Moje publikacje

W kolejności: książki, audycje radiowe, prezentacje, artykuły.

Książki

Data urodzenia Fryderyka Chopina. Ewaluacja źródeł, analiza informacji, konkluzja.

fryderyk_okladka
ISBN 978-83-944432-1-4
Data wydania: 27 II 2017

Robert Charles Anderson, autor książki Elements of Genalogical Analysis we wstępnie do wydania z 2014 pisze, że „w pewnym momencie zauważył, że większość znanych podręczników, opisujących jak prowadzić poszukiwania genealogiczne, skupiało się przede wszystkim na omawianiu źródeł oraz gdzie je można znaleźć, poświęcając niewiele uwagi na metody analizy źródeł oraz dokumentów oraz sposobów postępowania przy rozwiązywaniu problemów genealogicznych” („…I noted that most of the exciting manuals describing how to do genealogical research were heavily weighted toward the discussion of sources and where to find them, with relatively little attention devoted to the methods of analysis of the sources and records or of the procedures for solving genealogical problems”, s.viii). W Polsce podręczników opisujących jak prowadzić poszukiwania genealogiczne jest niewiele, natomiast większość wykładów i szkoleń polega na prezentacji zasobów różnych repozytoriów przez osoby w nich pracujące.

Niniejsza książka pokazuje w zasadzie możliwości genealogii jako nauki stosowanej, czyli faktycznie służącej rozwiązywaniu problemów genealogicznych, a nie jedynie dziedziny wykorzystywanej do opracowywania drzew genealogicznych. W książce omówiono, jakimi metodami należy się posługiwać w trakcie prowadzenia poszukiwań genealogicznych, by dokonać ewaluacji materiału źródłowego – czyli oszacowania jego przydatności do odnalezienia jak najpoprawniejszej do jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, która wytrzyma próbę czasu. Zostało też pokazane, jak można analizować zawarte w materiałach źródłowych informacje, żeby móc dojść do jednoznacznych wniosków. Przypadkiem (case study) jest data urodzenia Fryderyka Chopina, temat znany chopinologom i warszawskim przewodnikom, choć niekoniecznie znany genealogom. Mimo istnienia aktów metrykalnych chrztu i urodzenia przyszłego kompozytora, data urodzenia zapisana w tych dokumentach podważana jest w oparciu o poszlaki a nawet domniemane dokumenty. Ponowna analiza zarówno tych poszlakowych dowodów jak i innych dowodów w sprawie prowadzi do zupełnie innych wniosków niż te, które prezentowali inni autorzy badający to zagadnienie.

Książka omawia wiele zagadnień pozwalających o wiele dogłębniej analizować treść aktów metrykalnych oraz wielu innych dokumentów, które mogą być przydatne przy odtwarzaniu historii przodków. Między innymi na przykładach wyjętych z ksiąg metrykalnych z różnych parafii z terenu Księstwa Warszawskiego / późniejszego zaboru rosyjskiego, analizowane są zapisy aktów chrztu i urodzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na takie elementy zapisu jak data i miejsce chrztu (z wody czy pełnego obrzędu), okoliczności chrztów z wody, data i miejsce urodzenia, obecność rodziców chrzestnych oraz jak to było zapisywane w aktach zarówno religijnych jak i cywilnych.

Opisany jest też przypadek (case study) błędnego zapisu imion i nazwisk rodziców w akcie ślubu oraz jaką metodę można przyjąć, by dotrzeć do poprawnych informacji.

Dla osób, które chcą poprawnie i całościowo (a nie w postaci pokutującego w niektórych publikacjach systemu skrótów, wyjaśnianych na końcu publikacji) opisywać źródła informacji genealogicznych, wszystkie przypisy w tej książce mogą być źródłem inspiracji. Szczegółowo opisany jest przypadek (case study) problemów z opracowaniem poprawnego opisu źródła przy korzystaniu z materiałów dostępnych on-line w postaci zdigitalizowanych dokumentów, w tym dostępnych na popularnym portalu FamilySearch.

Wszystkie wykorzystane w przykładach źródła są dostępne on-line.

aktualizacja: 23 kwietnia 2017

ERRATA do Daty urodzenia Fryderyka Chopina itd.

strona

wiersz od
góry
jest powinno być

67

7
(pierwsza kolumna od lewej)
chrztu

urodzenia

68

6 przygotowana

przygotowane

69

8 wnuków wnucząt
71 14 synów

dzieci

110

16 ksiądz

proboszcz

112 6 dopełnienia

udzielenia

We wszystkich opisach źródeł, którymi były akty metrykalne cywilno-religijne (czyli wytworzone po 1825 r.), przymiotnik „rzymskokatolicki” został zapisany błędnie (rzymsko-katolicki).

Książka jest dostępna w księgarniach internetowych (lub na miejscu w Warszawie): 

ksiazkihistoryczne.pl

wkrótce także na prus24.pl

oraz w GenoGalerii

Praktykowanie genealogii. Pieniążkowie z Jedlińska XVIII-XIX w.
GRbook Light

ISBN 978-83-940461-0-1
Data wydania: 15 XII 2015

To zachęta do opracowania własnej genealogii rodzinnej i jej publikacji.

Książka jest zbiorem praktycznych porad, dotyczących zarówno samych poszukiwań genealogicznych, porządkowania zgromadzonego materiału jak i zapisywania odnalezionych informacji. Omawia wciąż rosnące zasoby stron internetowych, gdzie można odnaleźć zdigitalizowane źródła informacji genealogicznych oraz indeksy do wielu z nich. Podaje tytuły najważniejszych czasopism genealogicznych w Polsce, których część wydawana jest przez rozliczne stowarzyszenia genealogiczne. Omawia międzynarodowe standardy zapisu genealogicznego. Na przykładzie genealogii rzemieślniczej rodziny Pieniążków z Jedlińska pokazuje, jak – w udokumentowany sposób i przy użyciu standardowego zapisu genealogicznego – można przedstawić historię własnych przodków,

Spotkanie 28I2016 LIGHT
Spotkanie autorskie, księgarnia Książki Historyczne, 28 stycznia 2016.

nawet jeżeli nie dysponuje się bogatym materiałem wizualnym. Zachęca do czytania różnych dokumentów z przeszłości, które mogą kryć wiele ciekawych informacji o przodkach nawet sprzed setek lat.

Książka jest dostępna w księgarniach internetowych (lub na miejscu w Warszawie) ksiazkihistoryczne.pl,  prus24.pl.

oraz w GenoGalerii

Audycje radiowe

Przy okazji publikacji książki Praktykowanie genealogii. Pieniążkowie z Jedlińska XVIII-XIX w.  w „Poranku RDC” opowiadam o opracowywaniu własnych drzew genealogicznych.

Link do audycji:
Poranek RDC: Jak opracować własne drzewo genealogiczne – rozmowa z Grażyną Rychlik

Genealogia Jak to sie robi w Ameryce G Rychlik 4 IV 2016

Prezentacje

W kwietniu 2016 na spotkaniu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego zaprezentowałam nieco przewrotnie zatytułowane zagadnienie: „Genealogia. Jak to się robi w Ameryce? Czy możemy się czegoś nauczyć od nowego świata?”. Wersja audio + prezentacja (w nieco zmienionej redakcji) dostępna jest na YouTube:
Genealogia w USA

Artykuły

Co zrobić z odnalezionymi informacjami o naszych przodkach?, „Parantele”, 2 (2017).

Understanding Genealogical Research in Poland. The Most Popular Resources and How to Cite Them., „Association of Professional Genealogists Qarterly”, June 2017, Volume XXXII – Number 2 / czerwiec 2017.

Jak opracować historię rodziny w formie książki?, „More Maiorum” , Sierpień 2016
link do archiwum numerów More Maiorum z 2016

Genealogia dla każdego, „Magazyn Sąsiedzi”, Marzec 2016 (http://portalsasiedzi.pl/)

Genealogia Marii z Szumskich Dąbrowskiej, czyli blaski i cienie korzystania ze źródeł pośrednich oraz potencjalne problemy w poszukiwaniu przodków na Mazowszu, „More Maiorum”, Listopad 2014 link do archiwum numerów More Maiorum z 2014

Genealogy in Poland Today, “Polish Eaglet”, Summer 2011, Polish Genealogical Society of Michigan (PGSM)

Planning a successful ancestral journey to Poland, “Rodziny”, Winter 2009, Polish Genealogical Society of America (PGSA)

Reklamy