 189 / Krzywe Koło 16

# 190 / Krzywe Koło 18

# 191/192 / Krzywe Koło 20 (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 193 / Krzywe Koło 22

# 194 / Krzywe Koło 24

# 195 / Krzywe Koło 26

# 196 / Krzywe Koło 28

# 197 / Krzywe Koło 3

# 198 / Krzywe Koło 1

# 199 / Stare Miasto 26

# 200 / Jezuicka 2 (Rządowy/government property)

# 201 / Brzozowa 7

# 202 / Brzozowa 9

# 203 / Brzozowa 11

# 204 / Brzozowa 13

# 205/206 / Brzozowa 15

# 207a / Brzozowa 26

# 207bc / Bugaj 23

# 208 / Brzozowa 24

# 209 / Brzozowa 22

# 210 / Brzozowa 20

# 211 / Brzozowa 16

# 212/213 / Brzozowa 14

# 214 / Brzozowa 12

# 215 / Brzozowa –

# 215a / Brzozowa 6-8

# 215/216b Bugaj 5

# 215/216c / Bugaj 3

# 216a / Brzozowa 8

# 217 / Brzozowa 4

# 218a / Brzozowa 2

# 219 / Mostowa 2 [Cyrkuł/District 2/3]

# 220/221 / Mostowa 4

# 222 / Mostowa 6 [Cyrkuł/District 2/3]

# 223 / Mostowa 8 [Cyrkuł/District 2/3]

# 224 / Mostowa 10 [Cyrkuł/District 2/3]

# 225 / Mostowa 12 [Cyrkuł/District 2/3]

# 226 / Mostowa 14 [Cyrkuł/District 2/3]

# 227/228 / Mostowa 16 [Cyrkuł/District 2/3]

# 229 / Mostowa 18 [Cyrkuł/District 2/3]

# 230 / Mostowa 20 [Cyrkuł/District 2/3]

# 231 / Mostowa 22 [Cyrkuł/District 2/3]

# 232 / Mostowa 24 [Cyrkuł/District 2/3]

# 233 / Mostowa 26 [Cyrkuł/District 2/3]

# 234 / Mostowa 28 [Cyrkuł/District 2/3]

# 235 / Mostowa 30 [Cyrkuł/District 2/3]

# 236 / Mostowa 21

# 237 / Mostowa 19

# 238 / Mostowa 17

# 239/240 / Mostowa 15

# 241/242 / Mostowa 13

# 243 / Mostowa 11

# 244 / Mostowa 9

# 245 / Mostowa 7

# 246 / Mostowa 5

# 247a / Mostowa 3

# 247b / Mostowa 1

# 248/249 / Freta 2 [Cyrkuł/District 2/3]

# 250 / Freta 4 [Cyrkuł/District 2/3]

# 251a / Freta 6 [Cyrkuł/District 2/3] (Kościół św. Jacka / St. Hyacinthus’s church)

# 251b / Freta 8 [Cyrkuł/District 2/3] (Warsz. Tow. Dobr. / Warsaw benevolent society)

# 252 / Freta 10 [Cyrkuł/District 2/3]

# 253/254 /Freta 12 [Cyrkuł/District 2/3]

# 255 / Freta 14 [Cyrkuł/District 2/3]

# 256 / Freta 16 [Cyrkuł/District 2/3] (miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej / Madame Curie’s place of birth)

# 257 / Freta 18 [Cyrkuł/District 2/3]

# 258 / Freta 20 [Cyrkuł/District 2/3]

# 259 / Freta 22 [Cyrkuł/District 2/3]

# 260 / Freta 24 [Cyrkuł/District 2/3]

# 261 / Freta 26 [Cyrkuł/District 2/3]

# 262 / Freta 28 [Cyrkuł/District 2/3]

# 263 / Freta 30 [Cyrkuł/District 2/3]

# 264 / Freta 32 [Cyrkuł/District 2/3]

# 265 / Freta 34 [Cyrkuł/District 2/3]

# 266/267 / Freta 27 [Cyrkuł/District 2/3]

# 268 / Freta 25 [Cyrkuł/District 2/3]

# 269 / Freta 23 [Cyrkuł/District 2/3]

# 270 / Freta 21 [Cyrkuł/District 2/3]

# 271 / Freta 19 [Cyrkuł/District 2/3]

# 272 / Freta 17 [Cyrkuł/District 2/3]

# 273 / Freta 15 [Cyrkuł/District 2/3]

# 274 / Freta 13 [Cyrkuł/District 2/3]

# 275 / Freta 11 [Cyrkuł/District 2/3]

# 276 / Freta 9 [Cyrkuł/District 2/3]

# 277 / Freta 7 [Cyrkuł/District 2/3]

# 278 / Freta 5 [Cyrkuł/District 2/3]

# 279 / Freta 3 [Cyrkuł/District 2/3]

# 280 / Freta 1 [Cyrkuł/District 2/3]

# 281 / Rycerska –

# 282 / Rycerska 2

# 283 / Rycerska 4

# 284 / Rycerska 6

# 285 / Rycerska 8

# 286/287 / Rycerska 9

# 288 / Rycerska 7

# 289 / Rycerska 5

# 290 / Rycerska –

# 291 / Rycerska 3

# 292/293 / Rycerska 1

# 294 / Piekarska 11

# 295 / Ślepa 16

# 296 / Podwale 12

# 297/298 / Krakowskie Przedmieście 99

# 299 / Ślepa 2

# 300a / Ślepa 4

# 300b / Ślepa 6

# 301 / Ślepa 8

# 302/303 / Ślepa 10

# 304 / Ślepa 12

# 305 / Ślepa 14

 

Cyrkuł [District] 2/3 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 306 / Nowe Miasto 11

# 307/308 / Nowe Miasto 9

# 309 / Nowe Miasto 7

# 310/311 / Nowe Miasto 5

# 312 / Nowe Miasto 3

# 313 / Nowe Miasto 1

# 314 / Nowe Miasto 2 (Kl. pp. Sakramentek / Convent of Nuns of the Holy Sacrament)

# 315 / Nowe Miasto 4

# 316 / Nowe Miasto 6

# 317 / Nowe Miasto 8

# 318 / Nowe Miasto 10

# 319/320 / Kościelna 10

# 321/322 / Kościelna 12

# 323 / Kościelna 14

# 324 / Kościelna 16

# 325 / Kościelna 18

# 326 / Kościelna 20

# 326 / Zakroczymska 4

# 327 / Zakroczymska 2

# 328 / Franciszkańska 1

# 329 / Freta 53

# 330 / Freta 51

# 331 / Freta 49

# 332 / Freta 47

# 333 / Freta 45

# 334 / Freta 43

# 335 / Freta 41

# 336 / Freta 39

# 337 / Freta 37

# 338 / Freta 35

# 339 / Freta 33

# 340 / Freta 31

# 341 / Freta 29

# 342 / Nowe Miasto – (Rynek Nowego Miasta / New Town Market Square)

# 343 / Freta 36

# 344 / Nowe Miasto 13

# 345 / Nowe Miasto 15

# 346 / Nowe Miasto 17

# 347 / Nowe Miasto 19

# 348/349 / Nowe Miasto 21

# 350 / Nowe Miasto 23

# 351 / Nowe Miasto 25

# 352 / Nowe Miasto 27

# 353 / Kościelna 9

# 354 / Kościelna 11

# 355 / Kościelna 13

# 356 / Kościelna 15

# 357 / Kościelna 17

# 358 / Freta 46

# 359 / Freta 44

# 360 / Freta 42

# 361 / Freta 40

# 362 / Freta 38

 

Cyrkuł [District] 1/11 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 363 / Krakowskie Przedmieście – (Plac przed Zamkiem / square in front of the Castle)

# 364 / Krakowskie Przedmieście 66 (Dom rząd. p. Zam. / government building in front of the Castle)

# 365 / Nowy Zjazd 3

# 366 / Krakowskie Przedmieście 64

# 367 / Krakowskie Przedmieście 62

# 368 / Krakowskie Przedmieście 60

# 368a / Mariensztat 19

# 368b / Krakowskie Przedmieście 8

# 369a / Krakowskie Przedmieście 58

# 369b / Bednarska 20

# 370 / Krakowskie Przedmieście 56 (Towarzystwo Dobr. / benevolent society)

# 371-385 / Krakowskie Przedmieście – (Zajęte na Skwer / square)

# 386 / Krakowskie Przedmieście 44

# 387 / Krakowskie Przedmieście 42 (Rządowy/government property)

# 388 / Krakowskie Przedmieście 40

# 389 / Krakowskie Przedmieście 38

# 390 / Krakowskie Przedmieście 36

# 391 / Krakowskie Przedmieście 34 (Rządowy / government property)

# 392 / Krakowskie Przedmieście 32 (Kościół Op. św. Józefa (Wizytki) / church of the Visitandine nuns, m – miejsce związane z Fryderykiem Chopinem / location connected with Fryderyk Chopin )

# 393a / Krakowskie Przedmieście 30 (wł./owner hr. Maurycy Potocki)

# 393b / Krakowskie Przedmieście 28 (wł./owner hr.(count) Seweryn Uruski; today Dept. of Geography and Regional Studies, Warsaw University)

# 394 / Krakowskie Przedmieście 26 (Pałac Rządowy / government palace)

# 395 / Krakowskie Przedmieście 24 (Szpital św. Rocha / St.Roch’s hospital)

# 396 / Krakowskie Przedmieście 22

# 397 / Krakowskie Przedmieście 20

# 398 / Krakowskie Przedmieście 18

# 399 / Krakowskie Przedmieście 16

# 400 / Krakowskie Przedmieście 14

# 401 / Krakowskie Przedmieście 12

# 402 / Krakowskie Przedmieście 10

# 403 / Krakowskie Przedmieście 8

# 404 / Krakowskie Przedmieście 6

# 405 / Krakowskie Przedmieście 4

# 406/407 / Krakowskie Przedmieście 1 [Cyrkuł / district 10] (Dom Rządowy / government building)

# 408/409 / Krakowskie Przedmieście 3 [Cyrkuł / district 10] (Dom Rządowy / government building)

# 408/409a Hr. Berga 3 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409b Hr. Berga 5 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409c Włodzimierska 14 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409d Włodzimierska 12 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409e Włodzimierska 10 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409f Włodzimierska 8 [Cyrkuł / district 10] (Plac Rządowy / government square)

# 408/409g Włodzimierska 6 [Cyrkuł / district 10] (Plac Rządowy / government square)

# 408/409h Włodzimierska 4 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409i Włodzimierska 5 [Cyrkuł / district 10] (Plac Rządowy / government square)

# 408/409k Włodzimierska 7 [Cyrkuł / district 10] (Plac Rządowy / government square)

# 408/409l Włodzimierska 9 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409m Włodzimierska 11 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409n Włodzimierska 13 [Cyrkuł / district 10]

# 408/409o Włodzimierska 15 [Cyrkuł / district 10] (Bank Handlowy / bank)

# 408/409p Hr Berga 9 [Cyrkuł / district 10]

# 410 / Krakowskie Przedmieście 5 [Cyrkuł / district 10]

# 411 / Krakowskie Przedmieście 7 [Cyrkuł / district 10]

# 412a / Krakowskie Przedmieście 9 [Cyrkuł / district 10]

# 412b / Królewska 7 [Cyrkuł / district 10]

# 412c / Królewska 9 [Cyrkuł / district 10]

# 412d / Królewska 3 [Cyrkuł / district 10]

# 412e / Królewska 5 [Cyrkuł / district 10]

# 413 / Krakowskie Przedmieście 11 (Skarb Królestwa / Treasury of the Kingdom)

# 413a / Saski Plac 6 (Skarb Królestwa / Treasury of the Kingdom)

# 413 1/2a / Saski Plac 7 (Skarb Królestwa / Treasury of the Kingdom)

# 413aa / Królewska 4

# 413b / Królewska 6

# 413c / Królewska 8 (Saski Ogród / Saxon garden)

# 413d / plac Żelaznej Bramy 4

# 413e / plac Żelaznej Bramy 2

# 413f / plac Żelaznej Bramy 1

# 413g / plac Żelaznej Bramy 3

# 413h / plac Saski 3

# 414 / Krakowskie Przedmieście 13 (wł./owner hr. (count) A. Przezdziecki)

# 415 / Krakowskie Przedmieście 15 (wł./owner hr. (count) Stanisław Potocki)

# 415a / Czysta 2

# 416 / Krakowskie Przedmieście 17

# 417 / Krakowskie Przedmieście 19

# 418 / Krakowskie Przedmieście 21

# 419 / Krakowskie Przedmieście 23

# 420 / Krakowskie Przedmieście 25

# 421 / Krakowskie Przedmieście 27 (Kantor pocztowy)

# 422 / Krakowskie Przedmieście 29

# 423 / Krakowskie Przedmieście 31

# 424 / Krakowskie Przedmieście 33

# 425 / Krakowskie Przedmieście 35

# 426 / Krakowskie Przedmieście 37

# 427 / Krakowskie Przedmieście 39

# 428 / Krakowskie Przedmieście 41

# 429 / Krakowskie Przedmieście 43 (Zgromadzenie krawców / tailors guild)

# 430 / Krakowskie Przedmieście 45 (Zgromadzenie felczerów / feldshers guild)

# 431 / Krakowskie Przedmieście 47

# 432 / Krakowskie Przedmieście 49

# 433 / Krakowskie Przedmieście 51

# 434 / Krakowskie Przedmieście 53

# 435 / Krakowskie Przedmieście 55

# 436 / Krakowskie Przedmieście 57

# 437 / Krakowskie Przedmieście59

# 438 / Krakowskie Przedmieście 61

# 439 / Krakowskie Przedmieście 63

# 440 / Krakowskie Przedmieście 65

# 441 / Krakowskie Przedmieście 67

# 442 / Krakowskie Przedmieście 69

# 443 / Krakowskie Przedmieście 71

# 444 / Krakowskie Przedmieście 73

# 445 / Krakowskie Przedmieście 75

# 446 / Krakowskie Przedmieście 77

# 447 / Krakowskie Przedmieście 79

# 448/449 / Krakowskie Przedmieście 81

# 450 / Krakowskie Przedmieście 83

# 451 / Krakowskie Przedmieście 85

# 452 / Krakowskie Przedmieście 87

# 453 / Krakowskie Przedmieście 89

# 454 / Krakowskie Przedmieście 91

# 455/456 / Krakowskie Przedmieście 93

# 457 / Krakowskie Przedmieście 95

# 458 / Krakowskie Przedmieście – (Plac M. Warszawy / city hall property)

# 459 / Senatorska 4 [Cyrkuł / district 2/3]

# 460 / Senatorska 6 [Cyrkuł / district 2/3]

# 461 / Senatorska 8 [Cyrkuł / district 2/3]

# 462 / Senatorska 10 [Cyrkuł / district 2/3] (Magistrat m. Warsz. / Warsaw city hall)

# 463 / Senatorska 12 [Cyrkuł / district 2/3] (Zarząd Ober-Policm. / police headquarters)

# 464 / Senatorska 14 [Cyrkuł / district 2/3] (Kl. PP. Kanoniczek / “Kanoniczki” (secular canonesses) convent)

# 465 / Senatorska – [Cyrkuł / district 2/3] (Kośc. ś. Andrzeja / St. Andrew’s parish church)

# 466 / Bielańska 2 [Cyrkuł / district 2/3]

# 467a / Senatorska 16 [Cyrkuł / district 2/3]

# 467b / Senatorska 18 [Cyrkuł / district 2/3]

# 468/469 / Senatorska 20 [Cyrkuł / district 2/3]

# 470 / Senatorska 22 [Cyrkuł / district 2/3]

# 471a / Rymarska 2 [Cyrkuł / district 2/3] (wł./owner hr. (countess) M. Przezdziecka)

# 471b / Senatorska 28 [Cyrkuł / district 2/3]

# 471c / Senatorska 24 [Cyrkuł / district 2/3]

# 471d / Senatorska 26 [Cyrkuł / district 2/3] (Resursa kupiecka / merchants club)

# 471e / Rymarska 4 [Cyrkuł / district 2/3] (wł./owner hr. (count) A. Zamojski)

# 471f / Rymarska 6 [Cyrkuł / district 2/3] (wł./owner hr. (count) A. Zamojski)

# 471g / Rymarska 8 [Cyrkuł / district 2/3]

# 471h / Rymarska 10 [Cyrkuł / district 2/3]

# 472 / Senatorska 31 (wł./owner hr. (count) Tomasz Zamojski)

# 473a / Senatorska 27 (Kościół ś. Antoniego / St. Anthony’s parish chuch)

# 473b / Senatorska 25

# 473c / Wierzbowa 5

# 473d / Senatorska 29

# 474 / Senatorska 23 (Teatr Rozmaitości / theatre)

# 475 / Senatorska 21 (Teatr Wielki / great theatre; today the National Opera and Ballet)

# 476a / Senatorska 19 (Dom Teatralny / theatre house)

# 476b / Nowosenatorska 7

# 476c / Nowosenatorska 5

# 476d / Nowosenatorska 4

# 477a / Nowosenatorska 8

# 477b / Nowosenatorska 6

# 478 / Senatorska 15

# 479 / Senatorska 13 (Rządowy / government property)

# 480 / Senatorska 11

# 481 / Miodowa 4

# 482 / Miodowa 6

# 483 / Miodowa 8

# 484a / Miodowa 10 [Cyrkuł / district 2/3]

# 484b / Podwale 13 [Cyrkuł / district 2/3]

# 485 / Miodowa 12 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 486a / Miodowa 14 [Cyrkuł / district 2/3]

# 486b / Miodowa 16 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 487 / Miodowa 18 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 488 / Miodowa 20 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 489a / Długa 17 [Cyrkuł / district 2/3]

# 489b / Długa 19 [Cyrkuł / district 2/3]

# 490 / Miodowa 13 [Cyrkuł / district 2/3]

# 491 / Miodowa 11 [Cyrkuł / district 2/3]

# 492 / Miodowa 9 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 493 / Miodowa 7 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 494 / Miodowa 5 [Cyrkuł / district 2/3] (Kościół Przem. Pań. “Kapucyni” / parish church, of the Order of Friars Minor Capuchin)

# 494a / Miodowa 5a [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 495 / Miodowa 3 [Cyrkuł / district 2/3]

# 496 / Miodowa 1 [Cyrkuł / district 2/3]

# 497a / Podwale 3

# 497b / Senatorska 2

# 497c / Podwale 5 (Rządowy / government property)

# 498 / Podwale 9

# 499 / Podwale 11 [Cyrkuł / district 2/3]

# 500a / Podwale 15 [Cyrkuł / district 2/3]

# 500b / Podwale 17 [Cyrkuł / district 2/3] (Rządowy / government property)

# 500c / Podwale 19 [Cyrkuł / district 2/3]

# 501 / Podwale 21 [Cyrkuł / district 2/3]

# 501a / Nowomiejska – (Kościół św. Ducha / Holy Ghost church) [Cyrkuł / district 2/3]

# 502 / Podwale 23 [Cyrkuł / district 2/3]

# 503 / Podwale – (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 504 / Podwale 46 (Zgrom. Rzeźników / butchers guild)

# 505 / Podwale 44

# 506 / Podwale 42 (Zgrom. Szewców / shoemakers guild)

# 507 / Podwale 40

# 508 / Podwale 38

# 509 / Podwale 36

# 510 / Podwale 34

# 511 / Podwale 32

# 512 / Podwale 30

# 513 / Podwale 28

# 514 / Wąski Dunaj 14 (Zgrom. Rzeźników / butchers guild)

# 515 / Podwale 26

# 516 / Podwale –

# 517 / Podwale –

# 518 / Podwale –

# 519 / Podwale 24

# 520 / Podwale 22

# 520a / Podwale –

# 520b / Podwale –

# 521/522 / Podwale 20

# 523 / Podwale 18

# 524 / Podwale 16

# 525/295 / Podwale 14

# 526 / Podwale 12

# 527 / Podwale 10

# 528 / Podwale 8

# 529/530 / Podwale 6

# 531 / Podwale 4

# 532 / Podwale 2

# 533 / Krakowskie Przedmieście 97

# 534 / Krakowskie Przedmieście –

# 535 / Kapitulna 2 [Cyrkuł / district 2/3]

# 536 / Kapitulna 4 [Cyrkuł / district 2/3]

# 537 / Kapitulna 6

# 538 / Kapitulna 3

# 539 / Kapitulna 1

 

Cyrkuł [District] 2/3 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 540 / Długa 2

# 541 / Długa 4

# 542 / Długa 6

# 543a / Długa 8

# 543b / Długa 10

# 544 / Długa 12

# 545 / Długa 14

# 546 / Długa 16

# 547a / Długa 18

# 547bc / Plac Krasiński 4

# 548 / Plac Krasiński 2

# 549 / Plac Krasiński 5 (Izba Sądowa / court chamber)

# 549a / Plac Krasiński 3

# 549b / Plac Krasiński 1 (Rządowy / government property)

# 549 / Nalewki 6 (Rządowy / government property)

# 550 / Długa 20

# 551 / Długa 22

# 552/553 / Długa 24

# 554/554a / Długa 26

# 555 / Długa 28

# 556 / Długa 30

# 557 / Długa 32

# 558/559 / Długa 34

# 560/561 / Nalewki 2 (Dom władzy wojsk. / military property)

# 561b / Nalewki 4 (Dom władzy wojsk. / military property)

# 562 / Plac zajęty na ulicę / land reserved for a street

# 563 / Długa 36 (Rządowy / government property)

# 564 / Przejazd 4

# 565/566 / Długa 57

# 567 / Długa 55

# 568 / Długa 53

# 569 / Długa 51

# 570/571 / Tłomackie 6

# 572/573 / Długa 49

# 574 / Długa 47

# 575 / Długa 45

# 576 / Długa 43

# 577 / Bielańska 20

# 578 / Długa 41

# 579 / Długa 39

# 580 / Długa 37

# 581 / Długa 35

# 582 / Długa 33

# 583 / Długa 31

# 584 / Długa 29

# 585 / Długa 27

# 586a / Długa 25

# 586b / Długa 23

# 587 / Długa 21

# 588 / Długa 15 (Dom. Kat. Prawosł. / house of Orthodox Catholics)

# 589 / Długa 13 (Konsystorz Prawosł. / Orthodox Church Consistory)

# 590 / Długa 11 i 9 (wł./owner hr. (countess) Elżb. Krasińska)

# 591 / Długa 7 (Rządowy / government property)

# 592 / Długa 5

# 592a / Długa 3 (Kościół św. Ducha / Holy Ghost church)

# 592b / Długa 1

# 593 / Bielańska 21

# 594 / Bielańska 19

# 595 / Bielańska 17

# 596 / Bielańska 15

# 597 / Bielańska 13

# 598 / Bielańska 11

# 599ab / Tłomackie 2

# 599cd / Tłomackie 4

# 600ab / Tłomackie 1

# 600c / Tłomackie 3

# 600d / Tłomackie 5

# 600ef / Tłomackie 7 (Synagoga / synagogue)

# 601a / Bielańska 9

# 601b / Bielańska 7

# 602 / Bielańska 5

# 603 / Bielańska 3

# 604 / Bielańska 4 (PP. Kanoniczek / property of secular canonesses)

# 605 / Bielańska 6 (wł./owner hr. (countess) Józefa Zamojska)

# 606/618 / Bielańska 8

# 607 / Bielańska 10 (Rządowy / government property)

# 608 / Bielańska 12

# 609 / Bielańska 14

# 610 / Bielańska 16

# 611 / Bielańska 18

# 612 / Wierzbowa 1 [Cyrkuł / district 1/11] (Rządowy zw. Bryl. / government property)

# 613 / Wierzbowa 4 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614a / Wierzbowa 6 [Cyrkuł / district 1/11] (Rządowy / government property)

# 614b / Wierzbowa 3 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614c / Niecała 2 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614d / Niecała 6 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614ef / Niecała 8 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614g / Niecała 10 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614h / Niecała 12 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614i / Niecała 11 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614k / Niecała 9 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614l / Niecała 7 [Cyrkuł / district 1/11] (Warsz. Tow. Lekars. / Warsaw doctors society)

# 614ł / Niecała 5 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614m / Niecała 3 [Cyrkuł / district 1/11]

# 614n / Niecała – [Cyrkuł / district 1/11]

# 615 / Danielewiczowska 4

# 616 / Danielewiczowska 6

# 617 / Danielewiczowska 8 (wł./owner hr. (countess) Aleks. Potocka)

# 618 / Danielewiczowska 7

# 619/620 / Danielewiczowska 5

# 621/622 / Danielewiczowska 3 (Zabudowanie miejs. / town buildings)

# 623 / Danielewiczowska 1 (Zabudowanie miejs. / town buildings)

# 624 / Kozia 5 [Cyrkuł / district 1/11]

# 625 / Kozia 3 [Cyrkuł / district 1/11]

# 626 / Kozia 1 [Cyrkuł / district 1/11]

# 627 / Trębacka 4 [Cyrkuł / district 1/11]

# 628 / Trębacka 6 [Cyrkuł / district 1/11]

# 629 / Trębacka 8 [Cyrkuł / district 1/11]

# 630 / Trębacka 10 [Cyrkuł / district 1/11]

# 631 / Trębacka 12 [Cyrkuł / district 1/11]

# 632 / Trębacka 14 [Cyrkuł / district 1/11]

# 633 / Zajęty na ul. N.-Sen. / taken for Nowo-Sentaroska St. [Cyrkuł / district 1/11]

# 634a / Nowo-Senatorska 1 [Cyrkuł / district 1/11]

# 634b / Nowo-Senatorska 3 [Cyrkuł / district 1/11]

# 635 / Trębacka 18 [Cyrkuł / district 1/11] (Rządowy / government property)

# 636/637 / Trębacka 11 [Cyrkuł / district 1/11]

# 638 / Trębacka 9 [Cyrkuł / district 1/11]

# 638a / Wierzbowa 2 [Cyrkuł / district 1/11]

# 638b / Czysta 6 [Cyrkuł / district 1/11]

# 638c / Czysta 4 [Cyrkuł / district 1/11]

# 639 / Trębacka 7 [Cyrkuł / district 1/11]

# 640 / Trębacka 5 [Cyrkuł / district 1/11]

# 641 / Trębacka 3 [Cyrkuł / district 1/11]

# 642 / Trębacka 1 [Cyrkuł / district 1/11]

# 643 / Tłomackie 8-16

# 644 / Przejazd 2

 

Cyrkuł [District] 5/6 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 645/646 / Przejazd 15 (Rządowy / government property)

# 647/648 / Przejazd 11

# 649 / Przejazd 9

# 650 / Przejazd 7

# 651 / Przejazd 5

# 652 / Przejazd 3

# 653/654 / Leszno 2

# 655 / Leszno 4

# 656 / Leszno 6

# 657ab / Leszno 8

# 657c / Leszno –

# 658 / Leszno 10

# 659 / Leszno 12

# 660 / Leszno 14

# 661/662 / Leszno 16 (Gmina Ew. Ref. / Calvinist community property)

# 663/664/665 / Leszno 18

# 666 / Leszno 20 (Gmina Ew. Ref. / Calvinist community property)

# 667 / Leszno 22

# 668 / Leszno 24

# 669 / Leszno 26

# 670a / Leszno 28

# 670b / Karmelicka 2

# 671a / Leszno 30 (Kościół Narod. N. P. / Birth of Our Lady’s parish church)

# 671b / Karmelicka 1-3

# 671c / Leszno 32

# 671d / Leszno 30a

# 672 / Leszno 34

# 673a / Leszno 36

# 673b / Leszno 38

# 674a / Leszno 40a

# 674b / Leszno 40

# 674 / Leszno 42

# 675 / Leszno 44

# 676 / Leszno 46

# 677 / Leszno 48

# 678 / Leszno 50

# 679/680 / Leszno 52

# 681 / Leszno 54

# 682 / Leszno 56-58

# 683 / Leszno 60

# 684 / Leszno 62

# 685 / Leszno 64

# 686 / Leszno 66

# 687/688 / Leszno 68 (Szpital Ś. Ducha / Holy Ghost’s hospital)

# 689/690 / Leszno – (Szpital Ś. Ducha / Holy Ghost’s hospital)

# 691 / Leszno 70

# 691a / Leszno –

# 692 / Leszno 72

# 693a / Leszno 74

# 693 / Leszno 76

# 694 / Leszno 78

# 695 / Leszno 80

# 696 / Leszno 84

# 696a / Leszno –

# 696b / Leszno – (wł./owner Józef Kercelli)

# 697a / Leszno –

# 697b / Leszno 83

# 697c / Leszno – (wł./owner Józef Kercelli)

# 697d / Leszno – (wł./owner Józef Kercelli)

# 697aa / Leszno – (wł./owner Józef Kercelli)

# 698 / Leszno –

# 699a / Leszno 81

# 699b / Leszno 75

# 699c / Leszno 77

# 699d / Leszno 79

# 700 / Leszno 73

# 701a / Leszno 71

# 701b / Leszno 65

# 701c / Leszno 69

# 701d / Leszno 67

# 702 / Leszno 63

# 703 / Leszno 61

# 704 / Leszno 59

# 705 / Leszno 57

# 706 / Leszno 55 (Rządowy / government property)

# 707 / Leszno 53

# 708/709 / Leszno 51

# 710 / Leszno 49

# 711 / Leszno 47

# 712 / Leszno 45

# 713 / Leszno 43

# 714 / Solna 17

# 714 / Leszno 41

# 715 / Leszno 39 [Cyrkuł / district 7]

# 716 / Leszno 37 [Cyrkuł / district 7]

# 717/718 / Leszno 35 [Cyrkuł / district 7]

# 719 / Leszno 33 [Cyrkuł / district 7]

# 720 / Leszno 31 [Cyrkuł / district 7]

# 721 / Leszno 29 [Cyrkuł / district 7]

# 722 / Leszno 27 [Cyrkuł / district 7] (Miejski / municipal)

# 723 / Leszno 25 [Cyrkuł / district 7]

# 724 / Leszno 23 [Cyrkuł / district 7]

# 725 / Leszno 21 [Cyrkuł / district 7]

# 726ab / Leszno 19 [Cyrkuł / district 7]

# 727/728 / Leszno 17 [Cyrkuł / district 7]

# 729 / Leszno 15 [Cyrkuł / district 7]

# 730 / Leszno 13 [Cyrkuł / district 7]

# 731 / Leszno 11 [Cyrkuł / district 7]

# 732 / Leszno 9 [Cyrkuł / district 7]

# 733 / Leszno 7 [Cyrkuł / district 7]

# 734/735 / Leszno 5 [Cyrkuł / district 7] (Rządowy / government property)

# 736 / Leszno 3 [Cyrkuł / district 7]

# 737/738 / Leszno 1 [Cyrkuł / district 7]

# 739a / Tłomackie 9 [Cyrkuł / district 3]

# 739b / Tłomackie 11 [Cyrkuł / district 3]

# 740 / Rymarsksa 16 [Cyrkuł / district 2/3]

# 741 / Rymarsksa 14 [Cyrkuł / district 2/3]

# 742 / Rymarsksa 12 [Cyrkuł / district 2/3]

 

Cyrkuł [District] 7 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 743a / Elektoralna 2 (Bank Polski / Polish bank)

# 743b / Rymarska 1 (Rządowy b. K. Skar. / government property)

# 744 / Rymarska 3 (Rządowy b. pał. Min. / government property)

# 745/746 / Elektoralna 4

# 747 / Elektoralna 6

# 747a / Orla 2 i 4

# 748 / Elektoralna 8

# 749 / Elektoralna 10

# 750/751 / Elektoralna 12 (Szpital Ś. Ducha / Holy Ghost’s hospital)

# 752 / Elektoralna 14

# 753 / Elektoralna 16

# 754 / Elektoralna 18

# 755 / Elektoralna 20

# 756 / Elektoralna 24

# 757 / Elektoralna 26

# 758 / Elektoralna 28

# 759 / Elektoralna 30

# 760 / Elektoralna 32

# 761 / Chłodna 2

# 762 / Chłodna 4

# 763 / Chłodna 6

# 764 / Chłodna 8

# 765 / Chłodna 10

# 766 / Chłodna 12

# 767 / Chłodna 14

# 768 / Chłodna 16

# 769 / Chłodna 18

# 770 / Chłodna 20

# 771 / Chłodna 22

# 772 / Chłodna 24

# 773 / Chłodna 26

# 773a / Żelazna 30

# 774/775 / Chłodna – (Kościół Karola Bor. / St. Charles Borromeo’s parish church)

# 776 / Elektoralna 47

# 777 / Elektoralna 45

# 778 / Elektoralna 43

# 779 / Elektoralna 41

# 780 / Elektoralna 39

# 781 / Elektoralna 37

# 782 / Elektoralna 35

# 783 / Elektoralna 33

# 784 / Elektoralna 31

# 785 / Elektoralna 29

# 786 / Elektoralna 27

# 787 / Elektoralna 25

# 788 / Elektoralna 23

# 789 / Elektoralna 21

# 790 / Elektoralna 19 (Gmina Ew.-Augs. / Lutheran community property)

# 791 / Elektoralna 17

# 792 / Elektoralna 15

# 793 / Elektoralna 13

# 794a / Elektoralna 11

# 794b / Elektoralna 9

# 794c / Elektoralna 7

# 794d / Elektoralna 7a

# 795 / Elektoralna 5

# 796 / Elektoralna 3

# 797 / Elektoralna 1

# 798a / Orla3

# 798b / Orla 5

# 799 / Orla 1

# 800 / Orla 4

# 801 / Orla 6

# 802 / Orla 8

# 803 / Orla 10

# 804 / Orla 12

 

Cyrkuł [District] 5/6 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 805 / Solna 15

# 806 / Solna 13

# 807 / Solna 11

# 808 / Solna 9 [Cyrkuł / district 7]

# 809 / Solna 7 [Cyrkuł / district 7]

# 810 / Solna 5 [Cyrkuł / district 7]

# 811 / Solna 3 [Cyrkuł / district 7]

# 812 / Solna 1 [Cyrkuł / district 7]

# 813 / Solna 2 [Cyrkuł / district 7]

# 814 / Solna 4 [Cyrkuł / district 7]

# 815 / Solna 6 [Cyrkuł / district 7]

# 816 / Solna 8 [Cyrkuł / district 7]

# 817 / Solna 10 [Cyrkuł / district 7]

# 818 / Solna 12 [Cyrkuł / district 7]

# 819 / Solna 14

# 820 / Solna 16

# 821 / Ogrodowa 2

# 822 / Ogrodowa 4

# 823 / Ogrodowa 6

# 824 / Ogrodowa 8

# 825 / Ogrodowa 12

# 826 / Ogrodowa 14

# 827 / Ogrodowa 16

# 828 / Ogrodowa 18

# 829 / Ogrodowa 20

# 830/831 / Ogrodowa 22

# 832 / Ogrodowa 24

# 833 / Ogrodowa 26

# 834 / Ogrodowa 28

# 835 / Ogrodowa 30

# 836 / Ogrodowa 32

# 837 / Ogrodowa 34

# 838/839 / Ogrodowa 36

# 840 / Ogrodowa 38

# 841 / Ogrodowa 40

# 842/843 / Ogrodowa 42

# 844 / Ogrodowa 44

# 845 / Ogrodowa 48

# 845a / Wronia 25

# 845b / Wronia 27

# 846/847 / Wronia 50

# 848 / Ogrodowa 54

# 849 / Ogrodowa 56

# 850 / Ogrodowa 65

# 851 / Ogrodowa 63

# 852 / Ogrodowa 61

# 853 / Ogrodowa 59

# 854 / Ogrodowa 57

# 855 / Ogrodowa 55

# 856 / Ogrodowa 53

# 857 / Ogrodowa 51

# 858 / Ogrodowa 49

# 859 / Ogrodowa 47

# 860 / Ogrodowa 45

# 861 / Ogrodowa 43

# 862 / Ogrodowa 41

# 863 / Ogrodowa 39

# 864 / Ogrodowa 37

# 865 / Ogrodowa 35

# 866 / Ogrodowa 33

# 867ab / Ogrodowa 31

# 868 / Ogrodowa 29

# 869 / Ogrodowa 27

# 870/871/ Ogrodowa 25

# 872 / Ogrodowa 23

# 873 / Ogrodowa 21 (Bractwo Literackie / literary socjety)

# 874 / Ogrodowa 19

# 875 / Ogrodowa 17

# 876 / Ogrodowa 15

# 877/878/ Ogrodowa 13

# 879 / Ogrodowa 11

# 880 / Ogrodowa 9 (Gmina Ew.-Augs. / Lutheran community property)

# 881 / Ogrodowa 7

# 882 / Ogrodowa 5

# 883 / Ogrodowa 3

 

Cyrkuł [District] 7 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 884 / Biała 3

# 885 / Biała 1

# 886 / Elektoralna 34

# 887 / Biała 2

# 888 / Biała 4

# 889 / Biała 6 (wł./owner Julian Różycki)

# 890 / Biała 8

# 891 / Żelazna – (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 892 / Chłodna 28

# 893 / Chłodna 30

# 894 / Chłodna 32

# 895 / Chłodna 34

# 896 / Chłodna 36

# 897 / Chłodna 38

# 898 / Chłodna 40

# 899 / Chłodna 42

# 900 / Chłodna 44

# 901 / Chłodna 46

# 902 / Chłodna 48

# 903 / Chłodna 50

# 903a / Wronia 26

# 904 / Chłodna 52

# 905 / Chłodna 54

# 906 / Chłodna 56

# 907 / Chłodna 58

# 908 / Chłodna 60

# 909 / Chłodna 62

# 910 / Chłodna 64

# 911 / Chłodna 66

# 912 / Chłodna 68

# 913 / Chłodna 53

# 914/914a / Chłodna 51

# 915/916 / Chłodna 49

# 917 / Chłodna 47

# 917a / Chłodna 45

# 917b / Krochmalna 44

# 917c / Krochmalna 42

# 918 / Chłodna 43

# 919 / Chłodna 41

# 920 / Chłodna 39

# 920a / Krochmalna 40a

# 921 / Chłodna 37

# 922 / Chłodna 35

# 922a / Krochmalna 40

# 923 / Chłodna 33

# 924 / Chłodna 31

# 925 / Chłodna 29

# 926a / Chłodna 25

# 926b / Chłodna 23

# 926c / Chłodna 27

# 927a / Chłodna 19

# 927b / Chłodna 17

# 927c / Chłodna 15

# 927d / Chłodna 21

# 927e / Żelazna 28

# 927f / Krochmalna 32

# 928 / Chłodna 13

# 929 / Chłodna 11

# 930 / Chłodna 9

# 931 / Chłodna 7 (Rządowy / government property)

# 932 / Chłodna 5

# 933 / Chłodna 3

# 934 / Zatyłki 2 (Koszary Mirowskie / Mirowskie barracks)

# 934ab / Chłodna 1 (Koszary Mirowskie / Mirowskie barracks)

# 935/936 / Zatyłki 1

# 937/938 / Zatyłki 3

# 939/940 / Zatyłki 5

# 941 / Zatyłki 7

# 942 / Zatyłki 6 (Gmina Ew.-Augs. / Lutheran community property)

# 943 / Zatyłki 4

# 944 / Ptasia 6 (Plac M. Warszawy / Warsaw city property)

# 945 / Zimna 2

# 946 / Zimna 3

# 947 / Zimna 1

# 948 / Zimna 2

# 948a / Ptasia 4

# 949a / Żabia 1

# 949b / Przechodnia 2

# 950a / Przechodnia 4

# 950b / Żabia 5

# 951/952 / Przechodnia 3

# 953 / Przechodnia 1

# 954 / Żelazna Brama 8

# 955/955a / Przechodnia 8

# 956ab / Żelazna Brama – (Plac Miejski / town square)

# 956c / Żelazna Brama 6

# 957 / Żelazna Brama 10

# 958/959 / Gnojna 11

# 960 / Żelazna Brama 9 (Miejski / municipal)

# 961 / Skórzana 8

# 962 / Żelazna Brama 7

# 963 / Żelazna Brama 5

# 964 / Graniczna 17

# 965 / Graniczna 15

# 966 / Graniczna 13

# 967 / Graniczna 11

# 968 / Graniczna 9

# 969 / Graniczna 7

# 970 / Graniczna 5

# 971ab / Graniczna 16 [Cyrkuł / district 1/11]

# 972 / Żelazna Brama 9 (Gościnny Dwór / Gościnny Dwór shopping center)

# 973 / Skórzana 6

# 974 / Skórzana 8

# 975 / Gnojna 9

# 975a / Gnojna – (Zgrom. Rzeźników / butchers guild)

# 976 / Gnojna 7

# 977 / Gnojna 5

# 978/979 / Gnojna 3

# 980/981 / Gnojna 1

# 982 / Grzybowska 2

# 983 / Skórzana 2

# 984 / Skórzana 4

# 985 / Gnojna – (Plac Miejski / municipal plot)

# 986 / Krochmalna 4

# 987 / Krochmalna 6

# 988 / Krochmalna 8

# 989 / Krochmalna 10

# 990 / Krochmalna 12

# 991 / Krochmalna 14

# 991/991a Ciepła 9

# 992a / Krochmalna 16

# 992b / Krochmalna 18

# 993 / Krochmalna 20

# 993a / Krochmalna 20a

# 994 / Krochmalna 22

# 995 / Krochmalna 24

# 996 / Krochmalna 28

# 997 / Krochmalna 30

# 998 / Krochmalna 38

# 999a / Krochmalna 49

# 999b / Krochmalna 47

# 999c / Grzybowska 64

# 999d / Grzybowska 68

# 999e / Grzybowska 66

# 1000 / Krochmalna 45

# 1001 / Krochmalna 43

# 1001b / Grzybowska 60

# 1001c / Wronia 18

# 1001ad / Wronia 20

# 1001e / Wronia 16

# 1002 / Krochmalna 41

# 1003 / Krochmalna 39 (wł./owner Haberbusch i (and) Schiele)

# 1004 / Krochmalna 37

# 1005 / Krochmalna 33

# 1006 / Krochmalna 31

# 1006a / Krochmalna 31

# 1006b / Waliców 3

# 1007a / Ciepła 8 (Skarb / treasury)

# 1007b / Krochmalna 29

# 1008a / Krochmalna 25

# 1008b / Krochmalna 23

# 1009a / Krochmalna 21

# 1009b / Krochmalna 19

# 1010 / Krochmalna 17

# 1011 / Krochmalna 15

# 1012 / Krochmalna 13

# 1013ab / Krochmalna 11

# 1013c / Krochmalna 9

# 1014 / Krochmalna 7

# 1015 / Krochmalna 5

# 1016 / Krochmalna 3

# 1017a / Grzybowska 4a (Miejski / municipal)

# 1017b / Grzybowska 6

# 1018 / Grzybowska 8

# 1019 / Grzybowska 10

# 1020 / Grzybowska 12

# 1021 / Grzybowska 14

# 1022 / Grzybowska 16

# 1023 / Grzybowska 18

# 1024 / Grzybowska 20

# 1025 / Grzybowska 22

# 1026 / Grzybowska 24

# 1027/1028 / Grzybowska 26

# 1029 / Grzybowska 28

# 1030 / Grzybowska 30

# 1031 / Grzybowska 30a (Rządowy, Ujeż. koni / government property, horse-breaking Grodnu)

# 1032 / Grzybowska 32

# 1033a / Grzybowska 34

# 1033b / Grzybowska 36

# 1034a / Grzybowska 48

# 1034bc / Grzybowska 50

# 1034d / Grzybowska 52

# 1035 / Grzybowska 54

# 1035a / Grzybowska 54a

# 1036 / Grzybowska 56

# 1036a / Grzybowska 58

 

Cyrkuł [District] 8 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

Jeżeli ten sam numer pojawia się wielokrotnie oznacza to, że dana nieruchomość miała wielu właścicieli. The same number listed several times proves that there were many owners of the same property. Owners’ names are not listed here.

# 1037 / Grzybowska 73

# 1037a / Grzybowska 71

# 1038 / Grzybowska 67

# 1038 / Okopowa 20

# 1038a / Grzybowska 69

# 1038b / Okopowa 18

# 1038e / Łucka 32

# 1038g /Okopowa 22

# 1038 / Grzybowska 67

# 1038i / Grzybowska 67

# 1038h / Okopowa 24

# 1039 / Grzybowska 65

# 1039a / Grzybowska 63

# 1039b / Łucka 30

# 1039c / Łucka 28

# 1039g / Okopowa 22

# 1040 / Grzybowska 13

# 1040a / Wronia 11

# 1041 / Grzybowska 61

# 1042 / Grzybowska 59

# 1043 / Grzybowska 57

# 1044 / Grzybowska 55

# 1045 / Grzybowska 53

# 1046 / Grzybowska 51

# 1046a / Grzybowska 49

# 1047a / Grzybowska 43

# 1047b / Grzybowska 41

# 1048 / Grzybowska 39

# 1049 / Grzybowska 37

# 1050 / Grzybowska 35

# 1051 / Grzybowska 33

# 1052 / Grzybowska –

# 1053 / Grzybowska –

# 1054a / Grzybowska 27

# 1054b / Grzybowska 31

# 1054c / Grzybowska 29

# 1055ag / Grzybowska 23

# 1055b / Grzybowska 15

# 1055c / Grzybowska 17

# 1055df / Grzybowska 19

# 1055e / Grzybowska 21

# 1055h / Grzybowska 25

# 1056 / Grzybowska 11

# 1056a / Grzybowska 13

# 1057 / Grzybowska 9

# 1058 / Grzybowska 7

# 1059 / Grzybowska 5

# 1060 / Grzybowska 3

# 1061 / Grzybowska 1

# 1062 / Królewska 41 (wł./owner hr. (count) Krasiński Ludwik)

# 1063 / Królewska 39

# 1063a / Królewska 37

# 1064 / Królewska 35a

# 1064a / Królewska 35 (wł./owner Ks. (duchess) K. Lubomirska)

# 1064b / Nowo-Zielna 40

# 1064c / Nowo-Zielna 39

# 1064d / Nowo-Zielna 37

# 1064e / Nowo-Zielna 35

# 1064f / Nowo-Zielna 38

# 1064g / Nowo-Zielna 36

# 1065 / Marszałkowska 77

# 1065a / Marszałkowska 75

# 1065b / Królewska 35

# 1065c / Marszałkowska 79

 

Cyrkuł [District] 10- [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 1066 / Erywańska – (Magistrat M. Warszawy / Warsaw city hall property)

# 1066a / Erywańska 3

# 1066b / Erywańska 5

# 1066c / Erywańska 7

# 1066defgh / Erywańska –

# 1066i / Erywańska 2

# 1066k / Królewska 23

# 1066l / Erywańska 8

# 1066ł / Erywańska 10

# 1066m / Erywańska 12

# 1066n / Królewska 25

# 1066o / Królewska 29

# 1066p / Marszałkowska 64

# 1066q / Erywańska 8

# 1066r / Erywańska 4

# 1066s / Królewska 27

# 1066t / Erywańska 4a

# 1066w / Erywańska –

# 1066z / Erywańska –

# 1067 / Erywańska 21

# 1068/1069 / Królewska 19

# 1070 / Królewska 17

# 1071 / Królewska 15 (Gmina Ew.-Augs. / Lutheran community property)

# 1071a / Królewska – Kościół Ew.-Augs. / Lutheran church)

# 1071bc / Królewska 17 (Gmina Ew.-Augs. / Lutheran community property)

# 1072 / Królewska 13

# 1073/1074/1075 / Królewska – (Place miejskie / municipal plots)

# 1076 / Królewska 11 (Rządowy /government property)

 

Cyrkuł [District] 8- [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 1077a / Graniczna 14 [Cyrkuł / district 11]

# 1077b / Graniczna 12 [Cyrkuł / district 11]

# 1077c / Graniczna 8 [Cyrkuł / district 11]

# 1077d / Graniczna 10 [Cyrkuł / district 11]

# 1078 / Graniczna – [Cyrkuł / district 11] (Rządowy /government property)

# 1078a / Graniczna 6 [Cyrkuł / district 11]

# 1078b / Graniczna 4 [Cyrkuł / district 11]

# 1078c / Graniczna 2 [Cyrkuł / district 11]

# 1078d / Królewska 10 [Cyrkuł / district 11]

# 1079 / Plac Grzybowski 8

# 1080 / Plac Grzybowski 6

# 1081 / Plac Grzybowski 4

# 1082 / Plac Grzybowski 2

# 1083 / Plac Grzybowski 1

# 1083a / Bagno 1

# 1083b / Bagno 1

# 1084 / Plac Grzybowski 3 i 5 (Kościół Wszyst. ŚŚ. / All Saints’ parish church)

# 1085a / Plac Grzybowski 7

# 1085b / Twarda 1

# 1086 / Twarda 3

# 1086c / Twarda – (Magistrat M. Warsz. / Warsaw town hall property)

# 1087a / Twarda 7

# 1087b / Twarda 5

# 1087c / Mariańska 11

# 1087d / Mariańska 9

# 1087e / Mariańska 7

# 1087f / Mariańska 5

# 1087g / Mariańska 3

# 1087h / Mariańska 4

# 1087i / Mariańska 2b

# 1087k / Mariańska 2c

# 1087l / Mariańska 2

# 1088 / Twarda 9

# 1089a / Twarda 11

# 1089b / Twarda 19

# 1089c / Twarda 17

# 1089d / Twarda 15

# 1089e / Twarda 13

# 1090a / Twarda 25

# 1090b / Twarda 38

# 1090c / Twarda 36

# 1090d / Twarda 34

# 1090e / Twarda 8

# 1090f / Twarda 6

# 1090g / Twarda 34

# 1091a / Twarda 25

# 1091b / Twarda 27

# 1091ab / Twarda 28

# 1091c / Twarda 29

# 1091d / Twarda 31

# 1091e / Twarda 33

# 1091f / Twarda 35

# 1091g / Twarda 37

# 1091h / Twarda 39

# 1091i / Twarda 41

# 1091k / Twarda 43

# 1091l / Twarda45

# 1091m / Twarda 47

# 1091n / Twarda 49

# 1091n / Twarda 49

# 1091o / Twarda 51

# 1091p / Złota 30

# 1092 / Twarda 28a

# 1092a / Twarda 32

# 1092b / Twarda 30

# 1092c / Sienna 4a

# 1092d / Żelazna 10

# 1092e / Żelazna 12

# 1092f / Żelazna 14

# 1092g / Twarda 28a

# 1093/11222 / Twarda 26

# 1094a / Twarda 20

# 1094b / Ciepła 2

# 1094c / Ciepła 4

# 1094d / Ciepła 6

# 1095 / Twarda 18

# 1096 / Twarda 16

# 1097 / Twarda 14

# 1097a / Twarda 12

# 1098a / Twarda 6

# 1098b / Twarda 8

# 1098c / Twarda 10

# 1099 / Twarda 4

# 1100 / Twarda 2

# 1101 / Grzybów 16

# 1102 / Grzybów 14

# 1103a / Grzybów 12

# 1103b / Grzybów 10

# 1104 / Graniczna 1

# 1105 / Graniczna 3

# 1106 / Ciepła 7

# 1106b / Waliców 3

# 1107 / Ciepła 10

# 1107a / Ciepła 8

# 1108 / Ciepła 12 (Rządowy /government property) [Cyrkuł / district 7]

# 1108a / Ciepła – [Cyrkuł / district 7]

# 1109 / Waliców 1 [Cyrkuł / district 7]

# 1110 / Waliców 2

# 1111 / Waliców 2a

# 1112 / Waliców 4

# 1113a / Grzybowska 36 [Cyrkuł / district 7]

# 1113b / Waliców 8 [Cyrkuł / district 7]

# 1114 / Waliców 10 [Cyrkuł / district 7]

# 1115 / Waliców 12 [Cyrkuł / district 7]

# 1116 / Waliców 14 [Cyrkuł / district 7]

# 1117 / Ceglana 3

# 1117a / Ciepła 1

# 1117b / Ciepła 3

# 1117c / Twarda 22

# 1117d / Twarda 24

# 1117e / Prosta 2

# 1117f / Ceglana 1

# 1117g / Prosta 4

# 1117h / Ceglana 5

# 1118a / Ciepła 5

# 1118b / Ciepła 8

# 1119/1120 / Ceglana 2

# 1121 / Ceglana 6

# 1121 / Ceglana 4

# 1122 / Ceglana 6

# 1123 / Żelazna 22

# 1124 / Żelazna 24 [Cyrkuł / district 7]

# 1125a / Żelazna 26

# 1125b / Żelazna 26a

# 1126 / Żelazna 32 [Cyrkuł / district 7]

# 1127 / Żelazna 34 [Cyrkuł / district 7]

# 1128 / Żelazna 36 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1129 / Żelazna 38 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1130/1131 / Żelazna 40 (Szpital Ś. Ducha / Holy Ghost hospital) [Cyrkuł / district 5/6]

# 1132/1132a / Żelazna 45 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1133 / Żelazna 43 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1134 / Żelazna 41 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1135 / Żelazna 39 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1136 / Żelazna 37 [Cyrkuł / district 7]

# 1137/1138 / Żelazna 35 [Cyrkuł / district 7]

# 1139/1140 / Żelazna 33 [Cyrkuł / district 7]

# 1141a / Żelazna 31 [Cyrkuł / district 7]

# 1141b / Żelazna 29 [Cyrkuł / district 7]

# 1142a / Żelazna 27 [Cyrkuł / district 7]

# 1142 / Żelazna 25a [Cyrkuł / district 7]

# 1142bc / Grzybowska 44 [Cyrkuł / district 7]

# 1142d / Grzybowska 46 [Cyrkuł / district 7]

# 1143 / Żelazna 25

# 1143a / Grzybowska 45

# 1143b / Grzybowska 47

# 1144 / Żelazna 23

# 1145 / Żelazna 21

# 1145a / Łucka 2a

# 1145b / Żelazna 21a

# 1146 / Żelazna 19

# 1146d3 / Sienna 35

# 1147b / Żelazna 9

# 1147 / Żelazna 11

# 1147ac / Żelazna 13

# 1147b / Żelazna 15

# 1147c / Żelazna 17

# 1147aa / Twarda 40

# 1147d / Twarda 42

# 1147k / Twarda 44

# 1147l / Twarda 46

# 1147g / Twarda 48

# 1147mp / Twarda 50

# 1147km / Twarda 52

# 1147k / Srebrna 1

# 1147e / Srebrna 2

# 1147ea / Srebrna 8

# 1147ea / Srebrna 10

# 1147ca / Srebrna 12

# 1147ea / Srebrna 14

# 1147ea / Srebrna 14

# 1147f / Okopowa 1 (Kolej Żelazna / railroad)

# 1147i / Okopowa – (Rogatka Jerozolim. / Jerozolimska tollgate)

# 1147m / Okopowa 2

# 1147l / Okopowa 4

# 1147k / Okopowa 6

# 1147ea / Okopowa 8

# 1147d/19 / Okopowa 10

# 1147d/18 / Okopowa 12

# 1147d/14 / Okopowa 14

# 1147h / Okopowa 16

# 1147ae / Miedziana 1

# 1147ae / Miedziana 3

# 1147dv / Miedziana 4

# 1147ae / Miedziana 5

# 1147div / Miedziana 6

# 1147ae / Miedziana 7

# 1147dm / Miedziana 8

# 1147dvi / Miedziana 9

# 1147h / Miedziana 10

# 1147vii / Miedziana 11

# 1147 / Miedziana 12

# 1147h / Miedziana 13

# 1147z / Miedziana 14

# 1147t / Sienna 6

# 1147w / Sienna 6a

# 1147d / Sienna 29

# 1147d/i / Sienna 31

# 1147dii / Sienna 33

# 1147diii / Sienna 35

# 1147dviii / pl. Witkowski 1

# 1147h / pl. Witkowski 2

# 1147dviii / pl. Witkowski 3

# 1147h / pl. Witkowski 4

# 1147dix / pl. Witkowski 5

# 1147h / pl. Witkowski 6

# 1147dx / pl. Witkowski 7

# 1147h / pl. Witkowski 8

# 1147dxi / pl. Witkowski 9

# 1147h / pl. Witkowski 10

# 1147dxii / pl. Witkowski 11

# 1147h / pl. Witkowski 12

# 1147dxiii / pl. Witkowski 13

# 1147h / Pańska 81

# 1148 / Łucka 2

# 1148 / Łucka 2b

# 1149 / Łucka 4

# 1150 / Łucka 6

# 1151 / Łucka 8

# 1152 / Łucka 10

# 1153 / Łucka 12

# 1154 / Łucka 14

# 1155 / Łucka 16

# 1156 / Łucka 18

# 1156a / Łucka 10

# 1156b / Łucka 20

# 1156c / Łucka 28

# 1157 / Wronia 5

# 1158 / Łucka 13

# 1159 / Łucka 11

# 1160 / Łucka 9

# 1161 / Łucka 7

# 1162 / Łucka 5

# 1163 / Łucka 3

# 1164 / Łucka 1

# 1164 / Łucka 2a

# 1165/1166 / Prosta 6

# 1167 / Prosta 8

# 1168 / Prosta 10

# 1169 / Prosta 12

# 1170 / Prosta 14

# 1171 / Wronia 6

# 1171h / Łucka 13

# 1171b / Wronia 4

# 1171c / Wronia 15

# 1171d / Wronia 8

# 1172a / Wronia 16

# 1172 / Wronia 3a

# 1172ab / Prosta 18

# 1173a / Wronia 7

# 1173b / Wronia 9

# 1173c / Wronia 15 [Cyrkuł / district 7]

# 1173d / Wronia 17 [Cyrkuł / district 7]

# 1173e / Wronia 30 [Cyrkuł / district 5/6]

# 1174 / Pańska –

# 1174h / Pańska 81

# 1175 / Pańska 79

# 1176 / Pańska 77b

# 1176a / Pańska 77a

# 1177 / Pańska 77

# 1178 / Pańska 75a

# 1179 / Pańska 75

# 1180 / Pańska 73

# 1181 / Pańska 71

# 1182 / Pańska 69

# 1183 / Pańska 67

# 1183a / Pańska 65

# 1184 / Pańska 63

# 1185 / Pańska 61

# 1185b / Pańska 59a

# 1185a / Pańska 59

# 1186 / Pańska 57

# 1187 / Pańska 55

# 1188 / Żelazna 18

# 1188a / Żelazna 16

# 1188b / Pańska 18

# 1189 / Pańska 53

# 1190 / Pańska 47

# 1190c / Pańska 49

# 1190d / Pańska 51

# 1191ab / Twarda 28

# 1192a / Pańska 45

# 1192b / Pańska 41

# 1193 / Pańska 39

# 1193a / Pańska 37

# 1194a / Pańska 35

# 1195 / Pańska 31

# 1195a / Pańska 33

# 1196 / Pańska 29

# 1197 / Pańska –

# 1198 / Pańska – (Ulica Komitetowa / Komitetowa St.)

# 1198 / Pańska 27

# 1199 / Pańska 25

# 1199a / Pańska 25a

# 1200 / Pańska 23

# 1201 / Pańska 21

# 1202 / Pańska 19

# 1203 / Pańska 17

# 1204 / Pańska 15

# 1205 / Pańska 13

# 1206 / Pańska 11

# 1207 / Pańska 9

# 1208 / Pańska 7

# 1209 / Pańska 5

# 1210 / Pańska 3

# 1211 / Pańska 1

# 1212 / Pańska 2

# 1213 / Pańska 4

# 1214 / Pańska 6

# 1214a / Pańska 8

# 1215 / Pańska 10-12

# 1215a / Pańska 14

# 1216/ Pańska 18

# 1216a / Pańska20

# 1216b / Mariańska 1

# 1217 / Pańska 22

# 1217a / Pańska 24a

# 1218 / Pańska 24

# 1218a / Pańska 26

# 1219 / Pańska 28

# 1220 / Pańska 30

# 1221 / Pańska 34

# 1221a / Pańska 32

# 1222 / Pańska 36

# 1223 / Pańska 38

# 1224 / Pańska40

# 1224a / Pańska38

# 1225 / Prosta 42

# 1226 / Pańska 44

# 1227a / Pańska 46 (Ks. Lub. Ak. B.D. dla rz.)

# 1227b / Pańska 48

# 1228 / Pańska 50

# 1229 / Pańska 52

# 1230 / Pańska 54

# 1230a / Pańska 54a

# 1231 / Pańska 56

# 1232 / Pańska 58

# 1233 / Pańska 60

# 1234 / Pańska 62

# 1235 / Pańska 64

# 1235a / Pańska 66

# 1236 / Pańska 68

# 1237/1238 / Pańska 70

# 1239 / Prosta 3

# 1240 / Prosta 5

# 1241 / Wronia 2

# 1241 / Wronia 2a

# 1241a / Prosta 7

# 1242 / Pańska 74

# 1243 / Pańska 76

# 1243a / Pańska 78

# 1243b / Pańska 76a

# 1244 / Bagno 4

# 1244 / Bagno 2

 

Cyrkuł [District] 10 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 1245a / Nowy Świat 67 (Władzy wojskowej / property of the military)

# 1245b / Nowy Świat 65 (Władzy wojskowej / property of the military)

# 1246 / Świętokrzyska 2

# 1247 / Nowy Świat 61

# 1248 / Nowy Świat 59

# 1249 / Nowy Świat 57

# 1250 / Nowy Świat 55

# 1251 / Nowy Świat 53

# 1252 / Nowy Świat 51

# 1252a / Warecka –

# 1252b / Warecka –

# 1252c / Warecka –

# 1253 / Nowy Świat 49

# 1253a / Warecka 5

# 1253b / Warecka 3

# 1253c / Warecka 1

# 1254 / Nowy Świat 47

# 1255 / Nowy Świat 45

# 1256 / Nowy Świat 43

# 1257 / Nowy Świat 41

# 1258a / Nowy Świat 39

# 1258a / Szpitalna 8

# 1258b / Nowy Świat 37

# 1258c / Nowy Świat 35

# 1259a / Nowy Świat 31

# 1259b / Nowy Świat 29 (wł./owner hr. (countess) Amal. Krasińska)

# 1259c / Nowy Świat 33

# 1259d / Chmielna – (wł./owner hr. (countess) Amal. Krasińska)

# 1259e / Chmielna 2

# 1260 / Nowy Świat 27

# 1260a / Nowy Świat 25

# 1260b / Chmielna 1

# 1260c / Chmielna 5 (wł./owner hr. (countess) Celina Tarło)

# 1260d / Chmielna 3

# 1261 / Nowy Świat 23

# 1262 / Nowy Świat 21

# 1263/1264 / Nowy Świat 19

# 1265a / Nowy Świat 17 (wł./owner hr. (count) St. Kossakowski)

# 1265b / Nowy Świat 15

# 1265c / Bracka 12 (wł./owner hr. (count) St. Kossakowski)

# 1265 / Bracka –

# 1266/1267bc / Nowy Świat 13

# 1268 / Nowy Świat – [Cyrkuł/District 9] (Zajęty na drogę Jer. / taken for Jerozolimska road)

# 1269 / Nowy Świat 11 [Cyrkuł / district 9] (Zarząd kom. ląd. i wod. / land and water committe authority)

# 1270 / Nowy Świat 9 [Cyrkuł / district 9]

# 1271 / Nowy Świat 7 [Cyrkuł / district 9]

# 1272 / Nowy Świat 5 [Cyrkuł / district 9]

# 1273 / Nowy Świat 3 [Cyrkuł / district 9]

# 1274 / Nowy Świat 1 [Cyrkuł / district 9]

# 1275 / Plac Św. Aleksandra 16 [Cyrkuł / district 9]

# 1276-1279 / Plac Św. Aleksandra – [Cyrkuł / district 9] (Plac miejski / town square)

# 1280 / Plac Św. Aleksandra – [Cyrkuł / district 9] (Kościół Ś. Aleksandra / St. Alexander’s parish church)

# 1281 / Nowy Świat 4 [Cyrkuł / district 9]

# 1282 / Nowy Świat 6 [Cyrkuł / district 9]

# 1283 / Nowy Świat 8 [Cyrkuł / district 9]

# 1284 / Nowy Świat 10 [Cyrkuł / district 9]

# 1285 / Nowy Świat 12 [Cyrkuł / district 9]

# 1286a / Nowy Świat 14 [Cyrkuł / district 9] (Warsz. izba kontr. / Warsaw control chamber)

# 1286b / Smolna dolna 1 [Cyrkuł / district 9]

# 1287 / Nowy Świat – [Cyrkuł / district 9] (Zajęty na drogę Jer. / reserved for Jerozolimska road)

# 1288 / Nowy Świat 16 (Rządowy / government property)

# 1289 / Nowy Świat 18

# 1290 / Nowy Świat 20

# 1291 / Nowy Świat 22

# 1292 / Nowy Świat 24

# 1293 / Nowy Świat 26

# 1294 / Nowy Świat 28

# 1295 / Nowy Świat 30

# 1296 / Nowy Świat 32

# 1297 / Nowy Świat 34

# 1298a / Nowy Świat 36

# 1298b / Nowy Świat 38

# 1299 / 1300 /Nowy Świat 40

# 1301 / Nowy Świat 42

# 1302 / Nowy Świat 44

# 1303 / Nowy Świat 46

# 1304 / Nowy Świat 48

# 1305 / Nowy Świat 50

# 1306 / Nowy Świat 52

# 1307 / Nowy Świat 54

# 1308 / Nowy Świat 56

# 1309 / Nowy Świat 58

# 1310 / Nowy Świat 60

# 1311 / Nowy Świat 62

# 1312a / Nowy Świat 64

# 1312b / Ordynacka 7 i 9

# 1313a / Nowy Świat 66

# 1313b / Ordynacka 8

# 1313c / Ordynacka 6

# 1314 / Nowy Świat 68

# 1315 / Nowy Świat 70

# 1316 / Nowy Świat 72

# 1317 / Nowy Świat 74

# 1318 / Nowy Świat 76

# 1319/1320/1321 / Nowy Świat 78 (Rządowy / government property)

# 1320/1321 / Nowy Świat 80 (Rządowy / government property)

# 1322 / Świętokrzyska 4

# 1323 / Świętokrzyska 6

# 1324 / Świętokrzyska 8

# 1325a / Świętokrzyska 10

# 1325b / Świętokrzyska 10a

# 1326 / Świętokrzyska 12

# 1326a / Świętokrzyska –

# 1326bc / Włodzimierska 3

# 1327a / Świętokrzyska 22

# 1327b / Świętokrzyska 24

# 1328b / Świętokrzyska 26

# 1328 / Szkolna 1

# 1329 / Zielna 22 [Cyrkuł / district 8?]

# 1330/1430 / Zielna 20 [Cyrkuł / district 8?]

# 1331ab / Świętokrzyska 31

# 1332ab / Świętokrzyska 29

# 1333 / Świętokrzyska 27

# 1334a / Świętokrzyska 25

# 1334b / Świętokrzyska 23

# 1335b / Plac Warecki 21 (Szpital Dz. Jezus / Infant Jesus hospital]

# 1336 / Plac Warecki – (Plac miejski / municipal plot)

# 1337 / Plac Warecki 20 (Poczta / post office)

# 1338 / Świętokrzyska 19

# 1339 / Świętokrzyska 17

# 1340 / Świętokrzyska 15

# 1341 / Świętokrzyska 13

# 1342 / Świętokrzyska 11

# 1343 / Świętokrzyska 9

# 1344 / Świętokrzyska 7

# 1345a / Świętokrzyska 5

# 1345b / Świętokrzyska 3

# 1346b / Mazowiecka 6

# 1346c / Mazowiecka 8 (wł./owner hr. (count) Stan. Zamojski)

# 1346d / Mazowiecka 4

# 1346e / Świętokrzyska 18

# 1346g / Świętokrzyska 14

# 1346h / Świętokrzyska 16

# 1347a / Hr. Berga 11

# 1347b / Mazowiecka 14

# 1347c / Świętokrzyska – (Zajęty na ulicę / reserved for a street)

# 1347d / Mazowiecka 16

# 1347e / Mazowiecka 12

# 1347f / Mazowiecka 10

# 1348 / Mazowiecka 18 (wł./owner Leopold Kronenberg)

# 1349 / Mazowiecka 13 (Towarzystwo Kred. / loan society)

# 1350 / Mazowiecka 11

# 1350a / Mazowiecka 9

# 1351b / Mazowiecka 7

# 1351a / Mazowiecka 5

# 1352a / Mazowiecka 3 (wł./owner hr. (count) Stan. Ostrowski)

# 1352b / Mazowiecka 1

# 1353 / Szpitalna 3 (Szpital Dz. Jezus / Infant Jesus hospital)

# 1354 / Szpitalna 1

# 1354a / Przeskok 1

# 1355 / Szpitalna – (Szpital Ś. Ducha / Holy Ghost hospital)

# 1355a / Szpitalna –

# 1355b / Szpitalna 8

# 1355c / Szpitalna 6

# 1355d / Szpitalna 4 (wł./owner Karol Wedel)

# 1355e / Warecka 16 (wł./owner hr. (count) Michał Starzeński)

# 1355f / Szpitalna 14

# 1355g / Szpitalna 12

# 1355h / Szpitalna 10

# 1356 / Warecka 13

# 1357 / Warecka 7

# 1357a / Warecka 9 (wł./owner hr. (count) Stanisł. Zamojski)

# 1357b / Warecka 11 (wł./owner ks. (duke) Tad. Lubomirski Tad.)

# 1358a / Warecka 2

# 1358b / Warecka 4 (wł./owner hr. (countess) Cecylia Potocka)

# 1359 / Warecka 6

# 1360/1361 / Pl. Warecki 18 (Kantor Poczt. guber. / provincial post office)

# 1362 / Jasna 4

# 1363 / Jasna –

# 1363a / Jasna 8

# 1363b / Jasna 6

# 1363c / Jasna 10

# 1363d / Jasna 12

# 1364 / Jasna 7

# 1364a / Jasna 5

# 1365 / Jasna 3

# 1366/1367 / Jasna 1

# 1368a / Szkolna 4

# 1368b / Szkolna 6

# 1369 / Szkolna 8

 

Cyrkuł [District] 8 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 1370 / Marszałkowska 73

# 1371 / Marszałkowska 71

# 1372 / Marszałkowska 67

# 1372a / Marszałkowska 69

# 1373 / Marszałkowska 65

# 1374 / Marszałkowska 63

# 1375 / Marszałkowska 61

# 1376 / Świętokrzyska 35

# 1377 / Marszałkowska 59

# 1378 / Marszałkowska 57

# 1379 / Marszałkowska 55

# 1380 / Marszałkowska 53

# 1381 / Marszałkowska 49

# 1381a / Zielna 12

# 1382 / Marszałkowska 47

# 1383 / Marszałkowska 45

# 1384 / Marszałkowska 43

# 1385 / Marszałkowska 41

# 1386 / Marszałkowska 39

# 1387 / Marszałkowska 37

# 1388 / Marszałkowska – (Droga Żel. W.-W. / Warsaw – Vienna railroad)

# 1388a / Marszałkowska 24 (Plac Drogi Żel. / railroad square)

# 1388b / Marszałkowska 31c

# 1389 / Marszałkowska 29

# 1389a / Marszałkowska 27b

# 1389b / Marszałkowska 27a

# 1390a / Marszałkowska 23

# 1390b / Marszałkowska 15

# 1390c / Piekna 29

# 1391 / Marszałkowska 12

# 1392 / Marszałkowska 22

# 1393 / Marszałkowska 30

# 1394 / Marszałkowska 34

# 1395 / Marszałkowska 36

# 1396a / Marszałkowska 40

# 1396b / Marszałkowska 38

# 1397 / Marszałkowska 42 (Rządowy / government property)

# 1398 / Marszałkowska 44

# 1399 / Marszałkowska 46

# 1400 / Marszałkowska 48

# 1401 / Marszałkowska 50

# 1402b / Marszałkowska 56

# 1402c / Marszałkowska 54

# 1402d / Marszałkowska 52

# 1403 / Marszałkowska 58

# 1403a / Marszałkowska 58a

# 1404 / Marszałkowska 60

# 1405 / Zielna 33

# 1406 / Zielna 31

# 1407 / Zielna 29

# 1408 / Zielna 27

# 1409 / Zielna 25

# 1410 / Zielna 23

# 1411 / Zielna 21

# 1412 / Zielna 19

# 1413 / Wielka 18

# 1414 / Zielna 15

# 1415 / Zielna 13

# 1416 / Zielna 11

# 1417 / Sienna 2

# 1417a / Sienna 4

# 1418 / Zielna 7b

# 1419ab / Zielna 7

# 1419c / Zielna 7a

# 1420 / Zielna 5

# 1421/1422 / Zielna 3

# 1423 / Zielna 1

# 1424 / Zielna 2

# 1425 / Zielna 4

# 1426 / Zielna 6

# 1427 / Zielna 8

# 1428 / Zielna 10

# 1429 / Zielna 18

# 1330-1430 / Świętokrzyska 37

# 1431 / Zielna 24

# 1432 / Zielna 26

# 1433 / Zielna 28

# 1434 / Zielna 34

# 1435 / Wielka 17

# 1436 / Śliska 4 i 6

# 1437 / Wielka 33

# 1438 / Wielka 11 (Fabr. Wyr.metal. / metal factory)

# 1439 / Wielka 9

# 1440 / Złota 8

# 1440a / Złota 10

# 1441 / Wielka 7

# 1442 / Wielka 5

# 1443 / Wielka 3

# 1444 / Nowo-Wielka 15

# 1445 / Nowo-Wielka 5

# 1445 / Hoża 13

# 1445a / Hoża 11

# 1445b / Hoża 9

# 1445c / Wielka 7

# 1445c / Hoża 34

# 1445d / Wielka 5

# 1445d / Wspólna –

# 1445d / Wspólna –

# 1445d/m / Hoża 32b

# 1445d/1 / Hoża 30

# 1445d/1 / Wspólna 31

# 1445d/2 / Wspólna 29

# 1445c/3 / Hoża –

# 1445c/4 / Leopoldyna 15

# 1445c/5 / Hoża 36

# 1445c/6 / Hoża –

# 1445c/7 / Wspólna 33

# 1445c/8 / Wspólna 35

# 1445c/1 / Leopoldyna 4

# 1445c/2 / Leopoldyna 11

# 1445c/3 / Leopoldyna 13

# 1445c/4 / Leopoldyna 15

# 1445e / Hoża 35

# 1445i / Leopoldyna 9

# 1445d / Hoża 30

# 1445f / Wspólna –

# 1445f / Leopoldyna 1

# 1445gh / Leopoldyna 5

# 1445k / Leopoldyna 3

# 1445l / Leopoldyna 7

# 1445l / Wspólna –

# 1445f / Hoża –

# 1445g / Hoża –

# 1445h / Leopoldyna 5a

# 1445m / Hoża 23

# 1446 / 1447 Marszałkowska 27 (Towarzystwo Union / Union society)

# 1447a / Marszałkowska 25

# 1447b / Nowo-Wielka 2

# 1448 / Wielka 10

# 1449a / Wielka 12

# 1449b / Wielka 14

# 1450 / Śliska 4 i/and 6

# 1451 / Śliska 8

# 1452 / Śliska 10

# 1453 / Śliska 12

# 1454 / Śliska 14

# 1455 / Śliska 18

# 1455b / Śliska 16

# 1456 / Śliska 20

# 1457 / Śliska 22

# 1458 / Śliska 24

# 1459 / Śliska 26

# 1460 / Śliska 28

# 1461 / Śliska 30

# 1462a / Śliska 34

# 1462b / Śliska 32

# 1463 / Śliska 36

# 1464 / Śliska 38

# 1465 / Śliska 40

# 1465a / Śliska 42

# 1466 / Śliska 44

# 1467a / Śliska 37

# 1467b / Śliska 45

# 1467c / Śliska 47

# 1467d / Śliska 49

# 1467e / Śliska 39

# 1467f / Śliska 41

# 1467g / Śliska 43

# 1468 / Śliska 33

# 1468a / Śliska 31

# 1469 / Śliska 29

# 1470 / Śliska 27

# 1471 / Śliska 25

# 1472 Śliska 23

# 1473/1474 / Śliska 21

# 1475 / Śliska 19

# 1476 / Śliska 17

# 1477 / Śliska 15

# 1478 / Śliska 13

# 1479/1480 / Śliska 11

# 1481 / Śliska 9

# 1482 / Śliska 7

# 1483 / Śliska 5

# 1484/ Śliska 3

# 1485 / Śliska 1

# 1486 / Sienna 27

# 1486a / Sienna 23

# 1486b / Sienna 25

# 1487 / Sienna 19

# 1487a / Sienna 21

# 1487bcd / Sosnowa 6

# 1487bcd / Sosnowa –

# 1488 / Sienna 17

# 1489 / Sienna 15

# 1490a / Sienna 9

# 1490b / Sienna 11

# 1490c / Sienna 13

# 1491 / Sienna 7

# 1492a / Sienna 3

# 1492b / Sienna 1

# 1492c / Sienna 2

# 1493 / Chmielna 18 [Cyrkuł / district 10]

# 1493a / Zgoda 1a [Cyrkuł / district 10]

# 1493b / Zgoda 1b [Cyrkuł / district 10]

# 1494a / Złota 2 [Cyrkuł / district 10]

# 1494b / Złota 18 [Cyrkuł / district 10]

# 1494 / Zgoda – [Cyrkuł / district 10]

# 1495 / Złota 4 [Cyrkuł / district 10]

# 1496 / Złota 6 [Cyrkuł / district 10]

# 1497 / Złota 12

# 1498 / Złota 14

# 1499 / Złota 16

# 1500 / Złota 18

# 1501 / Złota 20

# 1502 / Złota 22

# 1503 / Złota 24

# 1504 / Złota 26

# 1505a / Złota 47

# 1505b / Złota 45

# 1505c / Złota 43

# 1505d / Złota 51

# 1505e / Żelazna 9

# 1505f / Twarda 53

# 1505g / Złota 49

# 1505h / Żelazna 7

# 1505i / Twarda 55

# 1505k / Twarda –

# 1506 / Złota 41

# 1507 / Złota 39

# 1508 / Złota 33

# 1508a / Złota 35

# 1508b / Złota 37

# 1509 / Złota 29

# 1509a / Złota 31

# 1509b / Sosnowa 1

# 1510 / Sosnowa 4

# 1510a / Złota 27

# 1511 / Złota 25

# 1512 / Złota 21

# 1512a / Złota 23

# 1513 / Złota 19

# 1514 / Złota 17

# 1515 / Złota 15

# 1516 / Złota 13

# 1516a / Złota 13a

# 1517 / Złota 11

# 1518 / 1519 /Marszałkowska 31 [Cyrkuł / district 10]

# 1520 / Złota 7 [Cyrkuł / district 10]

# 1520a / Złota 5 [Cyrkuł / district 10]

# 1521 / Złota 3 [Cyrkuł / district 10]

# 1522 / Złota 1 [Cyrkuł / district 10]

# 1522a /Zgoda 1 [Cyrkuł / district 10]

# 1523 / Chmielna 4 [Cyrkuł / district 10]

# 1524 / Chmielna 6 [Cyrkuł / district 10]

# 1525 / Chmielna 8 [Cyrkuł / district 10]

# 1526 / Chmielna 10[Cyrkuł / district 10]

# 1527 / Chmielna 12 [Cyrkuł / district 10]

# 1528 / Chmielna 14 [Cyrkuł / district 10]

# 1529 / Chmielna 16 [Cyrkuł / district 10]

# 1530 / Chmielna 20 [Cyrkuł / district 10]

# 1531 / Chmielna 24 [Cyrkuł / district 10]

# 1531a / Chmielna 22 [Cyrkuł / district 10]

# 1532 / Chmielna 26 [Cyrkuł / district 10]

# 1533 / Chmielna 28 [Cyrkuł / district 10]

# 1534 / Chmielna 30 [Cyrkuł / district 10]

# 1535 / Chmielna 28 [Cyrkuł / district 10]

# 1536 / Chmielna 32

# 1537 / Chmielna 36

# 1538 / Chmielna 38

# 1539 / Chmielna 40

# 1540 / Chmielna 42

# 1541 / Chmielna 44

# 1542 / Chmielna 46

# 1543 / Chmielna 48

# 1543a / Chmielna 50

# 1544 / Chmielna 52

# 1545 / Chmielna 54

# 1546 / Chmielna 56

# 1547 / Chmielna 58

# 1548 / Chmielna 60

# 1549ab / Chmielna 62 (Rządowy / government property)

# 1549abIII / Chmielna 64a (Fabr. masz. Ławick. / factory)

# 1549abV / Chmielna – (Fabr. masz. Ławick. / factory)

# 1549ab / Chmielna – (Plac rządowy / government square)

# 1549ab / Chmielna –

# 1549abVIII i IX / Chmielna 62

# 1549ab / Chmielna –

# 1549c / Chmielna 64

# 1549d / Chmielna 70

# 1549e / Żelazna 2

# 1549f / Chmielna 76

# 1549g / Chmielna 66

# 1549h / Żelazna 5

# 1549i / Chmielna 68

# 1549k / Żelazna 3

# 1549l / Chmielna 72

# 1549m / Chmielna 60a

# 1550 / Chmielna 51

# 1550a / Chmielna 53

# 1550b / Chmielna 51b

# 1550c / Chmielna –

# 1550d / Chmielna –

# 1550e / Twarda 47

# 1551 / Żelazna 1

# 1551a / Chmielna 47

# 1551b / Chmielna 49

# 1551c / Chmielna 47a

# 1552 / Chmielna – (Dr. Ż. W.-W i W-B. / Warsaw-Vienna and Warsaw-Berlin railroad)

# 1553 / Chmielna 43

# 1554/1555 / Chmielna 41 (Komora celna / toll gate)

# 1556a / Chmielna 33

# 1556b / Chmielna 35

# 1556c / Chmielna 37

# 1556d / Chmielna 39

# 1557 / Chmielna 31

# 1558 / Chmielna 29

# 1559a / Marszałkowska 24 [Cyrkuł / district 10]

# 1559b / Chmielna 27 [Cyrkuł / district 10]

# 1560 / Chmielna 25 [Cyrkuł / district 10]

# 1561 / Chmielna 23 [Cyrkuł / district 10]

# 1562 / Chmielna 21 [Cyrkuł / district 10]

# 1563 / Chmielna 19 [Cyrkuł / district 10]

# 1564a / Chmielna 17 [Cyrkuł / district 10]

# 1564b / Chmielna 15 [Cyrkuł / district 10]

# 1564c / Chmielna 13 [Cyrkuł / district 10]

# 1565a / Bracka 14 [Cyrkuł / district 10]

# 1565b / Chmielna 7 [Cyrkuł / district 10]

# 1565c / Chmielna 11 [Cyrkuł / district 10]

# 1565d / Chmielna 9 [Cyrkuł / district 10]

# 1566 / Widok 10 [Cyrkuł / district 10]

# 1566a / Widok 12 [Cyrkuł / district 10]

# 1567 / Widok 14 [Cyrkuł / district 10]

# 1567a / Widok 16 [Cyrkuł / district 10]

# 1568/1569 / Chmielna 41 (Komora celna / toll gate)

# 1570/1571 / Chmielna – (Droga Ż. W. W. / Warsaw Vienna railroad)

# 1572/1573 / Żelazna 35

# 1574a / Widok 7 [Cyrkuł / district 10]

# 1574b / Widok 21 [Cyrkuł / district 10]

# 1574c / Jerozolimska 34 [Cyrkuł / district 10]

# 1574d / Widok 9 [Cyrkuł / district 10]

# 1574e / Jerozolimska 28 [Cyrkuł / district 10]

# 1574f / Jerozolimska 30 [Cyrkuł / district 10]

# 1574g / Jerozolimska 32 [Cyrkuł / district 10]

# 1574h / Widok 11 [Cyrkuł / district 10]

# 1574i / Widok 13 [Cyrkuł / district 10]

# 1574k / Widok 15 [Cyrkuł / district 10]

# 1574l / Widok 17 [Cyrkuł / district 10]

# 1574m / Widok 19 [Cyrkuł / district 10]

# 1574n / Jerozolimska 26 [Cyrkuł / district 10]

# 1574o / Jerozolimska 38 [Cyrkuł / district 10]

# 1574p / Jerozolimska 36 [Cyrkuł / district 10]

# 1575 / Widok 5 [Cyrkuł / district 10] (wł. / owner Andrzej hr. Zamojski)

# 1575a / Widok 3 [Cyrkuł / district 10]

# 1576 / Bracka 19 [Cyrkuł / district 10]

# 1576a / Bracka 17 [Cyrkuł / district 10]

# 1577 / Bracka 15 [Cyrkuł / district 10]

# 1578 / Widok 2 [Cyrkuł / district 10]

# 1578a / Widok 8 [Cyrkuł / district 10]

# 1578b / Widok 6 [Cyrkuł / district 10]

# 1578c / Widok 4 [Cyrkuł / district 10]

# 1579 / Widok 1 [Cyrkuł / district 10]

# 1580ac / Bracka 13 [Cyrkuł / district 10]

# 1580b / Jerozolimska 24 [Cyrkuł / district 10]

# 1581 / Jerozolimska 20 [Cyrkuł / district 10] (Rządowy / government property)

# 1582a, # 1582g / Za rog. Jer. 1

# 1582b / Za rog. Jer. 1a

# 1582g1 / Za rog. Jer. 2

# 1582cc / Bracka 11 [Cyrkuł / district 9]

# 1582c1 / Jerozolimska 7 [Cyrkuł / district 9]

# 1582 c1 / Krucza 12 [Cyrkuł / district 9]

# 1582d / Jerozolimska 17 [Cyrkuł / district 9]

# 1582d1 / Bracka 9 [Cyrkuł / district 9]

# 1582 d2 / Jerozolimska 21 [Cyrkuł / district 9]

# 1582 d3 / Jerozolimska 19 [Cyrkuł / district 9]

# 1582e / Jerozolimska 39

# 1582e / Składowa 1 (Dom rządowy / government house)

# 1582e1 / Jerozolimska 29

# 1582e2 / Jerozolimska 41

# 1582e3 / Jerozolimska 43

# 1582e4 / Jerozolimska 45

# 1582e5 / Jerozolimska 47

# 1582e6 / Jerozolimska 49

# 1582e7 / Jerozolimska 51

# 1582e8 / Jerozolimska 53

# 1582e9 / Jerozolimska 55

# 1582e10 / Jerozolimska 57

# 1582e11 / Jerozolimska 59

# 1582e12 / Jerozolimska 61

# 1582e13 / Jerozolimska 63

# 1582e14 / Jerozolimska 65

# 1582e15 / Jerozolimska 67

# 1582e16 / Jerozolimska 69

# 1582e17 / Jerozolimska 71

# 1582e18 / Jerozolimska 73

# 1582e19 / Jerozolimska 75

# 1582e20 / Jerozolimska 77

# 1582e21 / Jerozolimska 79

# 1582e22 / Jerozolimska 81

# 1582e23 / Jerozolimska 83

# 1582e24 / Jerozolimska 85

# 1582e25 / Jerozolimska 87

# 1582e26 / Jerozolimska 89

# 1582e27 / Jerozolimska 91

# 1582e28 / Jerozolimska 93

# 1582e29 / Jerozolimska 95

# 1582e30 / Jerozolimska 97

# 1582e31 / Jerozolimska 99

# 1582e32 / Jerozolimska 101

# 1582e33 / Jerozolimska 103

# 1582e34 / Jerozolimska 105

# 1582e35 / Jerozolimska 107

# 1582e36 / Jerozolimska 109

# 1582f / Jerozolimska 111 (Rogatki Jerozolimskie / Jerozolimskie toll gate)

# 1582e37 / Składowa 4

# 1582e3a / Jerozolimska 33/35

# 1582f1 / Składowa 2

# 1582h / Jerozolimska 25 (wł. / owner Leandro Marconi)

# 1582i / Jerozolimska 27

# 1582k / Marszałkowska 20 [Cyrkuł / district 9]

# 1582lu / Jerozolimska 9 [Cyrkuł / district 9]

# 1582m / Jerozolimska 11 [Cyrkuł / district ?]

# 1582n / Jerozolimska 37

# 1582o / Jerozolimska 13 [Cyrkuł / district 9]

# 1582p / Jerozolimska 15 [Cyrkuł / district 9]

# 1583 / Bracka 7 [Cyrkuł / district 9]

# 1584/ Nowogrodzka 1 [Cyrkuł / district 9]

# 1585 / Bracka 5 [Cyrkuł / district 9]

# 1586 / Bracka 3 [Cyrkuł / district 9]

# 1587 / Żurawia 2 [Cyrkuł / district 9]

# 1588/1589 / Pl. Ś. Aleksandra 11 [Cyrkuł / district 9]

# 1590 / Wspólna 2 [Cyrkuł / district 9]

# 1590a / Wspólna 4 [Cyrkuł / district 9]

# 1591 / Bracka 6 [Cyrkuł / district 9]

# 1592 / Bracka 12 [Cyrkuł / district 10]

# 1593 / Nowogrodzka 4 [Cyrkuł / district 9]

# 1594 / Nowogrodzka 6 [Cyrkuł / district 9]

# 1595 / Nowogrodzka 9 [Cyrkuł / district 9]

# 1596 / Krucza 10 [Cyrkuł / district 9]

# 1597 / Krucza 29 [Cyrkuł / district 9]

# 1598 / Nowogrodzka 10 [Cyrkuł / district 9]

# 1599a / Nowogrodzka 14 [Cyrkuł / district 9]

# 1599ab / Nowogrodzka 14 [Cyrkuł / district 9]

# 1599c / Nowogrodzka 16 [Cyrkuł / district 9]

# 1599f / Nowogrodzka 18 [Cyrkuł / district 9]

# 1599e / Marszałkowska 18 [Cyrkuł / district 9]

# 1599g / Nowogrodzka 20 [Cyrkuł / district 9]

# 1599h / Nowogrodzka 18 [Cyrkuł / district 9]

# 1599i / Nowogrodzka 12 [Cyrkuł / district 9] (Zakład Paralityków / home for the disabled)

# 1600 / Nowogrodzka 37 (Folwark Śto-Krzyżki / farm)

# 1600a / Nowogrodzka 43 (Szpital Dz. Jezus /Infant Jesus Hospital)

# 1600b / Nowogrodzka 35 (Kościół Ś. Barbary / St Barbara’s RC church)

# 1600c / Nowogrodzka 39

# 1600d / Za rog. Jer. 5

# 1600d1 / Nowogrodzka – [Ogród Pomologiczny / pomological (= botanical) garden]

# 1600d2 / Nowogrodzka – [Ogród Pomologiczny / pomological (= botanical) garden]

# 1600d3 / Nowogrodzka – [Ogród Pomologiczny / pomological (= botanical) garden]

# 1600d4 / Nowogrodzka – [Ogród Pomologiczny / pomological (= botanical) garden]

# 1600d5 / Nowogrodzka 36 [Ogród Pomologiczny / pomological (= botanical) garden]

 

Cyrkuł [District] 9 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 1600e / Nowogrodzka 37 (wł./owner Piotr Hoser)

# 1600 / Nowogrodzka 37 (Folwark Śto-Krzyżki / farm)

# 1600f / Nowogrodzka 35 (wł./owner Piotr Hoser)

# 1600g / Nowogrodzka 33

# 1600h / Żurawia 28

# 1600i / Żurawia 30 (Bank Polski / a bank)

# 1600k / Żurawia 32 [Cyrkuł / district 8] (Bank Polski / a bank)

# 1600k / Nowo-Wielka 4 [Cyrkuł / district 8] (Bank Polski / a bank)

# 1600l / Wielka 31

# 1600m / Żurawia 29

# 1600n / Żurawia 27

# 1600o / Marszałkowska 31

# 1600m / Żurawia –

# 1600r / Wspólna 34

# 1600s / Wielka 17 [Cyrkuł / district 8]

# 1600s / Wielka 17 [Cyrkuł / district 8]

# 1600 / Za r. Jerozol. 4 [Cyrkuł / district 8]

# 1600n / Za r. Jerozol. 3 [Cyrkuł / district 8]

# 1600et / Składowa 2 (wł./owner Piotr Hoser)

# 1601 / Nowogrodzka 19

# 1602 / Nowogrodzka 17

# 1602f1 / Nowogrodzka – (wł./owner Piotr Hoser)

# 1603 / Nowogrodzka 15

# 1604 / Nowogrodzka 13

# 1605 / Nowogrodzka 11

# 1606 / Nowogrodzka 9

# 1607 / Nowogrodzka 7

# 1608a / Nowogrodzka 5

# 1608b / Nowogrodzka 3

# 1609 / Nowogrodzka – (Plac Miejski / municipal plot)

# 1610 / Żurawia 4

# 1611 / Żurawia 6

# 1612 / Żurawia 8

# 1613 / Żurawia 10

# 1614 / Żurawia 12

# 1615 / Krucza 15

# 1616/1617 / Żurawia 14

# 1618a / Żurawia 16

# 1618b / Żurawia 14

# 1618c / Żurawia 21

# 1618d / Żurawia 25

# 1618e / Żurawia 23

# 1618g / Żurawia 22

# 1618h / Żurawia 26

# 1618i / Nowogrodzka 29

# 1618k / Nowogrodzka 27

# 1618l / Nowogrodzka 25

# 1618m / Nowogrodzka 23 (wł./owner Antoni Semadeni)

# 1618n / Nowogrodzka 21

# 1618o / Nowogrodzka 20

# 1618fi / Nowogrodzka 29a [Cyrkuł / district 8] (wł./owner Piotr Hozer)

# 1618s / Nowogrodzka 21a

# 1618p / Żurawia –

# 1618r / Żurawia 24

# 1618s / Żurawia 31

# 1618b / Żurawia 27

# 1618bb / Żurawia 27a

# 1618u / Wspólna 34

# 1618w / Wspólna 32

# 1618x / Wspólna 30

# 1618z / Wspólna 28

# 1619 / Żurawia 19

# 1620 / Żurawia 17

# 1621 / Żurawia 15

# 1622/1623 / Żurawia 31

# 1624/1625 / Żurawia 11

# 1626/1627 / Żurawia 9

# 1628 / Żurawia 5

# 1628a / Żurawia 7

# 1629 / Żurawia 3

# 1630 / Żurawia 1

# 1631a / Wspólna 6

# 1631b / Wspólna 8

# 1632 / Wspólna 10

# 1633 / Wspólna 12

# 1634 / Wspólna 14

# 1635 / Wspólna 16

# 1636 / Wspólna 18

# 1637 / Wspólna 20

# 1638 / Krucza 8

# 1639 / Wspólna 22

# 1640 / Wspólna 24 [Cyrkuł / district 8]

# 1641 / Wspólna 26 [Cyrkuł / district 8]

# 1642 / Wspólna – [Cyrkuł / district 8]

# 1642a / Hoża 22 [Cyrkuł / district 8]

# 1643 / Wspólna 25 [Cyrkuł / district 8]

# 1643d / Hoża 20 [Cyrkuł / district 8]

# 1644 / Wspólna 23

# 1644b / Hoża 18a

# 1645 / Wspólna 21

# 1645a / Hoża 16

# 1645b / Hoża 18

# 1645m / Hoża 23 (Przytulisko)

# 1646a / Wspólna 19

# 1646b / Hoża 14b

# 1647 / Wspólna 17

# 1647a / Hoża 14a

# 1648 / Wspólna 15

# 1648a / Hoża 14

# 1648a / Hoża 18

# 1649/1650 / Wspólna 13

# 1651/1652 / Wspólna 11

# 1653 / Wspólna 9

# 1654 / Wspólna 7

# 1654 / Wspólna 7a

# 1654a / Wspólna 5

# 1654b / Wspólna 8

# 1654c / Hoża 10

# 1654d / Hoża 8

# 1654e / Hoża 6

# 1654f / Hoża 10a

# 1655 / Pl. Św. Aleksandra 5

# 1655a / Wspólna 1

# 1656/1657a / Pl. Św. Aleksandra 5

# 1656/1657b / Hoża 2

# 1656/1657c / Hoża 4

# 1658 / Mokotowska 23

# 1658a / Hoża 3

# 1658b / Mokotowska 25

# 1659/1660 / Mokotowska 21

# 1661 / Mokotowska 19

# 1662 / Mokotowska 17

# 1663 / Mokotowska 13

# 1664 / Mokotowska 11

# 1665 / Mokotowska 9

# 1666 / Piękna 9

# 1666a / Mokotowska 7

# 1666b / Mokotowska 3

# 1666c / Mokotowska 1

# 1666d / Mokotowska 2

# 1666e / Piękna 13

# 1666f / Marszałkowska 15

# 1666g / Marszałkowska 17

# 1666h / Marszałkowska –

# 1666i / Marszałkowska –

# 1666l / Marszałkowska –

# 1666m / Marszałkowska 11

# 1666a / Koszyki 2

# 1667 / Ujazdowska 15 (wł./owner Książę (duke) Lubomirski)

# 1667a / Ujazdowska 13

# 1667b / Ujazdowska 13a

# 1667c / Hoża 26

# 1668 / Mokotowska 8 (wł./owner Leopold Kronenberg)

# 1669 / Ujazdowska 19

# 1670 / Mokotowska 10

# 1671 / Mokotowska 12

# 1672 / Ujazdowska 23

# 1673 / Mokotowska 16

# 1674 / Ujazdowska 27

# 1675 / Pl. Św. Aleksandra 1

# 1676 / Wspólna 27 [Cyrkuł / district 8]

# 1676a / Hoża 28 [Cyrkuł / district 8]

# 1676b / Hoża 24 [Cyrkuł / district 8]

# 1677/1678 / Marszałkowska 10 (wł./owner Leopold Kronenberg)

# 1679 / Hoża 17

# 1680 / Hoża 15

# 1680a / Krucza 6

# 1681 / Hoża 13

# 1682 / Hoża 11 (wł./owner Karol Minter)

# 1683 / Hoża 9

# 1684 / Hoża 7

# 1685 / Hoża 5

# 1686 / Hoża 1

# 1687/1688 / Mokotowska 2

# 1689 / Wilcza 4

# 1690 / Wilcza 6

# 1691 / Wilcza 8

# 1692 / Wilcza 10

# 1693 / Wilcza 12

# 1694 / Krucza 11

# 1694a / Krucza 13

# 1694b / Wilcza 16

# 1695 / Wilcza 18

# 1696 / Wilcza 20

# 1697a / Wilcza 22a

# 1697 / Wilcza 22

# 1698 / Wilcza 24

# 1699 / Wilcza 26

# 1700a / Marszałkowska 21-46 [Cyrkuł / district 8]

# 1700 / Wilcza 17

# 1700b / Marszałkowska 17 [Cyrkuł / district 8]

# 1700c / Marszałkowska 21 [Cyrkuł / district 8]

# 1700d / Marszałkowska 17 [Cyrkuł / district 8]

# 1700e / Nowo-Wielka 1 [Cyrkuł / district 8]

# 1700f / Piękna 48 [Cyrkuł / district 8]

# 1700g / Marszałkowska 19 [Cyrkuł / district 8]

# 1700h / Piękna 46 [Cyrkuł / district 8]

# 1700h / Piękna 44 [Cyrkuł / district 8]

# 1700nop / Piękna 34-36-38 [Cyrkuł / district 8] (Place miejskie / municipal plots)

# 1700ki / Piękna 40-42 [Cyrkuł / district 8]

# 1700m / Piękna 12b [Cyrkuł / district 8]

# 1700m / Piękna 32 [Cyrkuł / district 8]

# 1701a / Wilcza 19-17

# 1701b / Marszałkowska 8

# 1701c / Marszałkowska 8a

# 1701d / Marszałkowska 6a

# 1701e / Marszałkowska 6b

# 1701f / Marszałkowska 6c

# 1701g / Piękna 12

# 1701h / Piękna 22

# 1701i / Piękna 20

# 1701k / Piękna 18

# 1701l / Piękna 16

# 1702/1703 / Wilcza 15

# 1704 / Wilcza 13

# 1704a / Wilcza 13a

# 1705 / Wilcza 11

# 1706 / Wilcza 9

# 1707 / Krucza 9

# 1708 / Wilcza 7

# 1709 / Wilcza –

# 1710/1711a / Wilcza 5

# 1712 / Krucza 4

# 1712a / Krucza 2

# 1713a / Piękna 1

# 1713af / Piękna 1a

# 1713b / Ujazdowska 11

# 1713c / Ujazdowska 9

# 1714a / Ujazdowska 7

# 1714c / Ujazdowska 5

# 1714de / Ujazdowska 3

# 1715 / Ujazdowska 1 (Dom Zarz. Pał. Ces. / tsar’s palace admin. house)

# 1715a / Marszałkowska 4 (Koszary Ujazd. / Ujazd. Barracks)

# 1715a / Aleja Szucha 3 (Baraki Ujazd. / Ujazd. bunkhouse?)

# 1716/1717 / Ujazdowska 1 (Dom Zarz. Pał. Ces. / tsar’s palace admin. house)

# 1718 / Ujazdowska 3 (Dom Zarz. Pał. Ces. / tsar’s palace admin. house)

# 1719/1720 / Ujazdowska 5 (Dom Zarz. Pał. Ces. / tsar’s palace admin. house)

# 1721 / Ujazdowska 3 (Dom Rządowy / government house)

# 1721a / Ujazdowska 4 (Zarząd Pałaców C. / Administration of imperial palaces)

# 1721b / Wiejska 2 (Władza wojskowa / military)

# 1721c / Ujazdowska 2 (Rogatki Belwederskie / Belwederskie tollgate)

# 1722 / Wiejska 11

# 1723 / Ujazdowska 20 (Rządowy / government property)

# 1724 / Ujazdowska 16

# 1725 / Wiejska 7

# 1726a / Wiejska 5 (wł./owner hr. (countess) Aug. Zamojska)

# 1726c / Ujazdowska 14

# 1726m / Wiejska 1

# 1726d / Wiejska 3 (wł./owner hr. (countess) Aug. Zamojska)

# 1726e / Instytutowa 2

# 1726f / Ujazdowska 10

# 1726g / Ujazdowska 12

# 1726h / Piękna 2

# 1726n/1 / Piękna 2a

# 1726n/2 / Piękna 4

# 1726o / Wiejska 1a

# 1726i / Instytutowa 3

# 1726k / Instytutowa 4

# 1726l / Instytutowa 6

# 1727 / Wiejska 8 (wł./owner hr. (count) Wł. Lubomirski)

# 1728/1729 / Wiejska 8 (Instytut Maryjski / Maryjski Institute)

# 1730a / Wiejska 10 (wł./owner hr. (count) Wład. Branicki)

# 1730b / Książęca 1 (wł./owner hr. (count) Wład. Branicki)

# 1731/1732 / Wiejska 12

# 1733 / Wiejska 14

# 1734 / Wiejska 16

# 1735 / Pl. Ś. Aleksandra 2

# 1736 / Pl. Ś. Aleksandra 4 (Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych / Institute for the Deaf and Blind)

# 1737 / Pl. Ś. Aleksandra 6 (Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych / Institute for the Deaf and Blind)

# 1738 / Pl. Ś. Aleksandra 8

# 1739 / Pl. Ś. Aleksandra 10

# 1740 / Pl. Ś. Aleksandra 12

# 1741 / Pl. Ś. Aleksandra 14

# 1742 / Pl. Ś. Aleksandra 19 (parafia św. Aleksandra / St. Alexander’s Roman-Catholic parish)

# 1743 / Książęca 17

# 1744 / Książęca 15

# 1745 / Książęca 13

# 1746 / Książęca 11

# 1747 / Książęca 9

# 1748 / Książęca 7

# 1749 / Książęca 5

# 1750 / Książęca 3 (Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych / Institute for the Deaf and Blind)

# 1751 / Książęca 2 (Szpital św. Łazarza / St. Lazarus’ hospital)

# 1752 / Nowy Świat 2

# 1752aa / Nowy Świat 2

# 1753abc / Koszyki 1 [Cyrkuł / district 8]

# 1753d / Koszyki 3 [Cyrkuł / district 8] (Rządowy / government property)

# 1753d / Koszyki 5 [Cyrkuł / district 8] (Władza wojskowa / the military)

# 1754 / Marszałkowska 13

# 1754X / Marszałkowska 13a

# 1754n? / Marszałkowska 13b

# 1754st / Marszałkowska 13e

# 1754a / Nowowiejska 4

# 1754ab / Nowowiejska 11

# 1754b / Nowowiejska 1

# 1754b1 / Nowowiejska 13

# 1754c / Nowowiejska 6

# 1754d / Nowowiejska 8

# 1754d / Nowowiejska 8

# 1754e / Nowowiejska 10

# 1754f / Nowowiejska 12

# 1754g / Nowowiejska 13

# 1754hi / Marszałkowska 11

# 1754f / Kaliksta 1 i (and) 15

# 1754f2 / Kaliksta 2

# 1754X2 / Marszałkowska 9

# 1754n / Marszałkowska 7c

# 1754i / Nowowiejska 9

# 1754k / Nowowiejska 7

# 1754l / Nowowiejska 5

# 1754m / Nowowiejska 3

# 1754n / Nowowiejska 13

# 1754o / Marszałkowska 5

# 1754p / Marszałkowska 7

# 1754p / Marszałkowska 2

# 1754r / Marszałkowska 7a

# 1754z / Marszałkowska 7b

# 1754s / Marszałkowska 13a

# 1755 / Górna 11 (Szpital Ujazdowski / Ujazdowski Hospital)

# 1756a / Piękna 8

# 1756b / Ujazdowska 6

# 1756c / Piękna 10

# 1757d / Mokotowska 6

# 1757a / Mokotowska 5

# 1757b / Krucza 1

# 1757c / Krucza 7

# 1757d / Krucza 5

# 1757e / Krucza 3

# 1758a / Piękna 20 i (and) 50 [Cyrkuł / district 8]

# 1758b / Nowowilcza 1 [Cyrkuł / district 8]

# 1758b / Nowowielka 19 [Cyrkuł / district 8]

# 1758c / Nowowilcza 3 [Cyrkuł / district 8]

# 1758d / Nowowilcza 30 [Cyrkuł / district 8]

# 1758e / Nowowilcza 32 [Cyrkuł / district 8]

# 1758f / Nowowilcza 34 [Cyrkuł / district 8]

# 1758g / Nowowilcza 36 [Cyrkuł / district 8]

# 1758h / Koszyki – [Cyrkuł / district 8]

# 1758 / Nowowilcza 23 [Cyrkuł / district 8]

# 1758k / Nowowilcza 38 [Cyrkuł / district 8]

# 1758o / Nowowilcza – [Cyrkuł / district 8]

# 1758p / Nowowilcza 21 [Cyrkuł / district 8]

# 1758p / Nowowilcza 21 [Cyrkuł / district 8]

# 1758s / Piękna 52 [Cyrkuł / district 8]

# 1759 / Nowowielka – (Miejski / town)

# 1760 / Bagatela 5 (Rogatki Mokotowskie / Mokotowskie tollgate)

# 1761a / Bagatela 3

# 1761b / Bagatela 1

# 1762a / Marszałkowska 1

# 1762 / Marszałkowska 3

# 1763a / Marszałkowska 2

# 1763b / Aleja Szucha 2

# 1764 / Świętojerska 2 [Cyrkuł / district 2]

# 1765 / Świętojerska 4 [Cyrkuł / district 2]

# 1766 / Świętojerska 6 [Cyrkuł / district 2]

# 1767 / Świętojerska 8 [Cyrkuł / district 2]

# 1768 / Świętojerska 10 [Cyrkuł / district 2]

# 1769a / Świętojerska 12a [Cyrkuł / district 2]

# 1769b / Świętojerska 12b [Cyrkuł / district 2]

# 1769c / Nowowiniarska 4 [Cyrkuł / district 2]

# 1769d / Nowowiniarska 6 [Cyrkuł / district 2]

# 1769e / Nowowiniarska 8 [Cyrkuł / district 2]

# 1770 / Nowowiniarska – (Plac miejski / town square/land) [Cyrkuł / district 2]

# 1771a / Śwętojerska 14 [Cyrkuł / district 4]

# 1772 / Śwętojerska 16 [Cyrkuł / district 4]

# 1773 / Śwętojerska 18 [Cyrkuł / district 4]

# 1774 / Śwętojerska 20 [Cyrkuł / district 4]

# 1775 / Śwętojerska 22 [Cyrkuł / district 4]

# 1776a / Świętojerska 24 [Cyrkuł / district 4]

# 1776 / Wałowa 6 [Cyrkuł / district 4]

# 1777 / Świętojerska 26 [Cyrkuł / district 4]

# 1778a / Świętojerska 28 [Cyrkuł / district 4]

# 1778c / Świętojerska 30 [Cyrkuł / district 4]

# 1778d / Świętojerska i (and) Wałowa 2 [Cyrkuł / district 4]

# 1778b / Wałowa 4 [Cyrkuł / district 4]

# 1779 / Świętojerska 32 [Cyrkuł / district 4]

# 1780 / Świętojerska 19 [Cyrkuł / district 3]

# 1781 / Świętojerska – [Cyrkuł / district 3]

# 1782 / Świętojerska 17 [Cyrkuł / district 3]

# 1783 – # 1787 / Pl. Krasińskich – (Plac miejski / town square) [Cyrkuł / district 3]

# 1788 / Świętojerska 15 [Cyrkuł / district 3]

# 1789 / Świętojerska 13 [Cyrkuł / district 3]

# 1790a / Pl. Krasińskich 6 [Cyrkuł / district 3]

# 1790b / Świętojerska 11 [Cyrkuł / district 3]

# 1791/1792 / Ciasna 9 [Cyrkuł / district 3]

# 1793a / Franciszkańska 33 [Cyrkuł / district 4]

# 1793b / Wałowa 7 [Cyrkuł / district 4]

# 1794a / Franciszkańska 31 [Cyrkuł / district 4]

# 1794b / Wałowa 9 [Cyrkuł / district 4]

# 1795 / Franciszkańska 29 [Cyrkuł / district 4]

# 1796a / Franciszkańska 25 [Cyrkuł / district 4]

# 1796b / Franciszkańska 27 [Cyrkuł / district 4]

# 1797c / Franciszkańska 23 [Cyrkuł / district 4]

# 1797b / Franciszkańska 21 [Cyrkuł / district 4]

# 1797a / Franciszkańska 19 [Cyrkuł / district 4]

# 1798 / Franciszkańska 17 [Cyrkuł / district 4]

# 1799 / Franciszkańska 15 [Cyrkuł / district 4]

# 1800 / Nowowiniarska 3-5 [Cyrkuł / district 4]

# 1801 / Nowowiniarska – (Plac miejski / town square/land) [Cyrkuł / district 4]

# 1802 / Nowowiniarska 10 [Cyrkuł / district 2]

# 1803 / Franciszkańska 11 [Cyrkuł / district 2]

# 1804 / Franciszkańska 9 [Cyrkuł / district 2]

# 1805 / Franciszkańska 7 [Cyrkuł / district 2]

# 1806 / Koźla 11 [Cyrkuł / district 2]

# 1807 / Franciszkańska 3 [Cyrkuł / district 2]

# 1808 / Franciszkańska 4 [Cyrkuł / district 2]

# 1809a / Franciszkańska 6 [Cyrkuł / district 2]

# 1809b / Franciszkańska 8 [Cyrkuł / district 2]

# 1809cd / Franciszkańska 10 [Cyrkuł / district 2]

# 1810/1811/ Franciszkańska 12 [Cyrkuł / district 2]

# 1812 / Bonifraterska 2 [Cyrkuł / district 2]

# 1813 / Franciszkańska 18 [Cyrkuł / district 4]

# 1814 / Franciszkańska 20 [Cyrkuł / district 4]

# 1815 / Franciszkańska 22 [Cyrkuł / district 4]

# 1816 / Franciszkańska 24 [Cyrkuł / district 4]

# 1817 / Franciszkańska 26 [Cyrkuł / district 4]

# 1818 / Franciszkańska 28 [Cyrkuł / district 4]

# 1819 / Franciszkańska 30 [Cyrkuł / district 4]

 

Cyrkuł [District] 2 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 1820 / Koźla 9

# 1821 /Koźla 7

# 1822 / Koźla 5

# 1822b / Franciszkańska –

# 1823/1824 / Koźla 3

# 1825 / Koźla 1

# 1826 / Zakroczymska 6 (Koszary Sapieżyńskie / Sapieżyńskie army barracks)

# 1827 – # 1854 / Zakroczymska – (zajęte pod Cytadelę / reserved for the citadel)

# 1855/1656 / Zakroczymska 17

# 1857 / Zakroczymska 15

# 1857a / Droga Marymoncka 1 (Baraki wojskowe / army barracks)

# 1857b / Droga Marymoncka 2

# 1858 / Zakroczymska 13

# 1859 / Zakroczymska 11

# 1860 / Zakroczymska 9

# 1861 / Zakroczymska 7

# 1862 / Zakroczymska 5

# 1863 / Zakroczymska 1 (Rządowy Rus. T.D.)

# 1863 / Zakroczymska 2 (Kościół św. Franciszka Serafickiego / St Francis’ church)

# 1863 / Zakroczymska 1 (Mikoł. ochr. żoł. dz.)

# 1863 / Zakroczymska 3

# 1864 / Wójtowska 1

# 1865 – # 1869 / Wójtowska – (zajęte pod Cytadelę / reserved for the citadel)

# 1870 / Stara 2 (Towarzystwo Dobroczynności / benevolent society)

# 1871 / Stara 4 (Towarzystwo Dobroczynności / benevolent society)

# 1872 / Stara 6 (Rządowy / government)

# 1873 / Piesza 1

# 1874 / Kościelna 4

# 1875 / Rybaki 27

# 1876 / Kościelna 2

# 1877 / Piesza 1

# 1878 / Kościelna 7

# 1879 / Kościelna 5

# 1880 / Kościelna 3

# 1881 / Kościelna 6

# 1882 / Kościelna 8 (Kościół Panny Marii / Virgin Mary’s church)

# 1882a / Przyrynek 2 (Rządowy / government)

# 1883/1884a / Przyrynek 4 (Dom schron. starców Ś. Ducha P. Maryi / Holy Spirit and Out Lady home for the elderly)

# 1883/1884b / Przyrynek 6 (Dom schron. starców Ś. Ducha P. Maryi / Holy Spirit and Out Lady home for the elderly)

# 1885 / Przyrynek 8 (Dom schron. starców Ś. Ducha P. Maryi / Holy Spirit and Out Lady home for the elderly)

# 1886/1887 / Przyrynek 10

# 1888 / Przyrynek 12

# 1889 / Przyrynek 14

# 1890/1891 / Przyrynek 16

# 1892 – # 1910 / Przyrynek (Zajęte pod cytadelę / reserved for the cytadel)

# 1911/1912 / Przyrynek 15

# 1913 / Przyrynek 9

# 1914 / Przyrynek 13

# 1915 / Przyrynek 11

# 1916 / Przyrynek 7

# 1917 / Przyrynek 5

# 1918 / Przyrynek 3

# 1919 / Przyrynek 1

# 1920a / Samborska – (Dom schron. starców Ś. Ducha / Holy Spirit home for the elderly)

# 1920b / Samborska – (Dom schron. starców Ś. Ducha / Holy Spirit home for the elderly)

# 1920/1921 / Samborska 1

# 1922/1923 / Samborska 2

# 1924 / Samborska 4

# 1925 / Samborska 6

# 1926 / Zakątna 3

# 1927 / Zakątna 1

# 1928 – # 2097 / Zakątna – (Zajęte pod cytadelę / reserved the cytadel)

# 2009 / Zakątna – (Cytadela Aleksandr. / Aleksandrowska Cytadel)

 

Cyrkuł [District] 4 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2098 / Inflancka 14 (Szpital Starozakonnych / Jewish Hospital)

# 2099 / Inflancka 9

# 2100 / Inflancka 7

# 2101 / Inflancka 6 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2102 / Inflancka 3 (Zajęte na wojska  /reserved for the military)

# 2103 / Inflancka 1 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2104 – # 2142 / Inflancka – (Zajęte pod cytadelę / reserved for the cytadel)

# 2143 / Pokorna 55 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2144 – # 2157 / Pokorna – (Zajęte na cytadelę / taken over by the cytadel)

# 2158 / Bonifraterska 21

# 2159 / Bonifraterska 2 (Zajęte przez wojsko / taken over by the military)

# 2159a / Pokorna 4 (Zajęte przez wojsko / taken over by the military)

# 2160 / Bonifraterska 17

# 2160 / Przebieg 2

# 2161 / Bonifraterska 15

# 2162 / Bonifraterska 9

# 2162a / Bonifraterska 11

# 2162b / Bonifraterska 13

# 2163 / Bonifraterska 7

# 2164 / Bonifraterska 5

# 2165a / Bonifraterska 3

# 2165b / Franciszkańska 16

# 2165c / Franciszkańska 14

# 2166/2167 / Franciszkańska 6 (Kościół Ś. Jana Bożego / St. John of God’s church)

 

Cyrkuł [District] 5/6 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2168 / Bonifraterska 6 – # 2171 / Bonifraterska – (Zajęte pod cytadelę / reserved for the citadel)

# 2171a / Stawki nowe 9

# 2171a / Stawki nowe 11

# 21713a / Stawki nowe 7

# 21711 / Smocza 18a

# 21713b / Stawki nowe 13

# 2171a11 / Stawki nowe 13a

# 2171a111 / Stawki nowe 15

# 2171aa / Stawki nowe 3d

# 2171bc / Now. Karmel[icka] 5

# 2171cd / Wołyńska 16

# 2171d / Stawki nowe 19

# 2171ce / Wołyńska 14

# 2171c / Wołyńska 24

# 2171i / Smocza 18a

# 2171d / Stawki nowe 13

# 2171d / Stawki nowe 15

# 2171e / Stawki nowe 15

# 2171f / Stawki nowe 3

# 2171g / Stawki nowe 17

# 2171a / Stawki nowe 3

# 2171k / Smocza 18b

# 2171cc / Wołyńska 18

 

Cyrkuł [District] 2 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2172 – # 2175 / Wołyńska (Zajęte na cytadelę / reserved for the citadel)

# 2176 / Bonifraterska 4

# 2176d / Bonifraterska 4

# 2176a / Czarna 7

# 2177 / Czarna 5

# 2178 / Czarna 1

# 2178a / Czarna 3

# 2179a / Czarna 4

# 2179b / Czarna 6

# 2180 / Czarna 8 (Szpital Jana Bożego / Hospital of St John of God)

# 2181 / Konwiktorska 1 (Koszary Sierakowskie / Sierakowskie Barracks)

# 2182 / Konwiktorska – (Zajęte na cytadelę / reserved for the citadel)

# 2183a / Konwiktorska 3

# 2183b – # 2189 / Konwiktorska (Zajęte na cytadelę / reserved for the citadel)

 

Cyrkuł [District] 4 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2190 / Muranowska 2

# 2191a / Muranowska 6

# 2191c / Muranowska 4

# 2191d / Muranowska 8

# 2191e / Muranowska 10

# 2191b / Muranowska 10a

# 2192 / Muranowska 12

# 2193 / Muranowska 14

# 2194 / Muranowska 16

# 2195 / Muranowska 18

# 2196 / Muranowska 20

# 2197a / Muranowska 22

# 2197b / Muranowska 24

# 2197c / Muranowska 26

# 2197d / Muranowska 28

# 2197e / Muranowska 30

# 2197f / Muranowska 32

# 2197g / Muranowska 34

# 2197h / Muranowska 36

# 2197i / Muranowska 38

# 2198 / Muranowska 29

# 2199 / Muranowska 27

# 2200 / Muranowska 25

# 2201ab / Muranowska 23

# 2202 / Muranowska 21

# 2203 / Muranowska 19

# 2204 / Muranowska 17

# 2205 / Muranowska 15

# 2206 / Muranowska 13

# 2207/2208 / Muranowska 11

# 2209/2210 / Muranowska 9

# 2211 / Muranowska 7

# 2212 / Muranowska 5

# 2213 / Muranowska 3

# 2214a / Pokorna 6 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2214b / Pokorna 10 (Szpital Starozakonnych / Jewish hospital)

# 2214c / Inflancka 8 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2214d / Inflancka 15 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2214e / Inflancka 13 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2214f / Inflancka 11 (Zajęte na wojska / reserved for the military)

# 2215 – # 2217a / Pokorna – (Rozebrano na cytadelę / pulled down to make space for the cytadel)

# 2218/2219 / Pokorna 29 (Dom rządowy / government building)

# 2220ab / Pokorna – (Plac broni / plot for the guns)

# 2220cdefg / Smutna 2 (Zajęto na cytadelę/taken over by the cytadel)

from # 2221 / Smutna – (Plac rządowy / government land)

to # 2230 / Pokorna – (Rozebrano na cytadelę / pulled down to make space for the cytadel)

# 2231 / Pokorna 9

# 2232 / Pokorna 7

# 2232a / Stawki 3

# 2232b / Stawki 1

# 2233 / Pokorna 5

# 2234 / Pokorna 3

# 2235ab / Nalewki 1 (Rządowy / government)

# 2236/2237a / Nalewki 3

#2236b / Nowolipki 6

# 2238 / Nalewki 5

# 2239a / Nalewki 7

# 2239b / Dzika 4

# 2240a / Nalewki 9

# 2240b / Dzika 6

# 2240c / Dzika 8

# 2241 / Nalewki 11

# 2242 / Nalewki 13

# 2243 / Nalewki 15

# 2244a / Nalewki 17

# 2244b / Dzika 16

# 2245 / Nalewki 19

# 2245a / Dzika 18

# 2245b / Dzika 20

# 2246 / Nalewki 21

# 2247a / Nalewki 23

# 2247b / Gęsia 1a

# 2247c / Gęsia 3

# 2247d / Gęsia 5 (Rządowy / government)

# 2247e / Dzika 26

# 2247f / Dzika 24

# 2248a / Nalewki 29

# 2248b / Nalewki 27

# 2248c / Dzika 32

# 2248d / Dzika 34

# 2248e / Dzika 36

# 2249 / Nalewki 31

# 2249a / Dzika 38

# 2250 / Nalewki 33

# 2251a / Nalewki 35

# 2251b / Nalewki 37

# 2252 / Nalewki 39

# 2253 / Nalewki 41

# 2254 / Nalewki 32

# 2254a / Nalewki 30

# 2255 / Nalewki 28

# 2256 / Nalewki 26

# 2257ab / Nalewki 24

# 2257c / Nalewki 22

# 2258 / Nalewki 20

# 2259 / Nalewki 18

# 2260 / Nalewki 16

# 2261 / Nalewki 14

# 2262 / Nalewki 12

# 2263 / Nalewki 10

# 2264 / Nalewki 8

# 2265 / Stawki 5

# 2266 / Stawki 7

# 2267 / Stawki – (Miejski / city land) [Cyrkuł / district 5/6]

# 2268 / Stawki 6 [Cyrkuł / district 5/6]

# 2269 / Niska 2

# 2270 / Niska – (Plac zw. wojenny / plot called „war plot”)

 

Cyrkuł [District] 5/6 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2271a / Niska 6

# 2271b / Niska 8

# 2272 / Niska 10

# 2272a / Niska 12

# 2272b / Niska 12a

# 2273a / Niska 14

# 2273b / Niska 16a

# 2273g / Niska 16c

# 2273d / Zaokopowa 19

# 2273d / Niska 18

# 2273e / Niska 16

# 2273f / Niska 16b

# 2273f / Niska 16b

 

Cyrkuł [District] 4 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2274a / Miła 10

# 2274b / Miła 12

# 2274c / Miła 14

# 2274d / Muranowska 35

# 2274e / Muranowska 37

# 2274f / Muranowska 39

# 2274g / Dzika 46

# 2274h / Dzika 48

# 2275/2276 / Dzika 44

# 2277 / Miła 23

# 2278 / Miła 21

# 2279 / Miła 17

# 2279a / Miła 19

# 2280 / Miła 15

# 2281a / Miła 13

# 2281b / Miła 11

# 2282 / Miła 9

# 2283 / Miła 7

# 2284 / Miła 5

# 2284a / Miła 1

# 2284b / Miła 3

# 2285 / Nalewki 25 (Hotel Hamburski / Hamburski hotel)

# 2285a / Gęsia – (Hotel Hamburski / Hamburski hotel)

# 2286 / Gęsia 2a

# 2286a / Gęsia 4

# 2287 / Gęsia 8

# 2287a / Gęsia 10

# 2287b / Gęsia 12

# 2287c / Dzika 30

# 2287d / Gęsia 6

 

Cyrkuł [District] 5/6 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2288 / Gęsia 18

# 2289/2290 / Gęsia 61

# 2289b / Gęsia 63

# 2289c / Gęsia 65

# 2290 / Gęsia 57

# 2290c / Gęsia 53

# 2290d / Gęsia 55

# 2290e / Gęsia 59

# 2291 / Gęsia 51

# 2291a / Gęsia 45

# 2291b / Gęsia 47

# 2291c / Gęsia 49

# 2292 / Gęsia 48

# 2292b / Gęsia41

# 2293 / Gęsia 37

# 2294 / Gęsia 35

# 2294a / Gęsia 33

# 2294 / Gęsia –

# 2295 / Gęsia –

# 2295 / Gęsia –

# 2295 / Gęsia –

# 2295 / Gęsia 31

# 2295ab / Gęsia 31a

# 2295c / Gęsia –

# 2296 / Gęsia 29

# 2297a / Gęsia 27

# 2297b / Gęsia 27a

# 2297c / Gęsia 27b

# 2298a / Gęsia 25

# 2298b / Gęsia 23

# 2299 / Gęsia 21

# 2300 / Gęsia 19

# 2300a / Gęsia 13

# 2300b / Gęsia 15

# 2300d / Gęsia 17

# 2301 / Gęsia 11

# 2302ab / Dzika 2 [Cyrkuł / district 4]

# 2303 / Dzika 14 [Cyrkuł / district 4]

# 2304 / Dzika 22 [Cyrkuł / district 4]

# 2305 / Dzika 40 [Cyrkuł / district 4]

# 2306 / Dzika 42 [Cyrkuł / district 4]

# 2307a / Powązkowska 56 [Cyrkuł / district 4]

# 2307c / Powązkowska 54 (Koszary drogowe / road barracks) [Cyrkuł / district 4]

# 2307d / Smutna 52 (Zajęty na cytadelę/taken over by the cytadel) [Cyrkuł / district 4]

# 2307e / Marym[oncka] droga 3 [Cyrkuł / district 2]

# 2307f / Marym[oncka] droga 5 [Cyrkuł / district 2]

# 2307g / Marym[oncka] droga 7 [Cyrkuł / district 2]

# 2308 / Powązkowska 58 (Rogatki Powązkowskie / Powązkowskie tollgate)

# 2309a / Powązkowska 45

# 2309b / Powązkowska 43

# 2309c / Powązkowska 49

# 2309c / Zaokopowa 23

# 2309d / Zaokopowa 21

# 2310a / Dzika 39

# 2310b / Dzika 41

# 2310c / Przyokopowa 12

# 2310B / Stawki nowe 4

# 2311H / Stawki nowe –

# 2311F / Dzika 35

# 2311G / Dzika 37

# 2312 / Dzika 33

# 2312a / Dzika 2 i/and 4

# 2313ab36a / Nowokarmelicka 1

# 2313A21 / Nowokarmelicka 2

# 2313abIX / Nowokarmelicka 3

# 2313a15 / Nowokarmelicka 4

# 2313abXI / Nowokarmelicka 5

# 2313M / Nowokarmelicka 6

# 2313E / Nowokarmelicka 8

# 2313ab32 / Nowokarmelicka

# 2313ab32 / Dzika 25a

# 2313ab23 / Dzika 25

# 2313abIa / Dzika 27

# 2313ab9 / Dzika 29a

# 2313g / Dzika 31 (Plac niezabudowany / empty plot)

# 2313N / Przyokopowa 10

# 2313L / Zaokopowa 17

# 2313i / Smocza 18b

# 2313a5 / Smocza 20

# 2313ab8? / Smocza 22

# 2313F / Smocza 23

# 2313a12 / Smocza 24

# 2313a / Smocza 25

# 2313ab5 / Smocza 28

# 2313k / Niska 1a

# 2313ab31 / Niska 3

# 2313ab40 / Niska 5

# 2313ab39 / Niska 7

# 2313/xxxviii / Niska 9

# 2313/xxxv / Niska 11

# 2313/xxxvi / Niska 13

# 2313o / Niska 15

# 2313p / Niska 17

# 2313h / Niska 17a

# 2313a17 / Niska 19

# 2313a18 / Niska 21

# 2313a20 / Niska 23

# 2313a / Niska 25

# 2313ab/n / Nowo Miła 26

# 2313ab31 / Nowo Miła 27

# 2313ab37 / Nowo Miła 28

# 2313ab/iii / Nowo Miła 29

# 2313ab/iiia / Nowo Miła 29a

# 2313a10 / Nowo Miła 30

# 2313ab / Nowo Miła 31

# 2313a12 / Nowo Miła 32

# 2313ab4 / Nowo Miła 33

# 2313ab/8 / Nowo Miła 35

# 2313ab/6 / Nowo Miła 36

# 2313ab16 / Nowo Miła 37

# 2313a5 / Nowo Miła 39

# 2313a/iii / Nowo Miła 41

# 2314a / Dzika 25

# 2314 / Dzika 2

# 2314 / Wołyńska 4

# 2314b / Wołyńska 6

# 2314c / Wołyńska 8

# 2314d / Wołyńska 10

# 2314e / Wołyńska 12

# 2314f / Dzika –

# 2315 / Dzika 23

# 2315a / Wołyńska –

# 2315b / Wołyńska –

# 2316 / Dzika 21

# 2317 / Dzika 19

# 2318 / Dzika 17

# 2318a / Dzika 15

# 2318b / Gęsia 9a

# 2319 / Dzika 13

# 2320 / Pawia 2

# 2320a / Dzika 11

# 2321 / Dzielna 29

# 2321a / Dzika 7

# 2322 / Dzika 5

# 2323 / Dzika 3

# 2324 / Dzika 1

# 2325 / Pawia 2a

# 2326/2357a / Pawia 10

# 2326a/2357 / Pawia 8

# 2326b/2357 / Pawia 6

# 2326c/2357c / Pawia 4

# 2327 / Pawia 12

# 2327a / Pawia 14

# 2328 / Pawia 16

# 2328a / Pawia 16a

# 2329a/2330 / Pawia 20

# 2329b / Pawia 30

# 2331 / Pawia 26

# 2331a / Pawia 30

# 2331b / Pawia 28

# 2332 / Pawia 32

# 2333 / Pawia 36

# 2334 / Pawia 38

# 2335 / Pawia 40

# 2336 / Pawia 44

# 2336a / Pawia 42

# 2337 / Pawia 48

# 2337a / Pawia 46

# 2338 / Pawia 52

# 2338a / Pawia 50

# 2338b / Pawia 52a

# 2339 / Pawia 54

# 2339a / Pawia 56

# 2339b / Pawia 58

# 2339c / Pawia 60

# 2339d / Pawia 62

# 2339e / Pawia 64

# 2339f / Przyokopowa 8

# 2340 / Pawia 41a

# 2340a / Pawia 45

# 2340b / Pawia 47

# 2340c / Pawia 43

# 2341 / Pawia 41

# 2341 / Pawia 41a

# 2341b / Pawia 39d

# 2341a / Pawia 39d

# 2341c / Pawia 39b

# 2342 / Pawia 39

# 2342a / Pawia 39

# 2342b / Pawia 39a

# 2343 / Pawia 35

# 2343a / Pawia 37

# 2343b / Pawia –

# 2343c / Pawia 37

# 2344 / Pawia 33

# 2345 / Pawia 29

# 2345a / Pawia 31

# 2346 / Smocza 8

# 2347 / Pawia 21

# 2347c / Pawia 23

# 2347b / Pawia –

# 2348/ Pawia 19

# 2349/2350 / Pawia 17 (Dom badań / house of research?)

# 2351 / Pawia 15

# 2351a / Pawia 13

# 2352 / Pawia 9

# 2352a / Pawia 11

# 2353 / Pawia 5

# 2353a / Pawia 7

# 2354 / Dzika 9

# 2354b / Pawia 1

# 2354c / Pawia 3

# 2355 / Pawia 18

# 2356 / Dzika 20

# 2356 / Pawia 13a

# 2326/2357 / Pawia 4

# 2358 / Dzielna 4

# 2358a / Dzielna 6

# 2358b / Dzielna 8

# 2359 / Dzielna 10

# 2360 / Dzielna 16

# 2360a / Dzielna 12

# 2360b / Dzielna 14

# 2361/2362/2363 / Dzielna 18 (Rządowy / government)

# 2362 / Dzielna 20 (Rządowy / government)

# 2364 / Dzielna 20a

# 2364a / Dzielna 20b

# 2364b / Dzielna 22

# 2364c / Dzielna 24

# 2365 / Smocza 6

# 2366 / Dzielna 34

# 2366a / Dzielna 34a

# 2366b / Dzielna 34b

# 2366c / Dzielna 34c

# 2367/2368 / Dzielna 36

# 2369a / Dzielna 46

# 2369b / Dzielna 48

# 2369c / Dzielna 52

# 2369d / Dzielna 54

# 2369e / Dzielna 44

# 2369f / Dzielna 42

# 2369g / Dzielna 40

# 2369h / Dzielna 38

# 2369i / Dzielna – (Plac miejski za wałem / city plot behind the rampart)

# 2369k / Dzielna 50

# 2370a / Dzielna 23

# 2370 / Dzielna 25

# 2370b / Dzielna 25a

# 2370c / Dzielna 27

# 2370d / Dzielna 29

# 2370f / Dzielna 31

# 2370e / Dzielna 33

# 2371 / Dzielna 21

# 2372 / Dzielna 19

# 2373 / Dzielna 15

# 2373a / Dzielna 13

# 2373b / Dzielna 11

# 2373c / Dzielna 17

# 2373f / Dzielna –

# 2374a / Dzielna 9

# 2374c / Karmelicka 13a

# 2374d / Karmelicka 15

# 2375 / Dzielna 3

# 2375a / Dzielna 1

# 2375b / Dzielna 5

# 2375c / Karmelicka 16

# 2375d / Karmelicka 12

# 2375e / Karmelicka 14

# 2376a / Nowolipki 2

# 2376b / Dzielna 34a

# 2376b / Nowolipki 4

# 2377 / Nowolipki 8

# 2378 / Nowolipki 10

# 2379 / Nowolipki 12

# 2380/2381 / Nowolipki 14

# 2381a / Karmelicka 10

# 2382 / Nowolipki 16

# 2382 / Karmelicka 8

# 2383 / Nowolipki 20

# 2383a / Nowolipki 18

# 2384 / Nowolipki 22

# 2385 / Nowolipki 24

# 2385a / Nowolipki 26

# 2385b / Nowolipki 28

# 2385cd / Nowolipki 30

# 2385e / Nowolipki 30a

# 2385 / Nowolipki –

# 2386 / Nowolipki 32

# 2387/2388 / Nowolipki 38

# 2389 / Nowolipki 40

# 2390 / Nowolipki 42

# 2391a / Nowolipki 44

# 2391b / Nowolipki 52

# 2391c / Nowolipki 46

# 2391f / Nowolipki 50

# 2391g / Nowolipki 48

# 2392 / Nowolipki 54

# 2392b / Nowolipki 56

# 2393 / Nowolipki 41

# 2393a / Nowolipki 43

# 2393b / Nowolipki 45

# 2394 / Nowolipki 35

# 2394a / Nowolipki 37

# 2394b / Nowolipki 39

# 2395 / Nowolipki 33

# 2395a / Nowolipki –

# 2396 / Nowolipki 31

# 2397 / Nowolipki 29

# 2398a / Nowolipki –

# 2398 / Nowolipki 27

# 2399 / Nowolipki 25

# 2400 / Nowolipki 23

# 2401 / Nowolipki 19

# 2402 / Nowolipki 17

# 2402a / Nowolipki 13

# 2402b / Nowolipki 15

# 2403a / Nowolipki 9

# 2403b / Nowolipki 11

# 2403c / Nowolipki 7

# 2403d / Karmelicka 13

# 2404/2405 / Nowolipki 5 (Rządowy / gvoernment)

# 2406 / Nowolipki 3

# 2407/2408 / Nowolipie 2

# 2409 / Nowolipie 4

# 2410/2411 / Nowolipie 6

# 2412/2413 / Nowolipie 8

# 2414/2415 / Nowolipie 10

# 2416 / Nowolipie 12

# 2417 / Nowolipie 14

# 2418 / Nowolipie 16

# 2419 / Nowolipie 18

# 2420 / Nowolipie 20

# 2421 / Nowolipie 22

# 2422 / Nowolipie – (Plac zajęty na ulicę / plot reserved for a street)

# 2423 / Nowolipie 24

# 2423a / Karmelicka 9

# 2423b / Karmelicka 11

# 2424 / Nowolipie 26

# 2425 / Nowolipie 28

# 2426 / Nowolipie 30

# 2427 / Nowolipie 32

# 2428 / Nowolipie 34

# 2429 / Nowolipie 36

# 2430 / Nowolipie 38

# 2431 / Nowolipie 40

# 2431a / Nowolipki 21

# 2432 / Nowolipie 42

# 2433 / Nowolipie 44

# 2434 / Nowolipie 46

# 2435 / Nowolipie 48

# 2436 / Nowolipie 50

# 2437 / Nowolipie 52

# 2438 / Nowolipie 54

# 2439 / Nowolipie 56

# 2440 / Nowolipie 58a

# 2441 / Nowolipie 60a

# 2441a / Nowolipie 60

# 2441b / Smocza 2

# 2441cd / Smocza –

# 2442 / Nowolipie 62

# 2443 / Nowolipie 64

# 2443a / Smocza 1

# 2443b / Smocza 1a

# 2443c / Smocza 1b

# 2444 / Nowolipie 68

# 2444a / Nowolipie 66

# 2445 / Nowolipie 70

# 2446 / Nowolipie 72

# 2447 / Nowolipie 74

# 2448 / Nowolipie 76

# 2449 / Żelazna 47

# 2450 / Nowolipie 59

# 2451 / Nowolipie 57

# 2452 / Nowolipie 55

# 2453a / Nowolipie 53

# 2453b / Nowolipie 51

# 2454 / Nowolipie 49

# 2455 / Nowolipie 47

# 2456ab / Nowolipie 43

# 2456c / Nowolipie 45

# 2457 / Nowolipie 41

# 2457a / Nowolipie 39

# 2458 / Nowolipie 37

# 2459 / Nowolipie 33

# 2460 / Nowolipie 31

# 2461 / Nowolipie 29

# 2462 / Nowolipie 27

# 2463 / Nowolipie 25

# 2464 / Nowolipie 23

# 2465 / Nowolipie 21

# 2466 / Nowolipie 19

# 2467 / Mylna – (Plac miejski / municipal plot)

# 2468 / Nowolipie 15

# 2469 / Nowolipie 13

# 2470 / Nowolipie 11

# 2471 / Nowolipie 9

# 2472 / Nowolipie 7

# 2473 / Nowolipie 5

# 2474 / Nowolipie 3

# 2475 / Nowolipie 1

# 2476/2477 / Przejazd 13

# 2478 / Mylna 8

# 2479 / Mylna 7

# 2480 / Mylna 5

# 2481a / Mylna 3

# 2481b / Mylna 1

# 2482 / Nowolipie 17

# 2483 / Karmelicka – (Plac miejski / municipal plot)

# 2484 / Karmelicka 4

# 2485 / Nowolipki 36

# 2485a / Nowolipki 34

# 2486 / Smocza 2

# 2486 / Smocza 2a

# 2487 / Smocza 4

# 2488 / Smocza 6

# 2489 / Smocza 10

# 2490 / Smocza 12

# 2491a / Smocza 14

# 2491b / Smocza 16

# 2491bc / Smocza 16

# 2491c / Smocza 18

# 2491c/4 / Wołyńska 24

# 2491d / Smocza 21

# 2491F / Nowokarmelicka 3

# 2491g / Wołyńska 15

# 2491 / Gęsia 17

# 2492 / Smocza 13

# 2492 / Smocza 15

# 2492a / Smocza 17 (Główna piek. wojsk. / main military bakery)

# 2492a / Gęsia 14

# 2492b / Gęsia 16

# 2492g / Gęsia 41

# 2492H / Gęsia 43

# 2493 / Smocza 11

# 2493c / Zaokopowa 15

# 2494 / Smocza 9

# 2495 / Smocza 7

# 2496 / Smocza 5

# 2496 / Smocza 5a

# 2496a / Dzielna 32

# 2497 / Smocza 5

# 2498/2499 / Smocza 3

# 2500 / Wolność 6

# 2500a / Wolność 10

# 2500b / Wolność 4

# 2500c / Wolność 2

# 2501 / Wolność 17

# 2501a / Wolność 15

# 2501/2502 / Wolność 13

# 2502 / Wolność 15 (Plac niezabudowany / empty plot)

# 2502a / Przyokopowa 4

# 2503 / Wolność 11

# 2503a / Wolność 11a

# 2503b / Wolność 11b

# 2503c / Wolność 11c

# 2503d / Przyokopowa 2

# 2504 / Wolność 9

# 2505 / Kacza 2

# 2506 / Żytnia 7a

# 2506a / Wolność 3

# 2506 b/ Wolność 5

# 2506c / Wolność 7

# 2507 / Wolność 1

# 2508 / Kacza 4

# 2509/2510 / Kacza 6

# 2510a / Kacza 8

# 2511 / Kacza 5

# 2512 / Kacza 3

# 2513 / Kacza 1

# 2514 / Żytnia 2

# 2514a / Żytnia 4

# 2514b / Żytnia 2a

# 2515 / Żytnia 7

# 2515a / Żytnia 6

# 2515b / Żytnia 10

# 2515c / Żytnia 12

# 2515d / Kacza 9

# 2515e / Kacza 7a

# 2515f / Żytnia 8

# 2516 / Żytnia 11

# 2516a / Żytnia 13

# 2517 / Żytnia 9

# 2518 / Żytnia 7

# 2518a / Żytnia 5

# 2519/2520 / Żytnia 3

# 2521 / Żytnia 1 (wł./owner hr. (countess) Ewa Potocka)

# 2522 – # 2543 Żytnia – (Zajęte na cytadelę /reserved for the cytadel)

 

Cyrkuł [District] 2 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2544 / Rybaki 33 (Szałupa wodna / ? maybe life boats storage)

# 2545 / Rybaki 31

# 2546 / Rybaki 29

# 2547/2548 / Rybaki 27

# 2549 / Rybaki 20

# 2550 / Rybaki 23

# 2551/2552 / Kościelna 2

# 2553 / Rybaki 21

# 2554 / Rybaki 19

# 2555ab / Rybaki 15

# 2555cd / Rybaki 13

# 2556 / Rybaki –

# 2557 / Rybaki 11

# 2558/2559 / Rybaki 9

# 2560 / Rybaki 7

# 2561 / Rybaki 5

# 2562 / Rybaki 3

# 2563 / Rybaki 1

# 2564 / Rybaki 2 (Plac miejski / municipal plot)

# 2564a / Rybaki 2

# 2565 / Rybaki 4

# 2566 / Rybaki 6

# 2567/2568 / Rybaki 8

# 2569 / Rybaki 10

# 2570 / Rybaki 12

# 2571/2572 / Rybaki 14

# 2573 / Rybaki 16

# 2574 / Rybaki 18

# 2575 / Rybaki 22

# 2576 / Rybaki 24

# 2577 / Rybaki 26

# 2578/2579 / Rybaki 28

# 2580/2581 / Rybaki 30 (Miejski / municipal)

 

Cyrkuł [District] 1 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2582 / Boleść 7

# 2583 / Boleść 5

# 2584 / Boleść 3

# 2585 / Bugaj 21

# 2586 / Bugaj 19

# 2587 / Bugaj 17

# 2588 / Bugaj 15

# 2588a / Brzozowa 18

# 2589 / Bugaj 13

# 2590 / Bugaj 11

# 2591 / Bugaj 9

# 2592/2593 / Bugaj 7

# 2594ab / Bugaj 1 (Taras Zamkowy / castle terrace)

# 2595/2596 / Bugaj 2 (Komora wodna / water tollgate)

# 2597/2598 / Bugaj 4

# 2599/2600 / Bugaj 6 (Rządowy /government)

# 2601/2602/2603 / Bugaj 6 (Rządowy /government)

# 2604 / Bugaj 10

# 2605 / Kamienne schodki 2

# 2606 / Brzozowa 18

# 2607 / Kamienne schodki 1

# 2608 / Boczna 1

# 2609 / Boczna – (Rządowy / government)

# 2610/2611 / Garbarska 1

# 2611a/2612 / Garbarska 3

# 2613 / Garbarska 2

# 2613a / Garbarska 2a

# 2614 / Garbarska 4

# 2615 / Źródłowa 5

# 2616/2617 / Źródłowa 4

# 2618 / Źródłowa 2

# 2619 / Garbarska – (Rządowy / government)

# 2620/2621 /Garbarska – (Rządowy / government)

# 2621a / Nowy Zjazd – (Tow. akc. Łazien. /

# 2622 / Białoskórn. 4

# 2623 / Białoskórn. 2

# 2624 / Maryenstadt 2

# 2625 / Białoskórn. 1

# 2626 / Maryenstadt 3

# 2627 / Białoskórn. 3

# 2628 / Maryenstadt 10

# 2629/2630 / Źródłowa 5

# 2631 / Źródłowa 3

# 2632 / Źródłowa 1

# 2633 / Źródłowa 2

# 2633/2634 / Źródłowa 7 (Rządowy / government)

# 2635 / Źródłowa 2

# 2636 / Źródłowa 8

# 2637 / Źródłowa 6

# 2638 / Źródłowa 8

# 2639 / Źródłowa 10

# 2640/2641 / Maryensztad – (Zajęty na Zjazd / reserved for a road)

# 2642 / Maryensztad 17

# 2643 / Maryensztad 15

# 2644 / Maryensztad 13

# 2645 / Maryensztad 9

# 2646 / Maryensztad 7

# 2647a / Maryensztad 3

# 2647bc / Maryensztad 5

# 2648 / Maryensztad 1

# 2649 / Maryensztad 4

# 2650a / Maryensztad 8

# 2650b / Maryensztad 6

# 2651 / Maryensztad – (Miejski / municipal)

# 2652 / Maryensztad – (Miejski / municipal)

# 2653 / Maryensztad – (Miejski / municipal)

# 2654 / Maryensztad – (Miejski / municipal)

# 2655 / Maryensztad – (Miejski / municipal)

# 2656/2657 / Źródłowa 1

# 2656/2657 / Maryensztadt 12

# 2657b / Maryensztadt 14

# 2658 / Maryensztadt 16

# 2659 / Maryensztadt 18

# 2660 / Maryensztadt – (Miejski / municipal)

# 2661 / Maryensztadt 11

# 2662 / Sowia 7

# 2663 / Sowia 5

# 2664 / Sowia 4

# 2665 / Sowia 6

# 2666 / Sowia 8

 

Cyrkuł [District] 11 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2667a / Krakowskie Przedmieście 46 (Rządowy / government)

# 2667b / Krakowskie Przedmieście 48 (Rządowy / government)

# 2668 / Krakowskie Przedmieście 50

# 2669 / Krakowskie Przedmieście – (Plac zajęty na skw. / plot reserved for a square)

# 2670 / Krakowskie Przedmieście – (Plac zajęty na skw. / plot reserved for a square)

# 2671 / Krakowskie Przedmieście – (Plac zajęty na skw. / plot reserved for a square)

# 2672 / Krakowskie Przedmieście – (Plac zajęty na skw. / plot reserved for a square)

# 2673a / Bednarska 25

# 2673b / Krakowskie Przedmieście 52

# 2674 / Bednarska 23

# 2675 / Bednarska 21

# 2676 / Bednarska 19

# 2677 / Bednarska 17 (War. Tow. Dobr. / Warsaw benevolent society)

# 2678a / Bednarska 15

# 2678b / Bednarska 13

# 2678c / Bednarska 11

# 2679 / Bednarska 19

# 2680 / Bednarska 7

# 2681 / Bednarska 5

# 2682 / Bednarska 3

# 2683 / Bednarska 2 [Cyrkuł / district 1]

# 2684 / Bednarska 4 [Cyrkuł / district 1]

# 2685/2686 / Bednarska 6 [Cyrkuł / district 1]

# 2687a / Bednarska 10 [Cyrkuł / district 1]

# 2687b / Bednarska 8 [Cyrkuł / district 1]

# 2688a / Bednarska 12 [Cyrkuł / district 1]

# 2688b / Sowia 3 [Cyrkuł / district 1]

# 2689 / Bednarska 14 [Cyrkuł / district 1]

# 2690a / Bednarska 16 [Cyrkuł / district 1]

# 2690b / Bednarska 18 [Cyrkuł / district 1]

# 2691 / Furmańska 19

# 2692 / Furmańska 11

# 2693 / Furmańska 9

# 2694 / Furmańska 7

# 2695 / Furmańska 3

# 2696 / Furmańska 5

# 2697 / Furmańska 2

# 2698 / Furmańska 4

# 2699 / Furmańska 6

# 2700 / Furmańska 8

# 2700 / Dobra 29

# 2701 / Furmańska 10

# 2702 / Furmańska 12

# 2703 / Furmańska 14

# 2704 / Furmańska 16

# 2705 / Furmańska 13

# 2706/2707 / Mularska 1

# 2708/2709 / Mularska 1

# 2710 / Mularska 1

# 2711 / Furmańska 15

# 2712 / Furmańska 17

# 2713 / Furmańska 23 (Wodociąg miejski / municipal water pipeline)

# 2714 / Furmańska 1

# 2715 / Karowa – (Pl. Miejski / municipal plot)

# 2716/2717 / Browarna 15

# 2718/2719 / Browarna 15

# 2720 / Browarna 13

# 2721 / Browarna 11

# 2722 / Browarna 9

# 2723 / Browarna 7

# 2724 / Browarna 5

# 2725 / Browarna 3

# 2726 / Browarna 10

# 2727a / Wiślana 6

# 2727b / Browarna 12

# 2728 / Browarna 14

# 2729 / Browarna 16

# 2730 / Browarna 18

# 2731 / Browarna 20

# 2732 / Browarna 22

# 2733 / Browarna 24

# 2734ab / Browarna 26

# 2735/2736 / Browarna 28

# 2737 / Dobra 17

# 2737a / Gęsta 4

# 2738 / Gęsta 6

# 2739/2740 / Gęsta4

# 2741 / Gęsta 2

# 2742 / Wiślana 2

# 2743 / Wiślana 1

# 2744 / Wiślana 4

# 2745a / Lipowa 7

# 2745a / Radna 8

# 2745a / Radna 9

# 2745a / Radna 10 (Pl. Miejski / municipal plot)

# 2745b / Browarna 6

# 2746/2747 Radna 6 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2746a / Lipowa 5

 

Cyrkuł [District] 10 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2748 / Radna 4

# 2749 / Radna 2 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2750 / Lipowa 2

# 2751 / Lipowa 4

# 2752 / Wiślana 3

# 2753 / Wiślana 5

# 2754 / Browarna 8

# 2755/2756/2757 / Browarna 4

# 2758 / Radna 7

# 2759 / Radna 5

# 2760 / Radna 1 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2761/2762 / Radna 3 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2763/2764 / Lipowa 3

# 2765b / Oboźna 1

# 2766a / Oboźna 6 [Cyrkuł / district 11]

# 2766b / Oboźna – (Plac miejski / municipal plot)

# 2766c / Oboźna 4 [Cyrkuł / district 11]

# 2766d / Oboźna 3

# 2766ac / Oboźna –

# 2767 / Krakowskie Przedmieście – (Plac miejski / municipal plot)

# 2768a / Aleksandrya 23 (Szpital dla dzieci / children’s hospital)

# 2768b / Aleksandrya 21

# 2768c / Aleksandrya 19 (Szpital dla dzieci / children’s hospital)

# 2769/2770 / Aleksandrya 17

# 2771 / Aleksandrya 15

# 2772 / Aleksandrya 13

# 2773 / Aleksandrya 11

# 2774 / Aleksandrya 9

# 2775 / Aleksandrya 7

# 2776 / Aleksandrya 5

# 2777a / Aleksandrya 3

# 2777b / Aleksandrya 1

# 2778 / Aleksandrya 6

# 2779 / Aleksandrya 12 (wł./owner hr./count Seweryn Uruski)

# 2779a /Oboźna 1 (wł./owner hr./count Seweryn Uruski)

# 2779b / Oboźna 5

# 2779c / Oboźna 3

# 2780 / Aleksandrya 8

# 2781 / Aleksandrya 10

# 2782a / Aleksandrya 14

# 2782b / Aleksandrya 16

# 2783/2784/2785 / Krakowskie Przedmieście 2a

# 2785a / Leszczyńska 1

# 2785 / Leszczyńska 3

# 2785bc / Dobra 13

# 2785d / Leszczyńska 5

# 2786 / Leszczyńska 2 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2787 / Leszczyńska 4 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2788 / Leszczyńska 6 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2789 / Leszczyńska 8 [Cyrkuł / district 11]

# 2790 / Leszczyńska 10 [Cyrkuł / district 11]

# 2791 / Leszczyńska 12 [Cyrkuł / district 11]

# 2792 / Leszczyńska 14 [Cyrkuł / district 11]

# 2793 / Browarna 2 [Cyrkuł / district 11]

# 2794 /Oboźna 2 [Cyrkuł / district 11]

# 2794b /Oboźna – (Plac miejski / municipal plot) [Cyrkuł / district 11]

# 2795 / Dobra 33 [Cyrkuł / district 11]

# 2796 / Dobra 27 [Cyrkuł / district 11]

# 2797 / Dobra 25 [Cyrkuł / district 11]

# 2798/2799 / Dobra 23 (Wodociąg główny / central water pipeline) [Cyrkuł / district 11]

# 2800 / Dobra 21 (Wodociąg główny / central water pipeline) [Cyrkuł / district 11]

# 2800a / Dobra 19 [Cyrkuł / district 11]

# 2801 / Browarna 22

# 2802/2803 / Dobra – (Plac miejski / municipal plot) [Cyrkuł / district 11]

# 2804 / Dobra 7

# 2805b / Dobra 5

# 2805a / Dobra 7

# 2806 / Dobra 1

# 2807/2808/2809 / Dobra 2-4

# 2810 / Dobra 4

# 2811b / Dobra 8-16 (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2812 / Dobra –

# 2812a / Dobra – (Pl. Bankowy / Bank Sq.)

# 2812b / Dobra 18

# 2812c / Dobra –

# 2812d / Dobra 20

# 2812e / Dobra 14

# 2813 / Dobra –

# 2814 / Dobra 28

# 2814a / Dobra 26

# 2814b / Bednarska 1 (Dom rz. caw. rog. m. / city toll gate)

# 2814c / Dobra 24 [Cyrkuł / district 11]

# 2815 / Topiel 3

# 2816 / Topiel 8

# 2816a / Topiel 10

# 2816b / Topiel 8

# 2817 / Topiel 12

# 2818 / Drewniana 5

# 2819/2820 / Drewniana 3

# 2821 / Dobra 10

# 2821a / Topiel 14

# 2821b / Topiel 6

# 2821c / Dobra 8

# 2821d / Dobra 6

# 2821e / Drewniana 1

# 2821f / Drewniana 2

# 2821g / Drewniana 4

# 2821a / Dobra 12

# 2822 / Zajęcza 7

# 2823 / Zajęcza 5

# 2824 / Zajęcza 3a

# 2825/2826 / Zajęcza 1

# 2827a / Zajęcza 6

# 2827 / Zajęcza 4

# 2828 / Zajęcza 8

# 2829/2830 / Dobra 2

# 2831 / Tamka 6

# 2832 / Tamka 8

# 2833 / Tamka 10

# 2834 / Tamka 12

# 2835 / Tamka 14

# 2836 / Tamka 16

# 2837 / Tamka 16a

# 2838 / Tamka 18

# 2839 / Tamka 20

# 2840 / Tamka 22

# 2841 / Cicha 2

# 2842 / Cicha 4

# 2843 / Cicha 6

# 2844 / Tamka 24 (wł./owner hr./count Seweryn Uruski)

# 2845 / Tamka 26 (wł./owner hr./count Seweryn Uruski)

# 2846a / Tamka 28

# 2846b / Tamka 30

# 2846c / Tamka 32

# 2846d / Tamka 34

# 2847 / Tamka 36

# 2848 / Tamka 38

# 2849/2850 / Aleksandrya 4

# 2851 / Tamka 39

# 2852 / Tamka 37

# 2853 / Tamka 35

# 2854 / Tamka 33

# 2855 / Tamka 31

# 2856 / Tamka 29

# 2857 / Tamka 27

# 2858 / Tamka 25 (Inst. Ś[w]. Kazim[ierza] / St. Casimir’s institute)

# 2859 / Tamka 23

# 2860 / Tamka 21

# 2861 / Tamka 19

# 2862 / Tamka 17

# 2863 / Tamka 15

# 2864 / Tamka 13

# 2865 / Tamka 11

# 2866 / Tamka 9

# 2867/2868 / Tamka 7

# 2869 / Tamka 3

# 2870/2871 / Tamka 1

# 2872 / Ordynacka 11

# 2873 / Ordynacka 5

# 2874a / Ordynacka 2 (wł./owner hr./count Lud[wik] Krasiński)

# 2874b / Ordynacka 3 (wł./owner hr./count Lud[wik] Krasiński)

# 2874c / Ordynacka 31 (Instytut Muzyczny / institute of music)

# 2875 / Ordynacka 1 (Miejski / city plot)

# 2876 / Wróbla 9

# 2877 / Wróbla 7

# 2878 / Wróbla 5

# 2879 / Wróbla 3

# 2880 / Wróbla 1

# 2881/2882 / Wróbla 9

# 2883 / Wróbla 2

# 2884 / Wróbla 4

# 2885 / Wróbla 6

# 2886 / Wróbla 8

# 2887 / Wróbla 10

# 2888 / Szczygła 9

# 2889 / Szczygła 7

# 2890a / Szczygła 3

# 2890b / Szczygła 3a

# 2891 / Szczygła 1

# 2892 / Szczygła 2

# 2893/2894 / Szczygła 4

# 2895/2896 Szczygła 6

# 2896b / Szczygła 8

# 2897 / Solec 89

# 2898 / Solec 87

# 2899 / Solec 85

# 2900 / Solec 83

# 2901 / Solec 81

# 2902/2903c / Solec 79

# 2904 / Solec 77

# 2905 / Solec 75

# 2906 / Solec 73

# 2907 / Solec 69 (Rządowy/government)

# 2908 / Solec 65a (Rządowy /government)

# 2908 / Solec 67

# 2909 / Smolna 2 (Rządowy/government)

# 2909a / Solec 71

# 2910 / Solec 65 (Tow. Rękod. War./Warsaw crafts society)

# 2910 / Solec 65 (Miejski/municipal)

# 2910 / Jerozolimska 6 (Tow. Rękod. War./Warsaw crafts society)

# 2910 / Jerozolimska 6

# 2911/2912 / Jerozolimska 4

 

Cyrkuł [District] 9 [zaznaczone jeśli inny numer/indicated if different]

# 2913a / Jerozolimska 1

# 2913b / Solec 61

# 2914 / Solec 59

# 2915c / Solec 57

# 2915 / Ludna 2

# 2915b / Solec 57b

# 2915d / Solec 57a

# 2916a / Solec 55

# 2916b / Ludna 2

# 2916b / Okrąg 4

# 2917/2918/2919ab / Solec 53 (Rządowy/government)

# 2919 / Okrąg 2 (Rządowy/government)

# 2920a / Solec 51 (Kościół św. Trójcy/Holy Trinity chuch)

# 2920b / Solec 49

# 2921/2922 / Solec 47

# 2923 / Solec 45

# 2924 / Solec 43

# 2924a / Czerniakowska 90

# 2925 / Solec 41

# 2926 / Solec 39

# 2927a / Solec 37

# 2927b / Czerniakowska 84

# 2928 / Solec 35

# 2929a / Solec 33

# 2929/2930B / Solec 31

# 2929/2930BC / Czerniakowska 80

# 2931 / Solec 29

# 2931a / Czerniakowska 78

# 2932 / Solec 27

# 2932a / Czerniakowska 76

# 2933/2934 / Solec 25

# 2934c / Solec 23 (Dom Rządowy/ government house)

# 2935/2936 / Czerniakowska 70

# 2937/2938 / Solec 15

# 2938a / Solec 15

# 2939 / Solec 13

# 2940 / Solec 11

# 2941 / Solec 9

# 2942 / Czerniakowska 62

# 2943 / Czerniakowska 60

# 2944 / Czerniakowska 3

# 2945 / Czerniakowska 56

# 2946 / Solec 1 (Plac miejski/municipal square)

# 2947 / Solec 6

# 2947a / Solec 2

# 2947b / Solec 4

# 2948 / Solec 8

# 2949 / Solec 10

# 2950 / Solec 12

# 2951 / Solec 14

# 2952 / Solec 16 (Dom rządowy/government house)

# 2953 / Solec 18

# 2954 / Solec 20

# 2955 / Solec 22

# 2956 / Solec 24

# 2957 / Solec 26

# 2958 / Solec 28

 

Cyrkuł [District] 10 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 2959 / Solec 30

# 2960 / Solec 32

# 2961 / Solec 34

# 2962/2963 / Solec 36

# 2964/2965 / Solec 38

# 2966/2967 / Solec 40

# 2968 / Solec 42

# 2969 / Solec 44

# 2970/2971 / Solec 46

# 2972 / Solec 48

# 2973 / Solec 50

# 2974a / Solec 52

# 2974b / Solec54

# 2975 / Solec 56

# 2976 / Solec 58

# 2977 / Czerniakowska 9 [Cyrkuł / district 9]

# 2978 / Czerniakowska – (pl. Miejski/municipal square) [Cyrkuł / district 9]

# 2979a / Smolna górna 9

# 2979b / Smolna górna 11

# 2979c / Smolna górna 13

# 2979d / Smolna górna 15

# 2979e / Smolna górna 7

# 2979f / Smolna górna 5

# 2979x / Smolna górna 1a

# 2979h / Smolna górna 1

# 2979i / Smolna górna –

# 2980/2981 / Smolna górna 10 (wł./owner hr./count Władysław Branicki)

# 2982a / Smolna górna 4 (wł./owner hr./count Lubomirski)

# 2982b / Smolna górna –

# 2982af / Smolna górna 2 (wł./owner Ks./prince Lubomirski)

# 2982eg / Smolna górna 6 (wł./owner hr./count Konstanty Zamojski)

# 2982cb / Smolna górna 10

# 2982dh / Smolna górna 8

# 2983 / Smolna górna – (wł./owner Ks./prince Lubomirski)

# 2983abcdef / Smolna górna – (Zajęte na ulicę / reserved for a street)

 

Cyrkuł [District] 9 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 2984 / Rozbrat 3 (wł./owner hr./count Aleksander Branicki)

# 2985 / Rozbrat 1 (Instytut Maryjski/Maryjski institute)

# 2986 / Górna – (Plac rządowy/government plot)

# 2987a / Górna 9 (Pałac Łazienkowski/Łazienki Palace)

# 2987b / Ujazdowska 8 (Obserwatorium Astronomiczne/astronomical observatory)

# 2988a / Czerniakowska 77

# 2988b / Czerniakowska 79 (Lilpop i Rau)

# 2988bc / Czerniakowska 75 (Lilpop, Rau i Komp.)

# 2988c / Rozbrat 28 (Lilpop, Rau i Komp.)

# 2988c / Rozbrat 30 (Lilpop, Rau i Komp.)

# 2988c / Rozbrat 32 (Lilpop, Rau i Komp.)

# 2989a / Czerniakowska 73

# 2989bc / Rozbrat 26

# 2990/2991 / Czerniakowska 71 (Plac rządowy/government plot)

# 2992 / Czerniakowska 67 (Plac Zamojskich/Zamojski family plot)

# 2993 / Czerniakowska 69 (Akc. bud. dom. rzem.)

# 2994 / Czerniakowska 65

# 2995 / Czerniakowska 63

# 2996 / Czerniakowska 61

# 2997 / Czerniakowska 59 (Warsz. Fabr. Maszyn/Warsaw machine tools faktory)

# 2998 / Czerniakowska 57

# 2998a / Górna 1a

# 2998g / Górna 3

# 2998b / Górna 1

# 2998c / Górna 5a

# 2998d / Górna 7

# 2998e / Rozbrat 14

# 2998f / Górna 5

# 2999 / Czerniakowska 55

# 3000 / Fabryczna 6 (wł./owner hr./count Wiktor Roniker)

# 3000a / Czerniakowska 53

# 3000b / Rozbrat 12

# 3000c / Fabryczna 4

# 3001 / Czerniakowska 51

# 3001a / Fabryczna 1

# 3001b / Rozbrat 8

# 3001b / Fabryczna 3

# 3002 / Czerniakowska 49 (wł./owner hr./count Zdzisław Zamojski)

# 3003 / Czerniakowska 47 (wł./owner hr./count Zdzisław Zamojski)

# 3004 / Czerniakowska 45

# 3005/3006 / Czerniakowska 43

# 3005/3006a / Rozbrat 2

# 3007 / Czerniakowska 41

# 3008ab / Czerniakowska 39 (Władza wojskowa/the military)

# 3009c / Czerniakowska 37 (Władza wojskowa/the military)

# 3009 / Czerniakowska 35

# 3010 / Czerniakowska 33

# 3011 / Czerniakowska 31 (Plac rządowy/government plot)

# 3012 / Czerniakowska 29 (Władza wojskowa/the military)

# 3012a / Czerniakowska 27 (Władza wojskowa/the military)

# 3013/3014 / Czerniakowska 25 (Władza wojskowa/the military)

# 3015 / Czerniakowska – (Władza wojskowa/the military)

# 3016 / Czerniakowska – (Władza wojskowa/the military)

# 3017 / Czerniakowska – (Władza wojskowa/the military)

# 3018 / Czerniakowska – (Władza wojskowa/the military)

# 3019 / Czerniakowska 26 (Plac miejski/municipal plot)

# 3020 / Czerniakowska 28

# 3021 / Czerniakowska 30

# 3022 / Czerniakowska 32

# 3023 / Czerniakowska 34

# 3024 / Czerniakowska 36 (Władza wojskowa/the military)

# 3025 / Czerniakowska 38

# 3026 / Czerniakowska 40 (Plac miejski/municipal plot)

# 3027 / Czerniakowska 42

# 3028 / Czerniakowska 44

# 3029 / Czerniakowska 46

# 3030 / Czerniakowska 48

# 3031 / Czerniakowska 50

# 3032 / Czerniakowska 52

# 3033 / Czerniakowska 54

# 3034 / Czerniakowska 66

# 3035 / Czerniakowska 68 (wł./owner hr./count Zamojski)

# 3036 / Czerniakowska 72

# 3037 / Czerniakowska 82

# 3038 / Czerniakowska 94

# 3038a / Okrąg 1

# 3039/3040 / Czerniakowska 96

# 3041a / Książęca 4 (Fabryka Gazowa/gas plant)

# 3041b / Smolna dolna 2 (Lilpop, Rau i Spół.)

# 3042 / Czerniakowska 24 (Miejski/municipal)

# 3043 / Czerniakowska 22

# 3044 / Czerniakowska 20

# 3045 / Czerniakowska 18

# 3046 / Czerniakowska 16

# 3047 / Czerniakowska 14

# 3048 / Czerniakowska 12

# 3049 / Czerniakowska 10

# 3050a / Czerniakowska 8

# 3050b / Czerniakowska 6

# 3051 / Czerniakowska 4

# 3052 / Czerniakowska 2

# 3053 / Czerniakowska 1 (Rogatki Czern./Czerniakowskie tollgate)

# 3054 / Czerniakowska 3

# 3055 / Czerniakowska 5

# 3056 / Czerniakowska 7

# 3057 / Czerniakowska 9

# 3058a / Czerniakowska 11

# 3058b / Czerniakowska 13

# 3058c / Czerniakowska 13

# 3059 / Czerniakowska 15

# 3060 / Czerniakowska 17

# 3061 / Czerniakowska 19

# 3062 / Czerniakowska 21

# 3063 / Czerniakowska23

# 3064 / Zaokopowa 5

# 3064c / Zaokopowa 1

# 3064b / Zaokopowa 3

# 3065 / Belwederska 1

# 3066/3067/3068 / Belwederska 2

# 3069a / Belwederska 4

# 3070 / Zaokopowa 1 (Rogatki Wolskie/Wolskie tollgate)

 

Cyrkuł [District] 8 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 3071 / Jerozolimska 7

# 3071a / Jerozolimska 6

# 3071b / Jerozolimska 8

# 3071b1 / Karolkowa 2

# 3071c / Karolkowa 10

# 3071d / Karolkowa 8

# 3071e / Karolkowa 4

# 3071f / Karolkowa 10

# 3071f / Zaokopowa 2

# 3071gh / Zaokopowa 13 (Droga Żel. W.-Wied./Warsaw-Vienna rail)

# 3071i / Zaokopowa 15 (Droga Żel. W.-Wied./Warsaw-Vienna rail)

# 3071k / Zaokopowa 4 (Droga Żel. W.-Wied./Warsaw-Vienna rail)

# 3071l / Zaokopowa 2 (Droga Żel. W.-Wied./Warsaw-Vienna rail)

# 3071m / Karolkowa 6

# 3071n / Zaokopowa 4

 

Cyrkuł [District] 7 [zaznaczone jeśli inny numer cyrkułu/indicated if different]

# 3072a / Wolska 1, 2 (Rogatki Wolskie/Wolskie tollgate)

# 3072 / Wolska 3

# 3073 / Wolska 5

# 3074 / Wolska 7

# 3075 / Wolska 9

# 3076 / Wolska 11

# 3076a / Krochmalna 46

# 3076b / Wolska 13

# 3077/3078 / Wolska 15

# 3079 / Wolska 17

# 3080/3081 / Wolska 19

# 3082/3083 / Wolska 21

# 3084 / Wolska 23

# 3085 / Wolska 27 (Miejski/municipal)

# 3086 / Wolska 25

# 3087a / Wolska 27a

# 3088 / Wolska 31

# 3089 / Wolska 23

# 3090a / Wolska 35

# 3090b / Wolska 37

# 3090c / Wolska 39

# 3091a / Wolska 41

# 3091b / Wolska 52

# 3091c / Wolska 54

# 3091d / Wolska 50 (Miejski/municipal)

# 3092a / Wolska 48

# 3092b / Wolska 46

# 3093 / Wolska 44

# 3094 / Wolska 42

# 3094a / Górcz.[ewska] droga 11

# 3095 / Wolska 40

# 3096 / Wolska 18 (Instyt. przyt. Staroz.)

# 3097/3098 / Wolska 14

# 3099 / Wolska 12

# 3100 / Wolska 10

# 3101a / Wolska 8

# 3101b / Wolska 6

# 3102/3103 / Wolska 4 (Dom przytułku i pr.)

# 3104 / Młynarska –

# 3105 / Żytnia 13a

# 3106 / Młynarska 5

# 3106c / Młynarska 6

# 3106g / Młynarska 7

# 3106b / Młynarska 4 (Cmentarz Ewan.-R./Calvinist cemetery)

# 3106ee / Młynarska 2

# 3106bb / Młynarska 8

# 3106x / Młynarska 9

# 3106d / Młynarska 10

# 3106z / Młynarska 11

# 3106ccc / Młynarska 12

# 3106aaa / Młynarska 13

# 3106u / Młynarska 14

# 3106A/II / Młynarska 15

# 3106k / Młynarska 16 (Cmentarz Starozak./Jewish cemetery)

# 3106 / Młynarska 17

# 3106f / Młynarska 18

# 310611I? / Młynarska 19

# 3106l / Młynarska 20

# 3106ii / Młynarska 21

# 3106y / Młynarska 22

# 3106xxb / Młynarska 23

# 3106uuu / Młynarska 24

# 3106xxx / Młynarska 25

# 3106r / Młynarska 26

# 3106 / Młynarska 28

# 3106 / Młynarska 30

# 3106aa / Młynarska 1

# 3106cc / Młynarska 2

# 3106www / Młynarska 3

# 3106s / Młynarska 4

# 3106ww / Młynarska 5

# 3106o / Młynarska 6

# 3106 / Młynarska 7

# 3106m / Młynarska 8

# 3106 / Młynarska 9

# 3106 / Młynarska 10

# 3106xxa / Młynarska 11

# 3106 / Młynarska 12

# 3106 / Młynarska 14

# 3106 / Młynarska 16

# 3106mmm / Młynarska 18

# 3106 / Młynarska 20

# 3106 / Młynarska 22

# 3106 / Młynarska 24

# 3106nn / Obozowa 1

# 3106qq / Obozowa 2

# 3106ooo/a / Obozowa 3

# 3106łłł / Obozowa 4

# 3106 / Obozowa 5

# 3106 / Obozowa 6

# 3106n / Obozowa 7

# 3106aa / Obozowa 8

# 3106 / Obozowa 10

# 3106e / Karolkowa 14

# 3106eI / Karolkowa 16

# 3106a / Karolkowa 16

# 3106zz / Zaokopowa 11

# 3106dd / Zaokopowa 13

# 3106kk / Żytnia 14

# 3106eII / Żytnia 15

# 3106ff / Żytnia 16

# 3106ffyy / Żytnia 18 (Gmina Ew.-Augsb. / Lutheran Community)

# 3106ee / Żytnia 19

# 3106i / Żytnia 20

# 3106oo / Żytnia 22

# 3106/98 / Żytnia 24 (Gmina Ew. Ref. / Calvinist Community)

# 3106 / Gurcz.[ewska] droga 2

# 3106p / Gurcz.[ewska] droga 6

# 3106ooo/6? / Gurcz.[ewska] droga 8

# 3106 / Gurcz.[ewska] droga 10

# 3106tt / Gurcz.[ewska] droga 12

# 3106 / Gurcz.[ewska] droga 14

# 3106ss / Gurcz.[ewska] droga 16

# 3106 / Gurcz.[ewska] droga 17

# 3106bbb / Gurcz.[ewska] droga 18

# 3106 / Gurcz.[ewska] droga 19

# 3107a / Zaokopowa 14

# 3107b / Zaokopowa 12

# 3107c / Zaokopowa 10

# 3107d / Zaokopowa 8

# 3107e / Zaokopowa 6

# 3108 / Zaokopowa 16

# 3109 / Zaokopowa 7

# 3110 / Zaokopowa 9

# 3111a / Wolska 36

# 3111aa / Gurcz.[ewska] droga 7

# 3111b / Wolska 34

# 3111c / Gurcz.[ewska] droga 3

# 3112a / Wolska 32

# 3112b / Gurcz.[ewska] droga 4

# 3112c / Wolska 30

# 3112d / Młynarska 1

# 3112e / Młynarska 1a

# 3112f / Młynarska 1b

# 3112g / Młynarska 1w

# 3112h / Młynarska 1g

# 3112i / Młynarska 1d

# 3112k / Młynarska 1e

# 3112l / Młynarska 3

# 3112ł / Młynarska 3a

# 3112m / Młynarska 3b

# 3112n / Młynarska 3w

# 3113 / Wolska 28

# 3114 / Wolska 26

# 3115ab / Wolska 24

# 3115ab / Żytnia 17a

# 3116a / Wolska 22

# 3116b / Wolska 20

# 3117 / Karolkowa —

# 3118 / Karolkowa —

# 3119 / Karolkowa 12

# 3120 / Karolkowa —

# 3121 – # 3134b / Za rog. Pow. — [Cyrkuł / district 2] (zajęte na cytadelę / the citadel land)

# 3134c / Droga Mar 4 i (and) 9 [Cyrkuł / district 2] (Rogatki Marymontskie / Marymontskie tollgate)

# 3135 – # 3140 / Za rog. Pow. — [Cyrkuł / district 2] (zajęte na cytadelę / the citadel land)

 

__________________

 

# 5000 / Miedziana 1 [Cyrkuł / district 8]

# 5001 / Srebrna 6 [Cyrkuł / district 8]

# 5002 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5003 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5004 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5005 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5006 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5007 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5008 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5009 / Zaokopowa — [Cyrkuł / district 7]

# 5010 / Nowomiła — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5011 / Nowomiła — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5012 / Wspólna 31 [Cyrkuł / district 8]

# 5013 / Wspólna — [Cyrkuł / district 8]

# 5014 / Wspólna — [Cyrkuł / district 8]

# 5015 / Hoża 32b [Cyrkuł / district 8]

# 5016 / Hoża 32a [Cyrkuł / district 8]

# 5017 / Hoża 32 [Cyrkuł / district 8]

# 5018 / Żytnia 17 [Cyrkuł / district 7]

# 5019 / Jerozolimska 23 [Cyrkuł / district 9]

# 5020 / Jerozolimska 23a [Cyrkuł / district 9]

# 5021 / Jerozolimska 23b [Cyrkuł / district 9]

# 5022 / Piękna 39 [Cyrkuł / district 8]

# 5023 / Piękna 37 [Cyrkuł / district 8]

# 5024 / Piękna 35 [Cyrkuł / district 8]

# 5025 / Piękna 33 [Cyrkuł / district 8]

# 5026 / Piękna 31 [Cyrkuł / district 8]

# 5027 / Piękna 29 [Cyrkuł / district 8]

# 5028 / Piękna 27 [Cyrkuł / district 8]

# 5029 / Piękna 25 [Cyrkuł / district 8]

# 5029 / Piękna 25a [Cyrkuł / district 8]

# 5030a / Piękna 23 [Cyrkuł / district 8]

# 5031 / Piękna 21 [Cyrkuł / district 8]

# 5032 / Nowo-Wielka 1 [Cyrkuł / district 8]

# 5033 / Nowo-Wilcza 15 [Cyrkuł / district 8]

# 5034 / Nowo-Wilcza 17 [Cyrkuł / district 8]

# 5035 / Nowo-Wilcza 21 [Cyrkuł / district 8]

# 5036 / Nowo-Wilcza 23 [Cyrkuł / district 8]

# 5037 / Nowo-Karm.[elicka] 4 [Cyrkuł / district 8]

# 5038 / Miedziana 12 [Cyrkuł / district 8]

# 5039 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5040 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5041 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5042 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5043 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5044 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 9]

# 5045 / Koszyki — [Cyrkuł / district 9]

# 5046 / Koszyki 15 [Cyrkuł / district 9]

# 5047 / Koszyki — [Cyrkuł / district 9]

# 5048 / Marszałkowska — [Cyrkuł / district 9]

# 5049 / Marszałkowska — [Cyrkuł / district 9]

# 5050 / Marszałkowska — [Cyrkuł / district 9]

# 5051 / Srebrna 12 [Cyrkuł / district 8]

# 5052 / Wronia — [Cyrkuł / district 8]

# 5053 / Wronia 1B [Cyrkuł / district 8]

# 5054 / Miedziana 5 [Cyrkuł / district 8]

# 5055 / Wronia — [Cyrkuł / district 8]

# 5056 / Żurawia — [Cyrkuł / district 9]

# 5057 / Żurawia — [Cyrkuł / district 9]

# 5058 / Wronia — [Cyrkuł / district 8]

# 5059 / Miła — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5060 / Kaliksta — [Cyrkuł / district 9]

# 5061 / Srebrna 8 [Cyrkuł / district 8]

# 5062 / Srebrna 10 [Cyrkuł / district 8]

# 5063 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5064 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5065 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5066 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

# 5067 / Wołyńska — [Cyrkuł / district 5/6]

 

 

POWĄZKI

W Powązkach domy należące do miasta Warszawy [houses belonging to the town of Warsaw] – wszystkie w cyrkule 5/6 [all in district 5/6] – transcription completed

# 1-19 outside of town perimeter

Niewymienione [not listed]: domy należące do gminy Powązki [houses belonging to Powązki district]

# 20 / Burakowska 10

# 21a / Burakowska 8

# 21b / Burakowska 1

# 21d / Burakowska 25c

# 22 / Burakowska 6

# 23 / Burakowska 4

# 24 / Powązkowska 1 (Kościół Ś. Kar. Bor. / parish church of St. Charles Borromeo)

# 24/25a / Powązkowska 3 (Plac miejski / town square)

# 25a / Burakowska 5

# 25b / Powązkowska 8

# 25c / Burakowska 7

# 25c / Powązkowska 10

# 25e / Burakowska 9

# 26/27 / Powązkowska 8 (Plac miejski / town square)

# 27a / Powązkowska 2

# 27b / Powązkowska 4

# 27c / Powązkowska 6

# 28 / Burakowska 12

# 28a / Burakowska 11

# 28b / Burakowska 12a

# 28c / Burakowska 12b

# 29 / Burakowska 14

 

PRAGA, Cyrkuł (district) 12, NUMERY HIPOTECZNE VERSUS NAZWY ULIC (PRAGA PROPERTY NUMBERS VERSUS STREET NAMES) 1877 (AS OF 1877) – transcription completed

“Uwaga. Z powodu rozrzucenia wielu domów w r. 1807 i 1808 na fortyfikacje, takowe jako już nie egzystujące w taryfie tej opuszczone zostały.” (missing numbers are where the fortifications were in 1807 and in 1808 and they don’t exist anymore and thus were not listed)

NIESTETY, w 1877 numerów ulic na Pradze jeszcze nie było. Na razie więc podaję tylko numery hipoteczne i nazwy ulic a z czasem postaram się uzupełnić je o numery ulic z późniejszych taryf. (unfortunately, there were no street numbers in Praga yet at the time)

# 1 / Ząbkowska

# 1a / Ząbkowska

# 2 / Ząbkowska

# 4 / Ząbkowska

# 5 / Ząbkowska

# 6 / Ząbkowska

# 8 / Ratuszowa (Kościół N.M.P.L. / Our Lady of Loretto parish church)

# 35 / St.-Petersburska

# 36 / St.-Petersburska

# 37 / St.-Petersburska

# 38 / St.-Petersburska

# 39 / St.-Petersburska

# 40 / St.-Petersburska

# 41 / St.-Petersburska

# 42/43/44 / St.-Petersburska (Rządowy / government property)

# 45/46 /47 / St.-Petersburska (Rządowy / government property)

# 48 / St.-Petersburska

# 49 / St.-Petersburska

# 50/51 / St.-Petersburska

# 52 / St.-Petersburska

# 53 / St.-Petersburska

# 54 / St.-Petersburska

# 55/56 / St.-Petersburska

# 57 / St.-Petersburska

# 58 / St.-Petersburska

# 60 / St.-Petersburska

# 61 / St.-Petersburska

# 64 / St.-Petersburska

# 65 / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 65a / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 65b / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 65c / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 65d / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 66 / Strzelecka

# 67 / Strzelecka

# 68 / Strzelecka

# 68a / Strzelecka

# 78a / St.-Petersburska

# 78b / St.-Petersburska

# 78½ / St.-Petersburska (Rządowe / government)

# 79/80/81 / Strzelecka (Plac Rządowy / government land)

# 82 / Dziwna (Władza wojskowa / military)

# 83 / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 84 / Dziwna(Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 85 / Dziwna

# 86 / Dziwna

# 87b / Dziwna

# 87b / Dziwna

# 88/89 / Dziwna

# 90 / Dziwna

# 91 / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 92 / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 93 / Dziwna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 94 / Dziwna

# 95 / Dziwna

# 96 / Krzywa (Rządowy / government)

# 98 / Krzywa (Rządowy / government)

# 99 / Krzywa

# 100 / Krzywa

# 102 / Krzywa

# 103 / Dębowa (Skarb Królestwa / treasury of the kingdom)

# 104 / Dębowa (Skarb Królestwa / treasury of the kingdom)

# 105 / Dębowa

# 106 / Dębowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 107 / Dębowa

# 108/109 / Dębowa

# 110 / Dębowa

# 111 / Dębowa

# 112 / Dębowa

# 113 / Dębowa

# 114 / Dębowa

# 115 / Dębowa

# 115b / Dębowa

# 116 / Dębowa

# 117 / Dębowa

# 118 / Dębowa

# 119 / Wodna

# 120 / Wodna

# 121 / Wodna

# 122 / Wodna

# 123 / Wodna (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 126 / Mizerna

# 127 / Mizerna

# 128 / Mizerna

# 129 / Mizerna

# 130 / Mizerna

# 131/132 / Mizerna

# 133 / Błotna

# 134 / Błotna

# 135 / Błotna

# 136 / Targowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 137 / Targowa

# 138 / Targowa

# 139/140 / Targowa

# 141/142/ Targowa

143a / Targowa

# 144/145 / Targowa

# 145a / Targowa

# 146/147 / Targowa (Droga Żel. Petersb. / Petersburg railroad)

# 148 / Targowa (Droga Żel. Petersb. / Petersburg railroad)

# 149 / Targowa

# 150 / Targowa

# 150a / Targowa

# 150b / Targowa

# 151 / Targowa

# 152 / Targowa

# 153 / Targowa

# 154 / Targowa

# 155 / Targowa (wł./owner Julian Różycki)

# 156/157 / Targowa

# 158 / Targowa

# 159/160 / Targowa

# 161/162 / Targowa

# 163 / Targowa

# 164 / Targowa

# 165 / Targowa

# 166 / Wołowa

# 167 / Wołowa

# 167a / Wołowa

# 168 / Wołowa

# 169a / Targowa

# 169b / Wołowa

# 170 / Wołowa

# 171 / Wołowa

# 172 / Wołowa

# 173 / Targowa

# 174 / Targowa

# 174a / Targowa

# 175 / Targowa

# 176 / Targowa

# 177 / Targowa

# 178 / Targowa

# 180 / Ząbkowska

# 180b / Targowa

# 181 / St.-Petersburska (Gmina staroz. / Jewish community office)

# 182ab / Targowa

# 183/184 / Targowa

#184a / Aleksandryjska

# 184b / Aleksandryjska (Rządowy / government property)

# 185/186 / Targowa

# 187 / Targowa

# 188 / Targowa

# 189 / Targowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 190 / Targowa

# 191 / Targowa

# 192 / Targowa

# 193 / Targowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 194 / Targowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 195 / Targowa (Zajęte pod Fort Śliw.[ickiego] / taken over by a fort)

# 196 / Targowa

# 197 / Targowa

# 198 / Targowa

# 199 / Targowa

# 203 / Ząbkowska

# 204 / Ząbkowska

# 205 / Ząbkowska

# 206 / Ząbkowska

# 207 / Ząbkowska

# 208 / Ząbkowska

# 209 / Ząbkowska

# 210 / Ząbkowska

# 210a / Ząbkowska

# 210½ / Ząbkowska (Rogatki Ząbkowskie / Ząbkowskie tollgate)

# 211 / Ząbkowska

# 211b / Ząbkowska

# 211b12 / Ząbkowska

# 211c / Ząbkowska

# 211d / Ząbkowska

# 211e / Ząbkowska

# 211f / Ząbkowska

# 211g / Ząbkowska

# 212 / Ząbkowska

# 212a / Ząbkowska

# 212b / Ząbkowska

# 212c / Ząbkowska

# 212 / Ząbkowska

# 213b / Ząbkowska

# 214c / Ząbkowska

# 215 / Ząbkowska

# 216a / Ząbkowska

# 216b / Ząbkowska

# 217 / Ząbkowska

# 218 / Ząbkowska

# 219 / Ząbkowska

# 220 / Wołowa

# 221 / Wołowa

# 222 / Wołowa

# 223b / Wołowa (Dw. Drogi żel. W. T. / Warsaw-Terespol train stadion)

# 224 / Wołowa (Dw. Drogi żel. W. T. / Warsaw-Terespol train stadion)

# 224a / Wołowa

# 224b / Wołowa (Droga Terespolska / Terespol road)

# 225 / Wołowa

# 226 / Wołowa

# 227 / Wołowa

# 228 / Wołowa (Synagoga / synagogue)

# 229 / Wołowa

# 230 / Wołowa

# 231 / Wołowa

# 232a / Wołowa

# 232b / Wołowa

# 233 / Wołowa

# 234 / Wołowa

# 235 / Wołowa

# 236 / Wołowa

# 237 / Wołowa

# 238a / Wołowa (Rog. Moskiew. / Moscow tollgate)

# 238b / Wołowa

# 238c / Wołowa

# 238d / Wołowa

# 239 / Wołowa

# 240a / Wołowa (Miejski / town property)

# 240 / Wołowa

# 241 / Wołowa

# 242 / Wołowa

# 243/244 Wołowa

# 245 / Wołowa (Miejski / town property)

# 246 / Wołowa

# 246a/246b Wołowa

# 247 / Wołowa

# 248 / Wołowa

# 249 / Wołowa

# 249a / Wołowa

# 250 / Wołowa

# 251 / Wołowa

# 251a / Moskiewska

# 251b / Moskiewska

# 251c / Moskiewska

# 252 / Wołowa

# 253 / Wołowa

# 254 / Wołowa

# 254a / Sprzeczna

# 255 / Zupna

# 259 / Zupna

# 268 / Sprzeczna

# 269 / Sprzeczna

# 270 / Sprzeczna

# 271 / Sprzeczna (Miejski / town property)

# 272 / Moskiewska

# 273/274 / Moskiewska

# 275 / Moskiewska

# 276 / Moskiewska

# 276a / Moskiewska

# 277 / Moskiewska

# 277a / Moskiewska

# 277b / Moskiewska

# 277c / Moskiewska

# 278 / Moskiewska

# 280/281 / Moskiewska

# 282/283 / Moskiewska

# 284 / Moskiewska

# 286 / Sprzeczna

# 288 / Sprzeczna

# 289 / Moskiewska

# 290 / Moskiewska

# 291 / Moskiewska

# 300 / Moskiewska

# 301 / Moskiewska

# 309 / Moskiewska

# 310 / Saska Kępa

# 311 / Moskiewska

# 312 / Moskiewska

# 350 / Wołowa

# 368 / Sprzeczna

# 371 / Brukowa

# 375 / Brukowa

# 375e / Ząbkowska (Droga żel. Teres. / Terespol railway)

# 375h / Ząbkowska (Droga żel. Teres. / Terespol railway)

# 376 / Brukowa

# 377 / Brukowa

# 378 / Brukowa

# 379 / Brukowa

# 379a / Brukowa

# 380 / Brukowa

# 380a / Namiestnikowska (Miejski / town property)

# 381 / Brukowa

# 385 / Brukowa

# 385b / Brukowa

# 385c / Brukowa

# 385d / Brukowa

# 385/386 / Brukowa

# 387 / Brukowa

# 388 / Brukowa

# 388a / Brukowa

# 389 / Brukowa

# 390 / Brukowa

# 391 / Brukowa

# 391a / Ząbkowska

# 391b / Brukowa

# 392 / St. Petersburska (Pożarna Komenda / fire brigade)

# 393 / Ząbkowska (Tow. dr. Żel. W-T. / Warsaw-Terespol railway society)

# 397 / Ząbkowska (wł./owner Julian Różycki)

# 398 / Ząbkowska

# 399 / Ząbkowska

# 400 / Ząbkowska

# 401 / Ząbkowska

# 402 / Ząbkowska

# 403 / Ząbkowska

# 404 / Ząbkowska

# 405/406 / Ząbkowska

# 407 / Ząbkowska

# 408 / Szeroka

# 409 / Brukowa

# 410 / Szeroka (Miejski / town property)

# 411 / Szeroka (Miejski / town property)

# 412 Szeroka

# 414 / Szeroka (Wodociąg miejski / town water supply)

# 415 / Aleksandrowski park (Park Aleksandrowski / Aleksandrowski Park)

# 415a / Olszowa (Władza wojskowa / military property)

# 415b / Olszowa (Miejski / town property)

# 415c / Szeroka (Miejski / town property)

# 415d / Olszowa

# 415e / Szeroka (Rządowy / government property)

# 415f / Panieńska (Rządowy / government property)

# 416 / Olszowa

# 417a / Olszowa

# 417b / Panieńska

# 418a / Olszowa

# 418b / Olszowa

# 419 / Olszowa

# 420 / Dębowa (Rządowy / government property)

# 428a / Szeroka

# 428b / Szeroka

# 429 / Szeroka

# 434 / Panieńska

# 438 / St. Petersburska

# 457 / Michajłowska

# 461 / Szeroka

# 462/463 / Michajłowska

# 497/498 / Michajłowska

# 500 / Targowa

# 501 / St. Petersburska (Punkt Zborny / conscription point (?))

# 501a / St. Petersburska (Rogatki St. Petersburskie / St. Petersburskie tollgate)

# 507 / Wileńska (Miejski / town property)

# 527 / Wileńska (Rogatki Wileńskie / Wileńskie tollgate)

# 528 / Aleksandryjska (Koszary Rekruckie / recruit barracks)

# 529 / Aleksandryjska

# 530 / St. Petersburska (Władza wojskowa / military property)

# 531 / St. Petersburska (Władza wojskowa / military property)

# 532 / St. Petersburska (Władza wojskowa / military property)

# 750 / Targowa

# 751 / Targowa

# 752 / Targowa

# 753 / Targowa

# 754 / Targowa

# 755 / Targowa

# 756 / Targowa

# 757 / Targowa

# 758 / Targowa

# 759 / Targowa

# 760 / Targowa

# 761 / Targowa

# 762 / Targowa

# 763 / Targowa

# 764 / Targowa

Reklamy