Genealogia Marii Skłodowskiej

Kilka słów wstępu. Genealogia Marii Skłodowskiej to nie jest temat ani nowy ani niezbadany. Jednakże na razie nie znalazłam satysfakcjonującego mnie opracowania na ten temat, postanowiłam więc sama zmierzyć się z historią przodków noblistki. Być może nie uda mi się sięgnąć dalej i opiszę tu tylko dwa lub trzy pokolenia. Moim celem jest przedstawić w miarę możliwości i dostępności źródeł genealogię wszystkich rodzin przodków Marii poprzez standardowe „zdarzenia genealogiczne”: urodzenia, małżeństwa, śmierci i pochówki – ich daty i miejsca – zarówno przodków w linii prostej jak i krewnych z linii bocznych w każdym pokoleniu.  Nie będzie to więc standardowy Ahnentafel tylko wywód przodków poszerzony o linie boczne. Chcę także zwrócić uwagę na miejsca zamieszkania oraz działalności zawodowej, związane przede wszystkim z Warszawą, choć i z innymi miejscowościami rodzinnymi, zarówno Skłodowskich jak i innych krewnych, którzy choćby tylko czasowo związani byli z Warszawą.

W założeniu chciałabym, by informacje te były przydatne także dla przewodników warszawskich, do których sama się zaliczam, jako porządkujące wiedzę o tej rodzinie, szczególnie o ich związkach z tym miastem.

Wszystkie zamieszczone informacje oparte są na źródłach jak akty metrykalne, nekrologi ale i inskrypcje nagrobne i inne. Wszystkie wykorzystane źródła są podane. Znajduje się tu też transkrypcja aktu urodzenia Marii Salomei Skłodowskiej oraz link do kopii cyfrowej tego dokumentu, dostępnej on-line.

Są też podane informacje o najważniejszych grobach rodzinnych.

Jak czytać skróty itd. – można znaleźć na samym końcu artykułu.

Genealogia Marii Skłodowskiej będzie poszerzana jeżeli uda mi się znaleźć kolejne – poza już zaprezentowanymi – informacje. Poniżej znajduje się data aktualizacji. Warto czasem wrócić do fragmentów już przeczytanych, gdyż informacje w nich zawarte mogą ulec poszerzeniu, doprecyzowaniu lub zmianie.

Genealogia Marii Skłodowskiej

aktualizacja: 29 maja 2017

Pokolenie pierwsze – pradziadkowie Marii – w przygotowaniu

Urban Skłodowski i Małgorzata Rykaczewska (pisane też Rybaczewska). Urban zmarł przed 5 lutego 1832 (data ślubu syna Józefa), a jego żona po tej dacie.

Urban i Małgorzata (Rykaczewska) Skłodowscy mieli następujące znane dzieci:

 1. Józef Skłodowski, ur. Skłody  1804. Szczegółowy opis znajduje się w kolejnym pokoleniu.
 2. Jan Skłodowski, zm. Lublin 15 / 27 grudnia 1883. Niestety jego akt zgonu nie podaje ani gdzie się urodził ani ile miał lat w chwili śmierci. Identyfikacja pokrewieństwa z Józefem Skłodowskim została dokonana na podstawie zgodności imion rodziców (Urban i Małgorzata Skłodowscy). Wspiera ją fakt, że osobami zgłaszającymi byli już wcześniej pojawiający się w dokumentach Bolesław Skłodowski i Jan Skłodowski (zapewne syn i synowiec Franciszka Ksawerego Skłodowskiego). Nie mieszkali oni w Lublinie, ale sądząc po dacie śmierci Jana z racji świąt w Lublinie mógł się odbywać świąteczny zjazd rodzinny lub świąteczne odwiedziny a być może odwiedziny związane były ze złym stanem zdrowia Jana. Zmarły Jan Skłodowski był emerytowanym sędzią Trybunału Cywilnego (ros. Гражданский трибунал) w Lublinie. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Anielę (lub Angelikę) z Grabowskich.

 

[Jeżeli Ksawery Skłodowski, zgłaszający zgon Józefa Skłodowskiego w parafii w Kijanach, był rzeczywiście bratem stryjecznym zmarłego, to jego ojciec – Franciszek Skłodowski – był bratem Urbana Skłodowskiego.
Ksawery (właściwe: Franciszek Ksawery, choć zapewne ze względu na identyczne imiona ojca i syna zdecydowano się na używanie imienia Ksawery) Skłodowski zmarł w Zawieprzycach dwa lata po Józefie – 15 / 27 listopada 1884 w wieku 68 lat. Według aktu zgonu urodził się w Dzierżkach-Ząbkach (parafia rz.-kat. Poświętne, dziś gmina Poświętne, powiat Białystok) ok. 1816 (wg tablicy nagrobnej 16 grudnia 1816). Jego rodzicami byli Franciszek i Marianna (Tymińska) Skłodowscy.
Franciszek Ksawery Skłodowski miał liczne potomstwo. Można się spodziewać, że ta linia Skłodowskich istnieje do dziś dnia.]

Aleksander Sagtyński i Julianna Michałowska. Pobrali się przed 1777 (orientacyjna data urodzenia ich pierwszego znanego dziecka). Obydwoje zmarli przed 5 lutego 1832 (data ślubu córki Salomei).

Aleksander i Julianna (Michałowska) Sagtyńscy mieli następujące znane dzieci:

 1. Stefan Sagtyński, ur. Warszawa ok.  1777; zm. Warszawa , Elektoralna # 791, 30 marca 1846 w wieku 69 lat. Zmarł jako kawaler. W akcie zgonu opisany został jako urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. [identyfikacja pokrewieństwa z Salomeą na podstawie imion rodziców]
 2. Adam Sagtyński, ur. ok. 1786; zm. po 5 lutego 1832. Był świadkiem na ślubie swojej siostry Salomei Sagtyńskiej z Józefem Skłodowskim (1832). Przy tym bracie mieszkała w Warszawie Salomea. W akcie ślubu siostry opisany został jako urzędnik rosyjski klasy czwartej, lat 46.
 3. Salomea Sagtyńska, ur. Czerniowce (Bukowina) ok. 1803-1809.

[W księgach metrykalnych natrafiłam na jeszcze jedną osobę z rodziny Sagtyńskich, a mianowicie Bogusława Sagtyńskiego, podporucznika z Gwardii Wołyńskiej, zmarłego w Warszawie w Szpitalu Głównym Wojskowym Jazdowskim 5 kwietnia 1827 w wieku 20 lat, więc urodzonego ok. 1807, rówieśnika Salomei. Jego zgon zgłosił do aktu Stefan Sagtyński, opisany jako brat stryjeczny zmarłego. Rodzicami Bogusława byli Kajetan Sagtyński, już wtedy zmarły oraz Teofila. Na razie nie są znane imiona dziadków Salomei Sagtyńskiej, ale przyjmuję, że jej ojciec Aleksander miał przynajmniej jednego brata Kajetana Sagtyńskiego.]
[W opisie tej rodziny, bazującym na informacjach z aktów zgonu (najmniej wiarygodnych ze wszystkich aktów metrykalnych, o czym już kiedyś pisałam) i aktu ślubu jest wiele niewiadomych i wiele nieścisłości. W oczy rzuca się duża różnica wieku między rodzeństwem, co sugeruje, że przybliżone lata urodzenia mogą nie być poprawne. Może to też oznaczać, że może to być rodzeństwo przyrodnie. Wydaje się także bardzo prawdopodobne, że rodzeństwo było liczniejsze niż dwóch braci i siostra, mieszkający w Warszawie.]

Mateusz Boguski i Katarzyna Mierzejewska. Pobrali się przed 1799 (orientacyjna data urodzenia ich pierwszego znanego dziecka).

Mateusz i Katarzyna (Mierzejewska) Boguscy mieli następujące znane dzieci:

 1. Feliks Boguski, ur. Jarnuty (powiat łomżyński) ok.  1799.

 

zareby-sumariusz

Pokolenie pierwsze / Źródła:
RzK Św. Krzyż, Warszawa, asc M 47 / 1832 Skłodowski-Sagtyńska.
RzK Zaręby Kościelne, „Skorowidz akt urodzonych, zaślubionych i zejścia od najdawniejszych czasów do 1808”, skorowidz urodzonych 1804, wpis nr 15:  Józef Skłodowski.
RzK Kijany, asc Z 78 / 1884 Franciszek Ksawery Skłodowski.
RzK Św. Jan, Lublin, asc Z 573 / 1883 Jan Skłodowski.
Cmentarz parafialny w Kjanach, Grób Rodziny Skłodowskich, inskrypcja nagrobna: Ksawery Skłodowski; zdjęcie dostępne on-line.
RzK Św. Andrzej, Warszawa, asc Z 130 / 1846 Stefan Sagtyński.
RzK Św. Krzyż, Warszawa, asc M 47 / 1832 Skłodowski-Sagtyńska.
RzK Św. Aleksander, Warszawa, asc Z 77 / 1827 Bogusław Sagtyński.
RzK Przemienienia Pańskiego, Warszawa, asc Z 89 / 1872 Feliks Boguski.

 

Pokolenie drugie – dziadkowie Marii – w przygotowaniu

Józef Skłodowski i Salomea Sagtyńska pobrali się w Warszawie w kościele parafialnym panny młodej p.w. Św. Krzyża 5 lutego 1832.

Józef Skłodowski według informacji podanych w akcie ślubu był dwudziestoośmioletnim kawalerem i profesorem szkoły wydziałowej w Warszawie. Przed ślubem mieszkał w Warszawie przy ulicy Dzikiej # 2322 (adres ten przynależał do parafii rz.-kat. na Nowym Mieście, w której później została ochrzczona Maria Salomea Skłodowska). Według aktu znania, sporządzonego tuż przed ślubem (2 lutego) zapewne w zastępstwie metryki urodzenia, której zdobycie w krótkim czasie mogło być nieco trudne, urodził się w miejscowości Skłody (parafia rz.-kat. Zaręby Kościelne). Jego rodzicami byli nieżyjący już wtedy Urban Skłodowski i żyjąca Małgorzata z Rykaczewskich/Rybaczewskich.

Salomea Sagtyńska (po której zapewne Maria otrzymała swoje drugie imię) była w chwili ślubu dwudziestotrzyletnią (więc ur. ok. 1809) panną, mieszkającą w Warszawie przy swoim bracie pod adresem Krakowskie Przedmieście # 408 (wg Taryfy domów dla Warszawy z 1825 był to teren, należący do zakonu Misjonarzy, na którym znajdowały się zabudowania klasztorne i kościoła św. Krzyża), co zapewne było podyktowane opieką nad siostrą po śmierci rodziców. W dniu ślubu Salomea sporządziła akt znania według którego (co zapisano w akcie ślubu) urodziła się w Czerniowcach na Bukowinie w Galicji Austriackiej. Jej nieżyjącymi już rodzicami byli Aleksander i Julianna (Michałowska) Sagtyńscy.

Józefowi i Salomei urodziły się następujące dzieci (dzienna data urodzenia oznacza, że informacje pochodzą z aktu urodzenia; informacje o pozostałych dzieciach (córkach) oraz nazwiska córek po mężach pochodzą z aktu zgonu Salomei z 10 / 22 lutego 1882; kolejność urodzenia dzieci nie jest mi na razie znana, ale wszystkie córki, których aktów urodzenia nie widziałam, urodziły się najprawdopodobniej w latach 1833-1840 i ich akty urodzenia zostały zapisane najprawdopodobniej w księgach metrykalnych w Łomży – to jest informacja na podstawie prześledzenia miejsc związanych z karierą zawodową Józefa Skłodowskiego, opisanych w różnych opracowaniach; przed Łukowem Józef Skłodowski pracował w Siedlcach, ale wydaje się, że tam nie został zapisany żaden akt urodzenia dzieci Józefa i Salomei):

 1. Władysław Skłodowski, ur. Kielce 20 października 1832. (ojciec noblistki)
 2. Bronisława (Skłodowska) Dąbrowska, ur. prawd. 1833-1840.
 3. Wanda (Skłodowska) Wilkosińska?, ur. prawd. 1833-1840.
 4. Bolesława (Skłodowska) Hindemik?, ur. prawd. 1833-1840.
 5. Zdzisław Józef Skłodowski, ur. Łuków 20 maja 1841; chrz. z ceremonii 13 czerwca 1844.
 6. Wisława Julia (Skłodowska) Fellauer, ur. Łuków 15 maja 1843; chrz. z ceremonii 13 czerwca 1844.

Stanowiska pracy Józefa Skłodowskiego podane w wykorzystanych źródłach:
1832 (akt ślubu): profesor szkoły wydziałowej w Warszawie
1832 (akt urodzenia syna): profesor szkół wojewódzkich kieleckich
1844 (akty urodzenia dwójki dzieci): Inspektor szkół gimnazjalnych w Łukowie
1860 (akt ślubu syna): dyrektor Gimnazjum Lubelskiego

Józef Skłodowski zmarł  w Zawieprzycach (par. rz.-kat. Kijany, dziś powiat Łęczna) 9 / 21 sierpnia 1882 w wieku 78 lat (ur. ok. 1804 co jest spójne z informacjami z innych dokumentów) – około pół roku po śmierci żony. Świadkami spisania aktu zgonu byli Ksawery Skłodowski, dzierżawca majątku Zawieprzyce, brat stryjeczny zmarłego (ros. двоюродный брат), lat 66, oraz Jan Skłodowski, agronom, lat 27, opisany jako bratanek (ros. племянник), najprawdopodobniej syn rodzonego brata Ksawerego. Józef Skłodowski mieszkał na stałe w miejscowości Radlin (dziś gmina Górno, powiat Kielce) a w Zawieprzycach przebywał zapewne ze względu na możliwą opiekę krewnych po śmierci żony.

Salomea (Sagtyńska) Skłodowska zmarła w Radlinie (par. rz.-kat. Leszczyny) 9 / 21 lutego 1882 w wieku 79 lat. Jej wiek podany w akcie zgonu sugeruje, że mogła urodzić się nieco wcześniej niż wynikałoby to z aktu ślubu. Można więc przyjąć, że urodziła się w przedziale czasowym 1803-1809. Wcześniejszy rok urodzenia pasowałby bardziej do wieku jej braci i nieco zmniejszał różnicę wieku między rodzeństwem, uprawdopodabniając bardziej, że byli dziećmi z tego samego małżeństwa rodziców. Jej akt zgonu jest niemalże wzorcowy. Nie ma tam wprawdzie wszystkich informacji o niej samej, ale podane są imiona (oraz nazwiska „po mężu” jej córek) wszystkich jej osieroconych dzieci (już dorosłych, ale zawsze dzieci). W sytuacji gdy rodzina się często przeprowadzała, dzieci rodziły się w różnych miejscach, a księgi z niektórych z nich mogły się nie zachować, akt zgonu – zawierający tak cenne informacje – może być bardzo pomocny.

Feliks Boguski i Marianna Zaruska pobrali się przed 1830 (orientacyjny rok urodzenia ich syna Henryka Daniela Boguskiego).

Feliks i Marianna (Zaruska) Boguscy mieli następujące znane dzieci:

 1. Henryk Daniel Boguski, ur. Grodzisk (par. rz.-kat. Czerwin, powiat Ostrołęka) ok. 1830. W Warszawie dnia 20 listopada 1852 ożenił się z Izabellą Łucją Kłossowicz. Ich pierwszym synem był Józef Jerzy Boguski, urodzony w Warszawie 7 września 1853, który pomagał Marii Skłodowskiej na początku jej kariery naukowej.
  Według aktów małżeństwa (1852) i urodzenia pierwszego dziecka (1853) Henryk Daniel Boguski był z zawodu rękawicznikiem. [informacje o miejscu urodzenia Henryka Daniela Boguskiego pochodzą z aktu małżeństwa (1852)].
 2. Marianna Bronisława Boguska, ur. Ruchna 15 sierpnia 1835. (matka noblistki)

Stanowiska pracy Feliksa Boguskiego podane w wykorzystanych źródłach:
1835: komisarz dóbr Ruchny z przyległościami
1872: obywatel ziemski (ros. помещик)

Feliks Boguski zmarł w Warszawie przy ulicy Długiej # 545  9 / 21 maja 1872 w wieku 73 lat. Według aktu zgonu urodził się w miejscowości Jarnuty w  powiecie łomżyńskim około 1799. Jego rodzicami byli Mateusz i Katarzyna (Mierzejewska) Boguscy. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę. Feliks został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie rodzinnym Skłodowskich.

obit-feliks-skolodwski-kw-110

Pokolenie drugie / Źródła:

RzK Św. Krzyż, Warszawa, asc M 47 / 1832 Skłodowski-Sagtyńska.
RzK Kielce, asc U 423 / 1832 Władysław Skłodowski.
RzK Węgrów, asc U chronologicznie / 1835, Marianna Bronisława Boguska.
RzK Łuków, asc U 286 / 1844 Zdzisław Józef Skłodowski.
RzK Łuków, asc U 287 / 1844 Wisława Julia Skłodowska.
RzK Św. Andrzej, Warszawa, asc M 235 / 1852 Boguski-Kłossowicz.
RzK Św. Andrzej, Warszawa, asc U 641 / 1853 Józef Jerzy Boguski.
RzK Przemienienia Pańskiego, Warszawa, asc Z 89 / 1872 Feliks Boguski.
Nekrolog Feliksa Boguskiego, Kurier Warszawski, R. 1872, nr 110, 10 / 22 maja, s. 2.
RzK Leszczyny, asc Z 9 / 1882 Salomea (Sagtyńska) Skłodowska.
RzK Kijany, asc Z 63 / 1882 Józef Skłodowski.

Pokolenie trzecie – rodzice Marii

Władysław Skłodowski i Bronisława Boguska pobrali się w Warszawie w kościele parafialnym panny młodej p.w. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście dnia 3 lipca 1860.

Władysław Skłodowski według informacji podanych w akcie ślubu był dwudziestosiedmioletnim kawalerem i profesorem Gimnazjum Warszawskiego. Wtedy zamieszkiwał w Warszawie pod numerem hipotecznym 410 (wg Taryfy domów z 1901 było to Krakowskie Przedmieście 5) i należał do parafii św. Krzyża. Urodził się w Kielcach. Jego rodzicami byli Józef Skłodowski, radca stanu i dyrektor Gimnazjum Lubelskiego, oraz jego małżonka Salomea z domu Sagtyńska, zamieszkali w tym czasie w Lublinie.

Bronisława Boguska była dwudziestotrzyletnią panną i ochmistrzynią pensji żeńskiej. Wtedy mieszkała w Warszawie pod numerem hipotecznym # 255, czyli przy Freta 16 (wg Taryfy domów z 1901), gdzie po ślubie zamieszkali Skłodowscy. Urodziła się w miejscowości Ruchna, należącej do parafii rz.-kat. w Węgrowie. Jej rodzicami byli Feliks Boguski, obywatel, oraz jego małżonka Marianna z domu Zaruska, mieszkający w tym czasie we wsi Repki.

Adres Warszawa #255 / Freta 16 związany był z miejscem zatrudnienia Bronisławy. Mieściła się tu od 1859 pensja, należąca do Eleonory z Jasińskich Kurhanowiczowej, której przełożoną była Bronisława (sama szkoła powstała w 1834 jako pensja żeńska Klary Clerfejt, początkowo przy ul. Elektoralnej # 795; w 1845 została przeniesiona na Freta # 255).

Władysławowi i Bronisławie (Boguskiej) Skłodowskim urodziła się piątka dzieci:

 1. Zofia Maria Skłodowska, ur. 1 sierpnia 1861; chrz. 15 maja 1862; zm. Warszawa, 1876.
 2. Józef Władysław Skłodowski, ur. 1863; zm. 1937. Wg inskrypcji nagrobnej „przez 50 lat lekarz Szpitala Dz. Jezus, asystent, ordynator, konsultant honorowy”.
 3. Bronisława Maria Skłodowska, ur. 28 marca 1865, zm. Warszawa, 15 kwietnia 1939 (Bronisława Dłuska).
 4. Helena Skłodowska, ur. 20 kwietnia 1866; zm. Warszawa, 2 lutego 1961 (Helena Skłodowska-Szalay).
 5. Maria Salomea Skłodowska, ur. 7 listopada 1867, chrz. (stąd akt urodzenia zapisany został w roku następnym) 23 stycznia 1868, zm. Passy (Francja) 4 lipca 1934.
  Rodzicami chrzestnymi Marii byli Augustyn Szmurło, Inspektor Gimnazjum pierwszego (najpewniej przełożony Władysława Skłodowskiego z tamtego okresu) i Maria Skłodowska.

Treść aktu urodzenia Marii Salomei Skłodowskiej (w oryginale wszystkie liczby pisane są słownie):

Działo się w Warszawie dnia 23 stycznia 1868 roku o godzinie 4.00 po południu. Stawił się Władysław Skłodowski, pomocnik Inspektora Gimnazjum pierwszego w Warszawie zamieszkały, lat 35 mający, w obecności księdza Władysława Knapińskiego, nauczyciela religii, i Michała Rybickiego, obywatela, obydwóch pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie pod liczbą 255, dnia 7 listopada roku zeszłego o godzinie 12.00 w południe z jego małżonki Bronisławy z Boguskich, lat 32 liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, odbytym w dniu dzisiejszym przez wyż. wspomnianego księdza Władysława Knapińskiego, nadane zostały imiona  Maria Salomea, a rodzicami jego chrzestnymi byli Augustyn Szmurło, Inspektor Gimnazjum pierwszego i Maria Skłodowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez tychże wraz z nami podpisany został.

Pod spodem odręczne podpisy: Władysław Skłodowski, ojciec; ks. W. Knapiński, M. Rybicki, ksiądz Aleksander Maciej Roguski, administrator parafii Panny Marii

Link do aktu:
Akt urodzenia Marii Salomei Skłodowskiej (nr 29 prawy górny róg strony)

 

tablicalight
Odrestaurowana tablica na budynku przy Freta 16. 8 X 2016.

Wszystkie dzieci urodziły się w Warszawie przy Freta 16 / # 255 i zostały ochrzczone w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP przy ulicy Przyrynek. Nie można tego potwierdzić jedynie w przypadku Józefa Władysława. Księga urodzeń z 1863 nie zachowała się. Nie zachowały się także księgi ludności stałej dla miasta Warszawy, gdzie również można by sprawdzić tę informację.

 

Bronisława (Boguska) Skłodowska zmarła w Warszawie przy ul. Karmelickiej 7 dnia 27 kwietnia / 9 maja 1878 w wieku 43 lat, pozostawiając owdowiałego męża i osieracając czwórkę dzieci.

Władysław Skłodowski, emeryt, zmarł w Warszawie przy pl. Św. Aleksandra #1735 (Taryfa domów 1901: pl. Św. Aleksandra 2) 1 / 14 maja 1902 w wieku 70 lat.w-sklodowski-nekrolog-1902

 

 

 

 

 

Stanowiska pracy Władysława Skłodowskiego podane w aktach urodzenia jego dzieci oraz akcie zgonu żony:
1862: nauczyciel gimnazjum
1865: nauczyciel Gimnazjum trzeciego
1866: pomocnik Inspektora Gimnazjum pierwszego
1868: pomocnik Inspektora Gimnazjum pierwszego
1878: nauczyciel Gimnazjum drugiego

Gimnazja (podaję męskie i żeńskie, gdyż same akty metrykalne nie dookreśliły, o jakie gimnazja chodzi) znajdowały się w Warszawie pod następującymi adresami (podaję adresy z lat 1870 i 1881):

Gimnazja męskie państwowe (w sumie w omawianym okresie było ich sześć):
Gimnazjum pierwsze: Nowy Świat 78/80 (1870), Nowy Świat 78/82 (1881),  obecny adres: Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72.
Gimnazjum drugie: Nowolipie 5 (1870), Nowolipki 11 (1881).
Gimnazjum trzecie: Krakowskie Przedmieście 3 (1870), hr. Berga 1 (obecnie ul. Traugutta) (1881).

Gimnazja żeńskie państwowe (w sumie w omawianym okresie było ich cztery):
Gimnazjum pierwsze: Miodowa 7 (# 493 / dawny pałac Paca) (1870), Rymarska 1 (1881).
Gimnazjum drugie: Szkolna 6 (1870, 1881).
Gimnazjum trzecie: Krakowskie Przedmieście 36 (# 391) (1870), Krakowskie Przedmieście 34 (1881).

Pokolenie trzecie / Źródła:
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc M 118 / 1860 Skłodowski-Boguska
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc U 440 / 1862 Zofia Maria Skłodowska
Rok urodzenia Józefa Władysława Skłodowskiego: na podstawie inskrypcji nagrobnej z grobu rodzinnego Skłodowskich, Stare Powązki, Warszawa
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc U 488 / 1865 Bronisława Maria Skłodowska
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc U 192 / 1866 Helena Skłodowska
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc U 29 / 1868 Maria Salomea Skłodowska
RzK Nawiedzenia NMP Warszawa, asc Z 361 / 1878 Bronisława (Boguska) Skłodowska
RzK św. Aleksandra Warszawa, asc Z 250 / 1902 Władysław Skłodowski
Daty zgonu Heleny Skłodowskiej-Szalay, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa Władysława Skłodowskiego i Zofii Marii Skłodowskiej: na podstawie inskrypcji nagrobnych z grobu rodzinnego Skłodowskich, Stare Powązki, Warszawa.
Data zgonu Bronisławy (Skłodowskiej) Dłuskiej: Wikipedia, biogram: „Bronisława Dłuska”
Informacja o pensji przy Freta #255: Lech Królikowski, Szkolnictwo dawnej Warszawy, Warszawa 2008, s.317-318.
Informacja o adresach gimnazjów: Tamże, s. 410-412.
Nekrolog Władysława Skłodowskiego, Kurier Warszawski, R. 1902, nr 133, s. 4.

Groby rodzinne

Warszawa

Jeden z rodzinnych grobowców Skłodowskich znajduje się w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim (rzymskokatolickim). Nietrudno go odnaleźć. Znajduje się między południowo-wschodnim krańcem katakumb a murem cmentarnym. Z wymienionych wcześniej osób pochowani w nim są:

Feliks Boguski, zm. 1872 – dziadek Marii
Bronisława z Boguskich Skłodowska, zm. 1878 – matka Marii
Władysław Skłodowski, zm. 1902 – ojciec Marii
Zofia Skłodowska, zm. 1876 – siostra Marii
Dr. Bronisława ze Skłodowskich Dłuska, zm. 1939 – siostra Marii
Helena Skłodowska-Szalay, zm. 1961 – siostra Marii
Stanisław Szalay, zm. 1920 – mąż Heleny
Józef Skłodowski, zm. 1937 – brat Marii
Jadwiga z Kamieńskich Skłodowska, zm. 1920 – żona Józefa

Na grobie znajduje się również tablica, na której zamieszczono daty urodzenia i śmierci Marii oraz informację o bieżącym miejscu spoczynku Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej męża (ich prochy przeniesiono do paryskiego Panteonu 20 kwietnia 1995).

Kijany

Kolejny Grób Rodziny Skłodowskich znajduje się na cmentarzu parafialnym w Kijanach. Postacią centralną opisaną na pomniku nagrobnym jest Ksawery Skłodowski, Obywatel ziemski, zmarły w 1884, brat stryjeczny dziadka Marii, Józefa Skłodowskiego.

W tym grobowcu rodzinnym pochowany jest także dziadek Marii, Józef Skłodowski, „Dyrektor Gimnazjum Lubelskiego, Radca stanu i Obywatel ziemski”, zmarły w 1882.

 

Udokumentowane szlachectwo przodków Marii Skłodowskiej

Heroldia Królestwa Polskiego potwierdziła szlachectwo i legitymowanie się herbem przodków i krewnych Marii Skłodowskiej:

Skłodowscy herbu Dołęga
Synowie Urbana Skłodowskiego, pradziadka Marii od strony ojca:
Jan Skłodowski, legitymowany [leg.] 1843
Józef Skłodowski, leg. 1843 – dziadek Marii od strony ojca
Feliks Skłodowski, leg. 1848

Boguscy herbu Topór
Feliks Boguski, syn Mateusza, leg. 1842 – dziadek Marii od strony matki

Źródło: oprac. Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2007, „Boguski”, „Skłodowski”.

 

Jak czytać niektóre informacje i skróty:

 • Numery hipoteczne będę zaznaczać przez podanie znaku „#” przed numerem; numery ulic będą zapisane w sposób tradycyjny
 • U M Z – skróty używane do opisu aktów U – urodzenia, M – małżeństwa, Z – zgonu
 • chrz. – ochrzczona/y – informację tę podaję tylko wtedy, gdy narodziny i chrzest nie odbyły się w tym samym roku kalendarzowym, czego skutkiem było zapisanie aktu urodzenia w roku innym niż urodzenie miało miejsce
 • RzK – parafia rzymsko-katolicka
 • asc – akta stanu cywilnego
 • Przykład zapisu źródła, którym jest akt metrykalny:
  RzK Św. Krzyż, Warszawa, asc M 47/1832
  wyznanie wezwanie parafii (jedynie w przypadku Warszawy czy innych miast, gdzie znajdowała się więcej niż jedna parafia dla tego samego wyznania) nazwa miejscowości, zaznaczono „asc” jeżeli jest to dokument cywilny, rodzaj aktu numer aktu / rok spisania aktu (który nie musi być identyczny z rokiem zapisanego zdarzenia)
 • Podwójne datowanie w okresie 1831-1915/1918: jeżeli się nie pojawi to znaczy, że data mogła zostać zapisana według starego a nie nowego stylu kalendarza i jeżeli tak jest, to nie jest ona spójna z obecnie obowiązującym kalendarzem/datowaniem. Problem wyjaśniam w jednym z wpisów na blogu.